Strona główna

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rzecznik prasowy uczelni wrocław, 13 stycznia 2014 roku


Pobieranie 17.11 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.11 Kb.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

RZECZNIK PRASOWY UCZELNI


Wrocław, 13 stycznia 2014 roku

Nagrody NOT za wynalazki


PIĘĆ zespołÓW badawczych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzyma w tym roku nagrody i wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki w dorocznym konkursie organizowanym przez Wrocławską Radę FSNT NOT. Ich wręczenie odbędzie się

w środę 15 stycznia w godz. 14.00–16.00

w sali 104 Domu Technika NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu

Nagrodę I stopnia otrzyma zespół w składzie: prof. Józefa Chrzanowska, prof. Antoni Polanowski, dr inż. Aleksandra Zambrowicz, mgr inż. Marta Pokora, mgr inż. Ewelina Eckert, prof. dr hab. Tadeusz Wilusz, dr inż. Marek Szołtysik, dr Anna Dąbrowska i prof. Tadeusz Trziszka za opatentowaną metodę otrzymywania hydrolizatu wykazującego aktywność hamowania enzymu ACE.

Nagrodę I stopnia otrzyma zespół w składzie: prof. Tadeusz Trziszka, dr inż. Łukasz Bobak, mgr inż. Ewelina Siepka, prof. Zbigniew Dobrzański, dr wet. Stanisław Tronina i dr wet. Wojciech Tronina za opatentowaną metodę otrzymywania preparatu fosfolipidowego z żółtka jaja, zwłaszcza kurzego oraz preparat fosfolipidowy super lecytyna.

Nagrodę II stopnia otrzyma zespół w składzie: dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, dr hab. inż. Józef Błażewicz i mgr inż. Witold Pietrzak za opracowanie kukurydziany zacier gorzelniczy.

Nagrodę II stopnia otrzyma zespół w składzie: prof. Leszek Kordas i mgr inż. Wanda Tasz za opracowanie sposobu rekultywacji składowisk mineralnych.

WYRÓŻNIENIE otrzyma zespół w składzie: dr hab. inż. Adam Figiel, dr hab. inż. Aneta Wojdyło, dr hab. inż. Agnieszka Nawirska, dr hab. inż. Antoni Szumny i inż. Lech Krzysztof za opracowanie sposobu otrzymywania chipsów z owoców albo warzyw o atrakcyjnych walorach sensorycznych i wysokiej bioaktywności.

Nagrody I stopnia otrzymają też dwa zespoły Politechniki Wrocławskiej za skonstruowanie mechatronicznego pojazdu gąsienicowego oraz ekologiczną technologię łączenia taśm, a drugie wyróżnienie – zespół Uniwersytetu Ekonomicznego za metodę optymalizacji dopływu pożywki w hodowli drożdży piekarskich.* * *

I. Hydrolizat hamujący enzym ACE. Istotą wynalazku jest otrzymanie hydrolizatu białek, wykazującego aktywność hamowania enzymu ACE odpowiedzialnego za nadciśnienie. W badaniach wykorzystano, jako substrat, preparat owoalbuminowy stanowiący produkt uboczny po procesie izolacji lizozymu i cystatyny z białka jaja. Hydrolizat ma cenne właściwości biologiczne i jednocześnie niskie koszty produkcji. Dodatkowo, wykorzystuje się jako substrat białka odpadowe, przez co stanowi alternatywną metodę ich zagospodarowania. Informacje o wynalazku: prof. Józefa CHRZANOWSKA (tel. 605 042 875).

II. Preparat fosfolipidowy. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, zwłaszcza do wytwarzania suplementów diety, oraz farmaceutycznym, jako naturalny emulgator (wytwarza emulsję) i emolient (nawilża), m.in. podczas wytwarzania liposomalnych nośników leków. Technologia umożliwia otrzymanie preparatu o wysokiej czystości. Fosfolipidy tak otrzymane podawane były świniom, psom, szczurom i myszom, a wyniki zgromadzone podczas realizacji tych zadań w ramach programu „OVOCURA” zostały opublikowane, ujęte w zgłoszeniach patentowych lub są przygotowywane do publikacji oraz dysertacji doktorskich. Informacje o wynalazku: prof. Tadeusz TRZISZKA (tel. 601 71 66 18).

verte!

III. Kukurydziany zacier gorzelniczy. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania zacierów gorzelniczych z udziałem ziarna kukurydzy. Jego znaczenie polega na zwiększeniu szybkości produkcji i wydajności etanolu paliwowego (tzw. bioetanolu) z zacierów kukurydzianych poprzez dodatek odpadowych drożdży piwowarskich. Może być zastosowany w dowolnej gorzelni lub zakładzie produkcji etanolu paliwowego. Zastosowanie nie wymaga dodatkowych zabiegów ani modernizacji linii technologicznych. Informacje: dr hab. Joanna KAWA-RYGIELSKA (tel. 71 320 77 64).

IV. Sposób rekultywacji składowisk mineralnych. Przedmiotem wynalazku jest sposób rekultywacji składowisk mineralnych, złożonych z drobnoziarnistych lub pylastych odpadów poprzemysłowych. Może on mieć zastosowanie do rekultywacji i rewitalizacji składowisk odpadów flotacyjnych rud metali. Dotychczas stosowane metody nie rozwiązują kompleksowo problemu zagospodarowania składowisko odpadów flotacyjnych rud miedzi. Wynalazek opiera się na założeniu, że powinien być możliwy do zrealizowania maksymalnie niskim nakładem kosztów przy dużej jego efektywności. Informacje: prof. Leszek KORDAS (tel. 71 320 16 79).

V. Sposób otrzymywania chipsów z owoców albo warzyw. Innowacyjne rozwiązanie dotyczy sposobu otrzymywania produktu przekąskowego z owoców albo warzyw nie tylko wzbogaconego w związki bioaktywne, ale także charakteryzującego się atrakcyjną, kruchą teksturą oraz uwydatnionym smakiem i zapachem. Istota rozwiązania polega na wstępnym odwodnieniu osmotycznym surowca roślinnego w zagęszczonym soku owocowym o wysokiej bioaktywności i następującym po tym dosuszeniu przy użyciu metody mikrofalowo-próżniowej (VM) gwarantującej uzyskanie porowatej struktury materiału w rezultacie tzw. „puffingu”. Informacje: dr hab. Antoni SZUMNY (tel. 694 647 222).
RZECZNIK PRASOWY

Małgorzata Wanke-Jakubowska

Informacje dla mediów: http://www.up.wroc.pl/uczelnia/233/informacje_prasowe.html
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław

tel. 71 320 52 55, 693 362 193 • fax 71 320 53 93

e-mail: malgorzata.wanke-jakubowska@up.wroc.pl • www.up.wroc.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość