Strona główna

Uniwersytet Jagielloński Polska Akademia Umiejętności Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy pat w Krakowie


Pobieranie 19.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.08 Kb.
Uniwersytet Jagielloński

Polska Akademia Umiejętności

Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie

organizują

w dniach 17–18 maja 2007 r.

XI Krakowską Konferencję Metodologiczną

PRAWA PRZYRODY

Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17


17 maja (czwartek)


10:00 OTWARCIE KONFERENCJI

Prof. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

10:15 Prof. Andrzej Staruszkiewicz (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)


Koncepcja multiverse zamachem na tradycyjne rozumienie praw przyrody

10:45 Dr Stanisław Bajtlik (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie)


Czy stałe fizyczne są stałe?

11:15 Ks. prof. Michał Heller, Dyrektor OBI (Wydział Filozoficzny, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)Multiverse i zmienne stałe

11:35 Dyskusja ogólna: prowadzenie Ks. prof. Michał Heller


12:00 PRZERWA

13:30–14:30 Zwiedzanie wystawy zatytułowanej Zielnik Wyspiańskiego

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Stanisława Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie – Kamienica Szołayskich, ul. Szczepańska 11

SESJA POPOŁUDNIOWA dedykowana pamięci Prof. Andrzeja Lasoty


15:00 Abp. prof. Józef Życiński, Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Matematyczność przyrody a ontologia Platona
15:30 Prof. Michał Tempczyk (Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu)

Rogera Penrose’a koncepcja drogi do rzeczywistości

16:00 Prof. Jerzy Vetulani (Instytut Farmakologii PAN)


Neurobiologiczne podstawy praw moralnych

16:30 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Elżbieta Kałuszyńska (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ks. dr Bogusław Wójcik (Wydział Filozoficzny PAT, OBI)


17:15 PRZERWA

DWUGŁOS POLEMICZNY

17:45 Prof. Władysław Stróżewski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)Filozofia a nauka

18:15 Prof. Jan Woleński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)

Czy fizyka opiera się na założeniach filozoficznych?

18:25 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Witold Strawiński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)


18 maja (piątek)

SESJA PRZEPOŁUDNIOWA

09:30 Prof. Artur Ekert (King’s College, Cambridge)Kwanty i informacja

10:00 Prof. Gennaro Auletta (Pontifical Gregorian University, Rzym)Quantum-Mechanical Measurement Process as a General Framework for Information Acquiring

10:30 Dr Gordon McCabe (Dorchester, Dorset)Space-Time, Elementary Particles, and the Fundamental Laws of Nature

11:00 Dyskusja ogólna: prowadzenie Dr hab. Leszek Sokołowski (Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński)

11:45 PRZERWA

SESJA POPOŁUDNIOWA dedykowana Prof. Andrzejowi Pelczarowi z okazji 70. rocznicy urodzin

14:00 Prof. Roman Murawski, dr Izabela Bondecka-Krzyszkowska (Zakład Logiki Matematycznej, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)Teoria kategorii we współczesnej filozofii matematyki

14:30 Prof. Roman Duda (Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski)Matematyka a prawa przyrody

15:00 Dr hab. Stanisław Krajewski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)Teza Churcha między doświadczeniem a matematyką

15:30 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Andrzej Pelczar (Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński)

16:15 PRZERWA

SESJA POPOŁUDNIOWA: Panel filozoficzny

16:45 Prof. Witold Marciszewski (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Uniwersytet w Białymstoku)


O metodach uzasadniania praw społecznych

17:05 Prof. Jan Woleński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)Konieczność praw nauki: pro i contra

17:25 Dr hab. Robert Poczobut (Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku)Umysł a prawa nauki i prawidłowości przyrody

17:45 Dr hab. Mieszko Tałasiewicz (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski)Prawa przyrody i obraz świata – między odkrywaniem a tworzeniem

18:05 Dyskusja ogólna: prowadzenie Prof. Ryszard Wójcicki (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)


18:45 PODSUMOWANIE KONFERENCJI: Ks. prof. Michał Heller©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość