Strona główna

Uniwersytet warszawski komisja kultury staropolskiej


Pobieranie 10.88 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.88 Kb.


INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
„ARTES LIBERALES”


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

KOMISJA KULTURY STAROPOLSKIEJ

Zaprasza na sesję

KALENDARZ JAKO ELEMENT
KULTURY STAROPOLSKIEJ


13–14 V 2008 roku

Na obrady zapraszamy do sali konferencyjnej IBI „AL”, ul. Nowy Świat 69, IV piętro, Warszawa; sekretariat se­sji: tel. +48 22 552 02 98 w. 215, iwona@ibi.uw.edu.pl13 V 2008 (wtorek)

14.00-14.15 otwarcie sesji

14.15-14.40 dr Maciej Janik (Częstochowa), Kalendario­grafia polska od XVI – XVIII wieku – próba typologii

14.40-15.05 dr Danuta Kowalewska (Toruń), Toruńskie i gdańskie almanachy Pawła Patera

15.05-15.30 dr Małgorzata Gorczyńska (Lublin), Polskie kalendarze polityczne z okresu Oświecenia15.30-15.45 dyskusja

15.45-16.00 przerwa na kawę

16.00-16.25 dr Jakub Basista (Kraków), Kalendarze książkowe w Anglii pierwszych Stuartów i w Rzeczypo­spolitej Wazów

16.25-16.50 prof. dr hab. Bogdan Rok (Wrocław), Kalen­darze Stanisława Duńczewskiego w kształtowaniu kultu­ry polskiej XVIII w.

16.50-17.15 mgr Tomasz Dywan (Wrocław), Kalendarze czasów saskich w kształtowaniu kultury prowincjonalnej

17.15-17.50 dr Małgorzata Mieszek (Łódź), Kilka uwag o „Kalendarzu prześwietnych dam” Jana Poszakowskie­go SJ

17.50-18.15 prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska (Warszawa), Herostrates i bluźnierca. Sylwetki dwóch polskich szlachciców w kalendarzu gdańskim na rok 175918.15-18.40 dyskusja

14 V 2008 (środa)

9.30-9.55 dr Magdalena Piskała (Warszawa), Z pograni­cza literatury i kalendarza. Epigramatyczna twórczość Stanisława Niewieskiego na tle drobnych utworów i in­nych dodatków literackich zamieszczanych w kalenda­rzach w 2 połowie XVII wieku

9.55-10.20 dr Maciej Janik (Częstochowa), Kalendarz staropolski jako forma kapsuły literackiej

10.20-10.35 dr Rafał Wójcik (Poznań), Zapiski z efeme­ryd i almanachów XV i XVI wieku. Plan wydawniczy serii „Diariusze staropolskie” (komunikat)

10.35-11.00 dr Jerzy Kroczak (Wrocław), Kurioza w ba­rokowych kalendarzach

11.00-11.25 mgr Paulina Parcewicz (Wrocław), Wiado­mości egzotyczne w kalendarzach polskich czasów sa­skich11.25-11.40 dyskusja

11.40-12.00 przerwa na kawę

12.00-12.25 dr Iwona Dacka-Górzyńska (Warszawa), Treści heraldyczne w kalendarzach staropolskich

12.25-12.50 dr Małgorzata Krzysztofik (Kielce), Katego­ria czasu antropologicznego w polskim kalendarzu XVII-wiecznym

12.50-13.15 prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa-Białystok), „Okulary kalendarzowi" nakłada Kasjan Sakowicz. Z dziejów sporu o kalendarz.

13.15-13.40 Anna Litwiniuk (Warszawa), Almanach go­spodarski: od Hezjoda po współczesny „Kalendarz Rol­ników”

13.40-14.05 prof. dr hab. Joanna Partyka (Warszawa), „Sciencia, którą Pan Bóg wlał w człowieka, aby wiedział, czego zażyć, a czego się wystrzegać”: kalendarz jako lektura obowiązkowa14.05-14.30 dyskusja i podsumowanie obrad

14.30 obiad©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość