Strona główna

Uniwersytet Szczeciński


Pobieranie 0.65 Mb.
Strona1/5
Data20.06.2016
Rozmiar0.65 Mb.
  1   2   3   4   5


Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
tel.: 091 444 10 00, 091 444 11 72
fax: 091 444 11 74
e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl
www.univ.szczecin.pl


Władze rektorskie

JM Rektor – prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
tel.: 091 444 11 72

fax: 091 444 11 74

e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl

www.us.szc.pl/tarczynski
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju – prof. dr hab. Józef Perenc
tel.: 091 444 10 10
fax: 091 444 10 08
e-mail: jozef.perenc@wzieu.pl
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Andrzej Witkowski
tel.: 091 444 11 55
fax: 091 444 11 99

e-mail: witkowsk@univ.szczecin.pl www.us.szc.pl/witkowski
Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. Edward Włodarczyk
tel.: 091 444 10 10
fax: 091 444 10 08

e-mail: edward.wlodarczyk@univ.szczecin.plProrektor ds. Studenckich – dr hab. Mirosława Gazińska, prof. US

tel.: 091 444 11 56


fax: 091 444 11 99

e-mail: mgazi@wneiz.pl


Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Posiada ponad 20-letnią tradycję.

Obecnie uniwersytet tworzy 10 wydziałów: Humanistyczny, Filologiczny, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiki Usług, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Przyrodniczych, Nauk o Ziemi, Matematyczno–Fizyczny, Teologiczny oraz Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie. Uczelnia posiada 4 jednostki międzywydziałowe: Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego oraz Akademickie Centrum Kształcenia Językowego. Uniwersytet posiada dwie jednostki ogólnouczelniane: Bibliotekę Główną z 13 oddziałami oraz Wydawnictwo Naukowe. Biblioteka Główna wraz z filiami bez Biblioteki Teologicznej posiada 920 717 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych, 240 225 tys. woluminów wydawnictw, 271 704 tys. zbiorów specjalnych. Biblioteka w 1985 roku otrzymała zbiory od profesora Janusz Deresiewicza, w 1991 roku od Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W 1998 roku Biblioteka otrzymała kolekcję 121 map Księstwa Pomorskiego, plany i widokówki Szczecina z XVIII i XIX w. w darze od dra Tomasza Niewodniczańskiego. Wydawnictwo Naukowe zostało powołane w 1989 roku. Od powstania wydawnictwa wydano łącznie około 750 monografii, 130 habilitacji, ponad 430 skryptów, 330 zeszytów naukowych, około 100 materiałów pokonferencyjnych, 120 czasopism. Od 1989 roku wydawnictwo wydało łącznie około 1 900 publikacji, średnio rocznie wydawnictwo publikuje 111 książek. W kwietniu 2008 roku w Uniwersytecie Szczecińskim odbyły się pierwsze w województwie targi książki – „Spotkania z książką akademicką”.

Uczelnia posiada pięć domów studenckich, łączna liczba miejsc noclegowych wynosi 1 800, w większości są to pokoje 1- i 2-osobowe, dostosowane również dla osób niepełnosprawnych.

W pierwszym roku działalności na uniwersytecie pracowało 600 pracowników dydaktyczno-naukowych. W grupie nauczycieli akademickich w 1985 r. na pierwszym etacie było zatrudnionych 74 profesorów i docentów. W ciągu 20 lat istnienia US utrzymywał się imponujący wzrost liczby studen­tów. Obecnie uczelnia zatrudnia ponad 1 200 pracowników naukowych i 800 pracowników administracyjnych. Na uczelni pracuje 282 samodzielnych pracowników nauki, 516 adiunktów, 87 asystentów, 141 starszych wykładowców oraz 18 lektorów.

O ile w pierwszym roku akademickim 1985/86 studia rozpoczynało 5435 studentów (w tym 3504 na studiach dziennych), o tyle w roku akademickim 1994/95 liczba studentów wzrosła do 16921 (w tym 8321 studentów dziennych), co oznaczało ponad trzy­krotny wzrost.

W 1985 roku kształcenie odbywało się na 17 kierunkach. Obecnie na uniwersytecie studiuje ponad 30 tysięcy studentów, z czego połowę stanowią studenci studiów niestacjonarnych. Na studia podyplomowe uczęszcza ponad 3 300 studentów. 82 osoby studiują MBA na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Stopień doktora zdobywa około 280 słuchaczy studiów doktoranckich.

Studenci kształcą się na 84 kierunkach studiów i specjalnościach. W ofercie studiów podyplomowych znajduje się 65 kierunków studiów. Do 2008 roku Uniwersytet Szczeciński ukończyło około 85 tysięcy absolwentów.

Studenci są zrzeszeni w ponad 100 kołach naukowych. Do Akademickiego Związku Sportowców uczęszcza ponad 500 studentów. Uczelnia posiada teatr akademicki, Akademickie Centrum Kultury oraz Orkiestrę Kameralną „Academia”. Studenci wydają internetowe gazety, m.in.: Teka, LexUS, Kontekst, Esse.

Rektorami Uniwersytetu byli: prof. zw. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985 – 1989), prof. zw. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989 – 1993), prof. zw. dr hab. Hubert Bronk (1993 – 1999), prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999 – 2005). Obecnie urzędującym rektorem jest prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński.

W strategii Uniwersytetu Szczecińskiego współpraca międzynarodowa z zagranicą stanowi ważny czynnik podwyższenia jakości badań naukowych i kształcenia oraz promocji Szczecina i regionu w świecie.

Pierwszą umowę o współpracy z uczelnią zagraniczną podpisano już w 1985 roku. Był nią Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy).

Aktualnie realizowana jest współpraca na podstawie umów dwustronnych z 24 uczelniami i instytucjami naukowymi (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Japonia, Łotwa, Malezja, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina, USA, Włochy i Wielka Brytania).

Od 1998 r. US aktywnie uczestniczy w programie So­crates/Erasmus, w ramach którego partnerami US jest 97 uczelni m.in. z Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Włoch oraz Wielkiej Brytanii. W ramach programu 1256 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło semestralne lub roczne studia w partnerskich uczelniach. Naszą uczelnię odwiedziło 295 studentów z różnych krajów.

Uczelnia uczestniczy również w innych programach edukacyjnych Unii Europejskiej: SOCRATES – Comenius, Jean Monnet Project oraz Leonardo da Vinci.

Dotychczas w US studiowali studenci z: Czech, Danii, Francji, Finlandii, Niemiec, Turcji i Włoch, w tym roku studiować będą także studenci z Łotwy. Pełne studia w US odbywa średnio 30 studentów m. in. z: Angoli, Armenii, Białorusi, Grecji, Kazachstanu, Litwy i Szwecji.

W najbliższym czasie planowane jest powołanie Polsko–Niemieckiego Instytutu w Niemczech.

Średnio w roku za granicę wyjeżdża ok. 350 pracowników naukowych i ok. 300 studentów, w tym ok. 220 na studia częściowe (semestralne lub roczne). Uczelnia w roku gości ok. 150 naukowców zagranicznych i 50 studentów na studiach częściowych (w ramach Programu Erasmus). Obecnie Uniwersytet Szczeciński zatrudnia 39 naukowców zagranicznych.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

tel.: 091 444 31 15

fax: 091 444 31 16

e-mail: wzieu@wzieu.pl

www.wzieu.pl


Dziekan: dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US

Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US

Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. Wojciech Downar, prof. US

Prodziekan ds. Studenckich: dr Jacek BukoWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel.: 091 444 18 01

fax: 091 444 19 25
e-mail: promocja@wneiz.pl

www.wneiz.pl
Dziekan: prof. dr hab. Leon Dorozik

Prodziekan ds. Akredytacji i Współpracy z Zagranicą: prof. dr hab. Zygmunt Drążek

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr hab. Barbara Kryk, prof. US

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Waldemar Gos, prof. US


Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

ul. Mickiewicza 69, 71-307 Szczecin

tel.: 091 444 20 27

e-mail: ieiop@wneiz.pl


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Władysław Janasz

tel.: 091 444 18 26, 091 444 18 29

e-mail: janasz@wneiz.pl
Instytut Informatyki w Zarządzaniu

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel.: 091 444 19 15

e-mail: iiwz@wneiz.pl


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

tel.: 091 444 19 15

e-mail: zszyjew@wneiz.pl
Instytut Rachunkowości

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

tel.: 091 444 21 46

e-mail: krach@wneiz.pl


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

tel.: 091 444 19 36

e-mail: tkiz@wneiz.pl
Wydział Humanistyczny
ul. Krakowska 71-79, 71-004 Szczecin

tel.: 091 444 31 08

fax: 091 444 32 11

e-mail: dziekhumb@univ.szczecin.pl

www.univ.szczecin.pl/hum
Dziekan: dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US

Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

Prodziekan ds. Studenckich: dr Henryk Walczak


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

tel.: 091 444 33 00

fax: 091 444 33 01

e-mail: sekretar@univ.szczecin.pl  


Dyrektor Instytutu – dr hab. Adam Makowski, prof. US

tel.: 091 444 33 06

e-mail: adam.makowski@univ.szczecin.plInstytut Politologii i Europeistyki
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

tel.: 091 444 32 25, 091 444 32 26


fax: 091 444 32 42

e-mail: politologia@univ.szczecin.pl


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

tel.: 091 444 32 43

e-mail: janruoie@poczta.onet.plInstytut Socjologii
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin
tel.: 091 444 32 39
e-mail: is@univ.szczecin.pl


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Jan Nikołajew

tel.: 091 444 32 38

e-mail: is@univ.szczecin.pl


Instytut Filozofii
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin
tel.: 091 444 32 45

fax: 091 444 32 16


e-mail:  filozof@univ.szczecin.pl
Dyrektor Instytutu – dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US

tel.: 091 444 32 89

e-mail: szubka@univ.szczecin.pl

Instytut Pedagogiki
ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin
tel./fax: 091 423 22 05

e-mail: sekret@ip.univ.szczecin.pl


Dyrektor Instytutu – dr hab. Włodzimierz Krysiak, prof. US

tel.: 091 423 22 05

e-mail: krysiak@univ.szczecin.pl

Instytut Psychologii

ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

tel./fax: 091 444 32 40

tel.: 091 444 32 93 (studia wieczorowe)


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Bożydar J. L. Kaczmarek

tel.: 091 444 32 29

e-mail: bljkaczmarek@yahoo.co.uk


Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin

tel.: 091 444 15 15


fax: 091 444 15 13

dziekwnp@univ.szczecin.plwww.univ.szczecin.pl/wnp
Dziekan: dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US

Prodziekan ds. Kształcenia: dr Renata Słominska-Walkowiak

Prodziekan ds. Naukowych: dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

Prodziekan ds. Kształcenia w IKF: prof. dr hab. Jerzy EiderInstytut Kultury Fizycznej
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin,
tel.: 091 444 27 33
e-mail: sekretariat.ikf@univ.szczecin.pl
Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Jerzy Eider

tel.: 091 444 27 35

e-mail: sekretariat.ikf@univ.szczecin.pl


Wydział Nauk o Ziemi
ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

tel./fax: 091 444 24 00

e-mail: dziekwnoz@univ.szczecin.pl
www.univ.szczecin.pl/wnoz
Dziekan: prof. dr hab. Ryszard K. Borówka
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Marek Dutkowski
Prodziekan ds. Kształcenia: dr Krystyna Osadczuk
Instytut Nauk o Morzu

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin


tel./fax: 091 444 24 61
e-mail: gebelkr@univ.szczecin.pl
Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Stanisław Musielak

tel.: 091 444 24 61

e-mail: muss@univ.szczecin.pl

Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

tel.: 091 444 28 26

fax: 091 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.plwww.mec.univ.szczecin.pl

Dziekan: dr hab. Henryk Dolecki, prof. US


Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr Beata Kanarek
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr Marek Tkaczuk

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych II: dr Rita Jaworska-StankiewiczWydział Matematyczno-Fizyczny
ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

tel.: 091 444 12 15

fax: 091 444 12 26

e-mail: dziekmf@univ.szczecin.plwww.wmf.univ.szczecin.pl

Dziekan: dr hab. Piotr Krasoń, prof. US

Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US

Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. Jacek Styszyński


Instytut Fizyki

ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

tel.: 091 444 12 27

e-mail: instytut.fizyki@univ.szczecin.pl


Dyrektor Instytutu – dr hab. Adam Bechler, prof. US

tel.: 091 444 12 27

e-mail: adamb@univ.szczecin.plInstytut Matematyki

ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

tel.: 091 444 12 61

e-mail: instm@wmf.univ.szczecin.pl


Dyrektor Instytutu – dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. US

tel.: 091 444 12 64

e-mail: dabrowsk@wmf.univ.szczecin.pl

Wydział Teologiczny
ul. Papieża Pawła VI 2, 71-459 Szczecin,

tel./fax: 091 444 14 51

e-mail: thfac@univ.szczecin.pl

www.univ.szczecin.pl/wt
Dziekan: ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US

Prodziekan ds. Nauki: ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US

Prodziekan ds. Studenckich: ks. dr Andrzej Krzystek
Wydział Filologiczny
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel.: 091 444 27 14

fax: 091 444 27 00


dziekfil@univ.szczecin.pl

www.univ.szczecin.pl/filologia

Dziekan: dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa 
al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin
tel.: 091 444 27 13
fax: 091 444 27 12
e-mail:sekripik@univ.szczecin.pl


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Inga Iwasiów

tel.: 091 444 27 13

e-mail: ifp@univ.szczecin.pl

Instytut Filologii Germańskiej  

ul. Rycerska 3, 70-537 Szczecin     


tel.: 091 488 43 11
fax: 091 434 35 66

e-mail: germ@germ.univ.szczecin.pl


Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Ryszard Lipczuk

tel.: 091 434 35 66

e-mail: ryszard_lipczuk@interia.pl

Instytut Filologii Słowiańskiej

al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin


tel./fax: 091 444 27 06
e-mail: slavista@univ.szczecin.pl
Dyrektor Instytutu – dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US

tel.: 091 444 27 06

e-mail: slavista@univ.szczecin.pl Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie
ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin

tel./fax: 062 747 64 84dziekanat@sumjarocin.pl

www.sumjarocin.pl
Dziekan: dr hab. Henryk Haak, prof. US
Prodziekan ds. Studenckich: dr Karol Sroka

Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. Jerzy KoniecznyWYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM


Lp

Nazwa kierunku

Nazwa specjalności od 1 sem

Forma studiów

Poziom studiów

Specjalność

wybierana po I roku

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

1

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
stacjonarne

I

 

 

niestacjonarne (w)

I

 

2

FILOLOGIA

 

stacjonarne

I

 

 

II

 

Filologia angielska

niestacjonarne (z)

II

 

 

niestacjonarne (w)

I

 

Filologia germańska

stacjonarne

I

 

M

 

niestacjonarne (z)

I

 

II

 

 

 

 

stacjonarne

I

• nauczycielska (dot. tylko III r)

 

II

 

Filologia romańska

 

 

niestacjonarne (z)

II

 

Filologia romańska

stacjonarne

I

 

z językiem włoskim

niestacjonarne (z)

 

Filologia słowiańska

stacjonarne

M

 

 

stacjonarne

I

 

 

II

 

Filologia rosyjska

M

 

 

niestacjonarne (z)

I

 

 

II

 

Filologia rosyjsko-germańska

stacjonarne

I

 

Filologia rosyjska ze st. zaw. z filologii ukraińskiej

stacjonarne

M

 

 

 

 

Filologia rosyjsko-ukraińska

stacjonarne

I

 

 

 

II

 

 

niestacjonarne (z)

I

 

 

II

 

Filologia rosyjska z fil. ang.

stacjonarne

I

 

Studia śródziemnomorskie

stacjonarne

I

 

niestacjonarne (w)

I

 

3

 

 

stacjonarne

I

 

 

II

 

FILOLOGIA POLSKA

M

• Kultura i tradycja antyczna

 

 

• Wiedza o kulturze

 

niestacjonarne (z)

I

 

 

M

• dziennikarska

 

II

 

FILOLOGIA POLSKA cd.

 

 

 

 

niestacjonarne (w)

I

 

 

 

 

II

 

4

KULTUROZNAWSTWO

 

stacjonarne

I

 

 

niestacjonarne (z)

I

 
niestacjonarne (w)

I

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1

ARCHEOLOGIA

 

stacjonarne

I

 

2

BEZPIECZEŃSTO

 

stacjonarne

I

 

NARODOWE

 

niestacjonarne
(w)

I

 

3

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ


• I º z dodatkową specjalnością edukacja informatyczna (specjalizacja nauczycielska) • II º specjalizacja nauczycielska

stacjonarne

I

 

niestacjonarne (z)

I

 

II

 

4

ETNOLOGIA

 

stacjonarne

I

• Różnorodność kulturowa świata

niestacjonarne (w)

I

 

5

EUROPEISTYKA

 

stacjonarne

I

• Samorząd europejski

 

• Zarządzanie projektami

 

europejskimi

 

niestacjonarne (z)

I

• Samorząd europejski

 

• Zarządzanie projektami

 

europejskimi

 

niestacjonarne (w)

I

• Samorząd europejski

 

• Zarządzanie projektami

 

europejskimi

Europeistyka prowadzona łącznie WH + WZiEU
• nabór na specjalność: integracja bałtycka

stacjonarne

II

 

 

II

 

6

FILOZOFIA

 

stacjonarne

I

 

 

II

 

 

M

 

 

niestacjonarne (z)

I

 

 

II

 

 

M

 

Filozofia

stacjonarne

I

 

z elementami kuturoznawstwa

 

 

M

 

 

 

7

HISTORIA

 

stacjonarne

I

 

 

archeologia pomorska

 

II

 

 

M

archiwistyka

 

• nauczycielska

 

• pomorzoznawcza

 

• społeczno-samorządowa

 

• archeologiaa pomorska

 

niestacjonarne (z)

I

 

 

II

 

 

M

• archwistyka

 

• nauczycielska

 

• pomorzoznawcza

 

• społeczno-samorządowa

 

niestacjonarne (w)

I

 

 

II

 

8

PEDAGOGIKA

Pedagogika ogólna

stacjonarne

II

 

niestacjonarne (z)

 

 

Pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna

stacjonarne

M

 

niestacjonarne (z)

M

 

 

I

 

Pedagogika pracy socjalnej

 

 

 

niestacjonarne (z)

I

 

 

 

 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska)

stacjonarne

I

 

II

 

niestacjonarne (z)

II

 

M

 

 

 

stacjonarne

I

 

 

II

 

Pedagogika opiekuńcza

niestacjonarne (z)

I

 

i resocjalizacyjna

I

 

 

 

 

 

 

stacjonarne

I

 

Edukacja elementarna

niestacjonarne (z)

I

 

i integracyjna

 

 

 

Doradztwo psychospołeczne

niestacjonarne (z)

I

 

 

niestacjonarne (w)

I

 

 

 

 

 

 

stacjonarne

II

 

Pedagogika szkolna

niestacjonarne (z)

II

 

 

niestacjonarne (z)

II

 

 

 

Edukacja plastyczna i grafika komputerowa

 

 

9

POLITOLOGIA
stacjonarne

I
 

• Zarządzanie projektami europejskimi

 

• Samorząd Europejski

 

II

 

 

 

 
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość