Strona główna

Uniwersytet Gdański Sejny


Pobieranie 17.03 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.03 Kb.
Głęboko zaniepokojeni informacjami świadczącymi o dramatycznym regresie stosunków polsko-litewskich, pragniemy wyrazić swój żal spowodowany pogarszającymi się nieustannie
w ostatnich latach relacjami pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską. Pochylając się
z troską nad zaistniałą sytuacją, kierujemy jednocześnie apel do konstytucyjnych władz Rzeczpospolitej, w tym w szczególności do Pana Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, o podjęcie efektywnego dialogu, prowadzonego w duchu obustronnego zrozumienia
i poszanowania, przy uwzględnieniu zarazem wielowiekowej tradycji współpracy i rozwoju obu państw. Wszelkie działania podejmowane w tym kierunku powinny być oparte na dorobku wielu pokoleń Litwinów i Polaków, którzy razem, ramię w ramię, tworzyli w ciągu kilku minionych wieków wspólną historię. Nie powinniśmy pomijać jednak przy tym wrażliwości politycznej współczesnego społeczeństwa litewskiego oraz jego dorobku wypracowanego przez ponad ostatnich sto lat,
a opartego na dokonaniach litewskiego ruchu odrodzenia narodowego. Brak zaufania w naszych stosunkach nie leży ani w polskim, ani w litewskim interesie narodowym. Wydaje się, iż jedyną szansą na zahamowanie najgłębszego od 1989 roku regresu w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy naszymi państwami jest podjęcie wspólnego, szczerego dialogu, który byłby w stanie wyjaśnić
i przełamać wzajemną nieufność. Wierzymy, iż osiągnięcie takiego kształtu obopólnych relacji stanowić jednocześnie będzie szansę na dalszą efektywną współpracę Litwy i Polski, państw tworzących niegdyś równoprawny związek w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a obecnie członków tej samej Unii Europejskiej.
- Prof. zw. dr hab. Dariusz Szpoper Krzysztof Czyżewski

Wydział Prawa i Administracji Dyrektor Ośrodka ,,Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”

Uniwersytet Gdański Sejny

Laureat Nagrody Obojga Narodów

Prof. zw. dr hab. Bohdan Szlachta Prof. UE, dr hab. Maria Piotrowska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kierownik Katedry Ekonomii Matematycznej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. UW, dr hab. Andrzej Zakrzewski Dr Przemysław Dąbrowski

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Gdański

Prof. zw. dr hab. Andrzej Gospodarowicz Prof. zw. dr hab. Leszek Zasztowt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra

Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytetu Warszawski

Prof. dr hab. Jan Jurkiewicz Prof. UwB, dr hab. Krzysztof Buchowski

Instytut Historii Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu Adama Mickiewicza Uniwersytet w Białymstoku

w Poznaniu

Prof. UWr, dr hab. Maciej Marszał Prof. UWM, dr hab. Roman Jurkowski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. zw. dr hab. Andrzej Romanowski Prof. UMK, dr hab. Ewa Bagińska

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Wydział Prawa i Administracji

w Warszawie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. UMCS, dr hab. Krzysztof Amielańczyk Prof. UAM, dr hab. Krzysztof Pietkiewicz

Wydział Prawa i Administracji Instytut Wschodni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki Dr Michał Gałędek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Gdański


Prof. zw. dr hab. Mirosław Nesterowicz Prof. zw. dr hab. Leonard Etel

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet w Białymstoku


Ks. dr Witold Dorsz Dr hab. Michał Korwin-Kossakowski

Wydział Teologiczny Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski Dr Marceli Antoniewicz

Wydział Prawa i Administracji Wydział Historyczno-Filologiczny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Akademia Jana Długosza w Częstochowie


Dr Grażyna WoźniewskaKatedra Bankowości

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość