Strona główna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu


Pobieranie 7.19 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.19 Kb.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Smoluchowskiego 11 tel. 061 8612 225

60-179 Poznań fax 061 8612 224

Poznań, dnia 13.11.2012

WNoZ/2807/2012Sz. P.

Dziekan Wydziału……………………………

Uniwersytetu Medycznego/Akademii Medycznej

w……………………………………………....
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie pracy doktorskiej Pani
mgr Jolanty Zofii Chmielowiec,

pt.: „Wiedza i postawy wobec uzależnień od środków psychoaktywnych pracowników służby zdrowia, nauczycieli i policji w województwie lubuskim”,

/promotor: prof. dr hab. Andrzej Rajewski/.
Obrona pracy doktorskiej odbędzie się dnia 27 listopada 2012 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali wykładowej im. Raszei Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. W. Degi w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 135/147, I piętro.
Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 1

Z poważaniem


Dziekan

Wydziału Nauk o Zdrowiu
/-/ prof. dr hab. Włodzimierz Samborski


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość