Strona główna

Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny


Pobieranie 0.89 Mb.
Strona14/15
Data17.06.2016
Rozmiar0.89 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 57.

351 Gowejków (19.04.1653), LI, nr 34, s. 178; Z. Gloger, Budownictwo drzewne... t. 1, s. 7.

352 Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 10.

353 Kościuszyszki (27.07.1689), LI, nr 82, s. 360.

354 Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17, s. 85; Rawiszki (3.06.1667), LI, nr 54, s. 263; Poniemuń (1.10.1676), LI, nr 69, s. 327; Dybowszczyzna (23.04.1680), LI, nr 72, s. 334; Merecz (23.04.1688), LI, nr 80, s. 355; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 337v; Wozownia w gumnie, Wowiszki (23.04.1672), LI, nr 63, s. 286; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 11; Wozy w odrynie: Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 243; Wozy: Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, 240; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 5; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39.

355 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 47; Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17, s. 86; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 118; Upita (3.02.1638), LI, nr 23, s. 124; Purwie (23.03.1645), LI, nr 27, s. 135; Oleszyszki (1.03.1655), LI, nr 39, s. 216; Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 228; Stoglany (4.03.1667), LI, nr 52, s. 256; Wenuszowa, Krowiszki (24.06.1675), LI, nr 67, s. 321; Sużany (23.04.1686), LI, nr 77, s. 349; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Gurstany (1688), LI, nr 81, s. 357; Gondynga, Kowszany, Srugiszki (23.04.1691), LI, nr 85, s. 369; Sawiciszki (11.11.1692), LI, nr 90, s. 379; Lichczany, Milwidyszki (24.07.1696), LI, nr 105, s. 414; Szeszole (23.03.1698), LI, nr 110, s. 424; Giałowo (29.10.1698), LI, nr 114, s. 432; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 11.

356 Historia kultury materialnej...op. cit., t. 4, s. 85.

357 Ibidem, s. 86; J. S. Bystroń, op. cit., t. 2, s. 538.

358 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 47; Upita (3.02.1638), LI, nr 23, s. 124; Oleszyszki (1.03.1655), LI, nr 39, s. 215; Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 228; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 235; Sużany (23.04.1686), LI, nr 77, s. 346; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 350; Merecz (23.04.1688), LI, nr 80, s. 355; Kulwa (23.04.1696), LI, nr 104, s. 411.

359 K. Niesiecki, op. cit., t. 3, s. 94, t. 7, s. 216, W. Wiiuk Kojałowicz, Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator, Kraków 1905, s. 99-100.

360 J. S. Bystroń, op. cit., t. 2, s. 523, s. 527.

361 A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 1969, s. 19.

362 Upita (8.04.1604), LI, nr 2; Łukomnica (2.07.1611), LI, nr 10; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 1-6; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39-41.

363 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 267.

364 Sól pojawia się w inwentarzach: Kulwy (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4; Merecza (1697), AGAD, AZ, 348, s. 40; Por. O. Kolberg, op. cit., s. 99, s. 120; A. Kowalska-Lewicka, Tradycyjne serowarstwo w Polsce [w:] Pożywienie w dawnej Polsce, red. J. Leskiewiczowa, M. Dembińska, Warszawa 1967, s. 185; A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności... op. cit., s. 19-21; Idem, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 35.

365 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 53; W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 125; J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 271; A. Wyczański, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 160-161.

366 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 94; W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 127-128.

367 J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 273-274.

368 Por. hodowla bydła w Komajach (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326v.

369 A. Gostomski, op. cit., s. 19.

370 J. Maciszewski, op. cit., s. 97; A. Wyczański, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 168-169.

371 H. Rasz, Produkcja i dostawy hurtowe mleka w Polce i Unii Europejskiej. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 1182, Grudzień 2005, s. 3.

372 Historia kultury materialnej... op. cit. t. 3, s. 93; Por. W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 126; J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 232.

373 A. Wyczański, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 163; Idem, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 93; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 240.

374 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; stan bydła na rok 1664.

375 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 240; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326v; Niemenczyn (6.11.1678), LI, nr 70, s. 329; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 342v;Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 40; Mniejsze hodowle niż około 10 sztuk bydła prezentują inwentarze: Nocewicze (15.11.1603), LI, nr 1; Upita (8.04.1604), LI, nr 2; Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3; Kiejdany (20.11.1604), LI, nr 4; Nocewicze (2.06.1605), LI, nr 5; Łukomnica (2.07.1611), LI, nr 10; Ażurojście (21.04.1612), LI, nr 12; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21; Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51; Stoglany (4.03.1667), LI, nr 52; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57; Moguny (23.04.1694), LI, nr 93; Popołcie (23.04.1700), LI, nr 115.

376 Np. Upita (3.02.1638), LI, nr 23, s. 124; Żołowo (24.06.1645), LI, nr 28, s. 141; Warpuciany (23.04.1647), LI, nr 29, s. 145; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 248; Niemenczyn (6.11.1678), LI, nr 70, s. 329; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 40; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326v.

377J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 236, 274; Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 56.

378 Ibidem, t. 3, s. 91; J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 241; A. Wyczański, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 167; Idem, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 38.

379 Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326v; Moguny (23.04.1694), LI, nr 93, s. 383; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 40.

380 Np. Nocewicze (15.11.1603), LI, nr 1, s. 9; Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3, s. 16; Por. A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 91.

381 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51, s. 254; Stoglany (4.03.1667), LI, nr 52, s. 256; Niemenczyn (6.11.1678), LI, nr 70, s. 329; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Kościuszyszki (27.07.1689), LI, nr 82, s. 360; Ginejciszki (24.06.1694), LI, nr 97, s. 390; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 5; A. Wyczański, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 171.

382 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 47.

383 A. Wyczański, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 169; Idem, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 40, 92; Dużo ptactwa znajdowało się w Żołowie (24.06.1645), LI, nr 28, s. 14.

384 A. Wyczański, Studia nad konsumpcja żywności... op. cit., s. 19; Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 57-58.

385 A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 92.

386 J. S. Bystroń, op. cit., t. 2, s. 528; Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 54; O. Kolberg, op. cit., s. 119-120; A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 38, 94; Idem, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 46.

387 Ibidem, s. 165; Idem, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 93; J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 224; Por. np. Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v.

388 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 47; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239-240; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325v-326; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 10.

389 Nocewicze (15.11.1603), LI, nr 1, s. 9; Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Nocewicze (2.06.1605), LI, nr 5, s. 35; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51, s. 254; Święcianek (23.04.1696), LI, nr 102, s. 409; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 439.

390 Gowejków (19.04.1653), LI, nr 34, s. 178; Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51, s. 255; Stoglany (4.03.1667), LI, nr 52; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Ginejciszki (24.06.1694), LI, nr 97, s. 390.

391 J. Jurkiewicz, Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVII wieku, Poznań 1991, s. 82nn; Por. np. Oleszyszki (1.03.1655), LI, nr 39, s. 216; Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 59..

392 J. S. Bystroń, op. cit., t. 2, s. 539; S. Cackowski, op. cit., s. 134-135; Historia kultury materialnej...op. cit., t. 3, s. 99; W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 141, s. 147; A. Wyczański, Studia nad folwarkiem... op. cit., s. 172-175; Idem, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 41; Por. W. Szczygielski, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce XVI-XVII wieku, Warszawa 1967.

393 Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 118; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 235.

394 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 53; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Niemenczyn (6.11.1678), LI, nr 70, s. 329.

395 L. Żytkowicz, Rozwarstwienie chłopstwa a gospodarka na Żmudzi w II połowie XVII i w XVIII wieku [w:] Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2, red. A. Wyczański, Warszawa 1979, s. 234.

396 Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3, s. 16; Ażurojście (21.04.1612), LI, nr 12, s. 64; Upita (3.02.1638), LI, nr 23, s. 125; Birżyniany (1667), LI, nr 55, s. 266; Owile (20.01.1653), LI, nr 35, s. 181; Leliszki (31.03.1681), LI, nr 73, s. 337; Poporcie (24.04.1683), LI, nr 74, s. 339; Gondynga, Kowszany, Srugiszki (23.04.1691), LI, nr 85, s. 369; Szeszole (23.04.1696), LI, nr 103, s. 410; Merecz (5.04.1697), LI, nr 107, s. 417; Bludzie (14.08.1697), LI, nr 109, s. 421.

397 Bludzie (14.08.1697), LI, nr 109, s. 420.

398 Por. O. Kolberg, op. cit., s. 114-116; L. Żytkowicz, op. cit., s. 244.

399 Bób: Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 247; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Gurstany (1688), LI, nr 81, s. 357; Sawiciszki (11.11.1692), LI, nr 90, s. 378; Konopie: Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 53; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 247; Ginejciszki (24.06.1694), LI, nr 97, s. 390; Święcianek (23.04.1696), LI, nr 102, s. 408; Por. L. Żytkowicz, op. cit., s. 245.

400 Orkisz: Niemenczyn (6.11.1678), LI, nr 70, s. 329; Groch szary: Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 240; Wielogroch: Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326v; Berło: Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 53; Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51, s. 255; Siemię konopne: Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326v; Kołpaciszki (23.04.1698), LI, nr 112, s. 428.

401 Mąka: Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 40; Krupy: Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 40; A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności... op. cit., s. 17-18.

402 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 88.

403 Np. Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17, s. 85-86, s. 105.

404 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 47.

405 Podobnie jak w Wielkopolsce: M. Kamler, Ogrody warzywne średniej szlachty w Wielkopolsce w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 24, 1973, nr 3, s. 499.

406 Ibidem, s. 500, s. 504-505.

407 Gowejków (19.04.1653), LI, nr 34; Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43; Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78; Bludzie (14.08.1697), LI, nr 109; Pomusze (23.04.1698), LI, nr 111.

408 M. Kamler, op. cit., s. 500, s. 502-503; W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 135-137; A. Wawrzyńczyk, Gospodarstwo chłopskie na Mazowszu w XVI i na początku XVII w., Warszawa 1962, s. 81; J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 306-307; Por. A. Gostomski, Gospodarstwo, Warszawa 1951, s. 58-61, s. 63.

409 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 49-50; W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 135; Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43, s. 225; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Bludzie (14.08.1697), LI, nr 109, s. 420; Marchew: (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43, s. 225.

410 Mak: Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43, s. 225; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Rzepa: Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43, s. 225; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Bludzie (14.08.1697), LI, nr 109, s. 420.; Pietruszka: Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43, s. 225; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Buraki: Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43, s. 225; Botwina: Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Bludzie (14.08.1697), LI, nr 109, s. 420

411 M. Kamler, op. cit., s. 501.

412 Konopia wśród ogrodowizn: Ginejciszki (24.06.1694), LI, nr 97, s. 390; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Konopia wśród zasiewów polnych: Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 53; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 247; Ginejciszki (24.06.1694), LI, nr 97, s. 390; Święcianek (23.04.1696), LI, nr 102, s. 408.

413 Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17, s. 85.

414 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Gowejków (19.04.1653), LI, nr 34, s. 178; Budkojcie (17.08.1662), LI, nr 43, s. 225; Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51, s. 255.

415 Por. I. Rolska-Boruch, op. cit., s. 99; Pomusze (23.04.1698), LI, nr 111, s. 425; Por. J. Ponętowski, op. cit., s. 129.

416 Żołowo (24.06.1645), LI, nr 28, s. 141; Gowejków (19.04.1653), LI, nr 34, s. 178; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 235; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351.

417 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 89; J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 303; A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności... op. cit., s. 22..

418 Por. Giełgudyszki (30.04.1666), LI, nr 51, s. 255; Pogiry-Poabele (28.03.1669), LI, nr 59, s. 276; Gurstany (1688), LI, nr 81, s. 357; M. Kamler, op. cit., s. 501.

419 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272.

420 Por. J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 303.

421 W. Łoziński, op. cit., s. 89-90.

422 J. Maciszewski, op. cit., s. 104, s. 107-108.

423 Z. Szkurłatowski, Organizacja administracji i pracy w dobrach wielkiej własności feudalnej w Polsce w XVII i XVIII wieku w świetle instruktarzy ekonomicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 8, 1957, s. 155; Por. W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 56; A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 96; Encyklopedia historii gospodarczej... op. cit., t. 1, s. 130.

424 Ibidem.

425 Nocewicze (15.11.1603), LI, nr 1; Upita (8.04.1604), LI, nr 2; Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3; Nocewicze (2.06.1605), LI, nr 5; Rogów (7.04.1610), LI, nr 7; Łukomnica (2.07.1611), LI, nr 10; Ażurojście (21.04.1612), LI, nr 12; Kołtyniany (27.03.1616), LI, nr 13; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21; Warpuciany (23.04.1647), LI, nr 29; Oleszyszki (1.03.1655), LI, nr 39; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Oksztyny (1665), LI, nr 49; Pogiry-Poabele (28.03.1669), LI, nr 59; Komaje (3.07.1596), AGAD, AT, B-19, s. 288-291v; Kulwa (20.06.1662), AGAD, AZ, 357, s. 1-2.

426 Kołtyniany (27.03.1616), LI, nr 13, s. 66.

427 Warpuciany (23.04.1647), LI, nr 29, s. 143; Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3, s. 16.

428 Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3, s. 16.

429 A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 97-99.

430 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 47; Kulwa (20.06.1662), AGAD, AZ, 357, s. 1.

431 M. Kamler, Folwark szlachecki w Wielkopolsce w latach 1580-1655, Warszawa 1976, s. 52-53; A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 97.

432 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 117.

433 Ibidem, s. 108.

434 Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v.

435 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 117.

436 Por. Ibidem, s. 108.

437 Pozytyw, stary i zniszczony, notuje jeszcze inwentarz Kulwy (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4.

438 A. Pośpiech, op. cit., s. 90.

439 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39-4; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v.

440 Por. np. A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 115; A. Pośpiech, Majątek osobisty... op. cit., s. 466nn.

441 Por. Idem, Prowincja szlachecka... op. cit., s. 270.

442 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 46.

443 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 46; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Upita (3.02.1638), LI, nr 23, s. 123; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 242; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Komaje (17.03.1680), LI, nr 71, s. 331; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Merecz (23.04.1688), LI, nr 80, s. 355.

444 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Szukle (14.06.1694), LI, nr 96, s. 388; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12.

445 Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351.

446 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Słownik języka polskiego..., op. cit., t. 1, s. 215.. wnik języka polskiego, się również bukłak,

447 Kubeł-dzieża: Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Kubły z nakrywkami: Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 243.

448 Stawnica: Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Merecz (5.04.1697), LI, nr 107, s. 417; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 10; Kubeł - stawnica: Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 10.

449 Por. O. Kolberg, op. cit., s. 112-113.

450 Pomusze (23.04.1698), LI, nr 111, s. 425.

451 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 53; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Szukle (14.06.1694), LI, nr 96, s. 388; Szeszole (23.04.1696), LI, nr 103, s. 410; Por. S. Cackowski, op. cit., s. 37.

452 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Szukle (14.06.1694), LI, nr 96, s. 388; Szeszole (23.04.1696), LI, nr 103, s. 410; Merecz (5.04.1697), LI, nr 107, s. 417; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 338v.

453 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Szeszole (23.04.1696), LI, nr 103, s. 410.

454 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 46, 53; Żołowo (24.06.1645), LI, nr 28, s. 141; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 242-243; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Merecz (23.04.1688), LI, nr 80, s. 355.

455 Kosy: Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3, s. 16; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273: Sierp: Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3, s. 16.

456 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; por. Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 86.

457 Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17, s. 86; Purwie (23.03.1645), LI, nr 27, s. 135; Wenuszowa, Krowiszki (24.06.1675), LI, nr 67, s. 321; Sużany (23.04.1686), LI, nr 77, s. 349; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Gondynga, Kowszany, Srugiszki (23.04.1691), LI, nr 85, s. 369; Lichczany, Milwidyszki (24.07.1696), LI, nr 105, s. 414.

458 Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12.

459 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12; Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 265..

460 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273.

461 Ibidem.

462 Hebel: Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Młot: Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 10; Piły: Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 230; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 237; Siekiery: Linkowo (8.05.1604), LI, nr 3, s. 16; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12; Skłuty ciesielskie: Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116.

463 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 230.

464 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239.

465 Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 10.

466 Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 230; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 11.

467 Por. W. Szczygielski,
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość