Strona główna

Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny


Pobieranie 0.89 Mb.
Strona15/15
Data17.06.2016
Rozmiar0.89 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Produkcja rolnicza... op. cit., s. 97-99; J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 33-34, 42.

468 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 266.

469 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 229; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 249; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Merecz (23.04.1688), LI, nr 80, s. 355; Szukle (14.06.1694), LI, nr 96, s. 388; Szeszole (23.04.1696), LI, nr 103, s. 410; Merecz (5.04.1697), LI, nr 107, s. 417; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12; Por. Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 271.

470 Ibidem, t. 4, s. 267.

471 Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39.

472 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 238; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325.

473 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 4, s. 262.

474 I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty od średniowiecza do początku XIX wieku, Warszawa 1999, s. 198.

475 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 235, s. 239; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322v, s. 325; S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław – Warszawa - Kraków 1968, s. 92; Por. Z. Gloger, Budownictwo drzewne... op. cit., s. 20.

476 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 112.

477 Upita (8.04.1604), LI, nr 2; Nocewicze (2.06.1605), LI, nr 5; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46: Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 1-6; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 10-13; Por. A. Pośpiech, Majątek osobisty...op. cit., s. 470.

478 Por. A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 85nn.

479 Idem, Majsterkowicz w kontuszu. Szlachecki pośmiertny inwentarz mobiliów jako źródło do badań osobowości [w:] Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. Dembińska, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1989, s. 182; Z. Gloger, Budownictwo drzewne... op. cit., t. 2, s. 117.

480 A. Klonder, Napoje fermentacyjne... op. cit., s. 139-140.

481 Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12.

482 Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322v.

483 Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 249; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12.

484 Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 229; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12.

485 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 189; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 249.

486 Historia kultury materialnej... t. 4, s. 86-87; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Żołowo (24.06.1645), LI, nr 28, s. 141; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 249; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 351; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 338v; Szeszole (23.04.1696), LI, nr 103, s. 410; Merecz (5.04.1697), LI, nr 107, 417; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12.

487 Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 229.

488 Kołtyniany (27.03.1616), LI, nr 13, s. 66.

489 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 45; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 234, 238; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 241, 243; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 248-249; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325v; Kulwa (18.02.1676), AGAD, AZ, 360, s. 10; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4; Por. Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 260.

490 Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325.

491 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 107nn.

492 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239.

493 Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12.

494 Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 238.

495 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 82; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 234; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 241; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 336.

496 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21; Upita (3.02.1638), LI, nr 23; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47; Giełgudyszki (7.02.1668), LI, nr 56; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78; Kościuszyszki (27.07.1689), LI, nr 82; Korwie (15.04.1691), LI, nr 83; Radkuny (26.04.1691), LI, nr 84; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 336-343v;Szukle (14.06.1694), LI, nr 96; Święcianek (23.04.1696), LI, nr 102; Kulwa (23.04.1696), LI, nr 104; Szeszole (23.03.1698), LI, nr 110.

497 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 45; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 242; Wowiszki (23.04.1672), LI, nr 63, s. 285; Gondynga, Kowszany, Srugiszki (23.04.1691), LI, nr 85, s. 368; Szeszole (23.03.1698), LI, nr 110, s. 423.

498 Gondynga, Kowszany, Srugiszki (23.04.1691), LI, nr 85, s. 368; Szukle (14.06.1694), LI, nr 96, s. 388.

499 Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17, s. 82.

500 Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 272.

501 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 235.

502 Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4.

503 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 260.

504 W. Łoziński, op. cit., s. 81.

505 Rogów (7.04.1610), LI, nr 7, s. 45; Kołtyniany (27.03.1616), LI, nr 13, s. 66; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 123; Żoginie (3.01.1664), LI, nr 44, s. 229; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 350.

506 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Kulwa (18.02.1676), AGAD, AZ, 360, s. 10; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 325.

507 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 82; I Turnau, Słownik... op. cit., s.28.

508 Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 241; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 324v; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4.

509 Por. A. Pośpiech, Pułapka... op. cit.

510 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 324v

511 Historia kultury materialnej...op. cit., t. 3, s. 260.

512 Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 241; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 324v; Suderwa (2.06.1686), LI, nr 78, s. 350; Kulwa (18.02.1676), AGAD, AZ, 360, s. 9.

513 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322v.

514 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3., s. 257.

515 Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 4; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46 s. 238.

516 Lichtarze z rogów jelenich często pojawiają się wśród wyposażenia wiejskich dworów: Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 260-261.

517 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21, s. 116; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47, s. 241; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322v, 325-325v.

518 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 238; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 249; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 324v; Kulwa (18.02.1676), AGAD, AZ, 360, s. 10.

519 Upita (8.04.1604), LI, nr 2; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v; Kulwa (18.02.1676), AGAD, AZ, 360, s. 9-10; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39-41; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 1-6.

520 Por. J. Szyposz, Odzież szlachty w świetle inwentarzy ruchomości zawartych w aktach grodzkich i ziemskich województwa krakowskiego z lat 1645-1670, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 29, 1981, nr 3, s. 357.

521 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 151.

522 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, s. 290; Por. F. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk, 1995, rozdz. Ubiory dzieci.

523 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 76.

524 Por. J. Szyposz, op. cit., s. 357.

525 W. Łoziński, op. cit., s. 121, J. Szyposz, op. cit., s. 361; I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 96.

526 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 72.

527 Ibidem, s. 189.

528 Ibidem, s. 202.

529 Ibidem, s.155.

530 Ibidem, s. 202.

531 Ibidem, s. 54; W. Łoziński, op. cit., s. 117.

532 J. Szyposz, op. cit., s. 350; A. Pośpiech, Miejsce ubioru w wielkopolskich pośmiertnych inwentarzach szlacheckich XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 34, 1986, nr 3, s. 440nn.

533 Eadem, op. cit., s. 350; I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 206; Por. J. S. Bystroń, op. cit., t. 2, s. 441nn.

534 Ibidem, s. 133.

535 Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48, s. 249; S. Czarnowski, Ozdoby złotnicze w męskim stroju polskim, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 34, 1986, nr 3, s. 480-481.

536 W. Łoziński, op. cit., s. 112.

537 A. Pośpiech, Prowincja szlachecka... op. cit., s. 269.

538 W. Łoziński, op. cit., s. 110.

539 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 164; Bujwidzie (23.09.1668), LI, nr 57, s. 273.

540 Upita (8.04.1604), LI, nr 2, s. 12; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 238-239.

541 Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v; Kulwa (18.02.1676), AGAD, AZ, 360, s. 9-10.

542 A. Pośpiech, Srebrna łyżka – probierz szlacheckiej zamożności [w:] Nędza i dostatek... op. cit., s. 151-162.

543 Idem, Majsterkowicz... op. cit., s. 183.

544 Idem, Pułapka... op. cit., s. 88.

545 Idem, Srebrna łyżka... op. cit., s. 155.

546 Idem, Majątek osobisty... op. cit., s. 470.

547 W. Łoziński, op. cit., s. 131; I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 54.

548 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 54.

549 Ibidem, s. 180.

550 W. Łoziński, op. cit., s. 127-128.

551 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 80, s. 110.

552 S. Czarnowski, op. cit., s. 482.

553 Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322v.

554 S. Reczek, op. cit., s. 169.

555 W. Łoziński, op. cit., s. 130.

556 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 239; A. Pośpiech, Prowincja szlachecka... op. cit., s. 269.

557 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, 240; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 5; Owile (b.d.; XVII wiek), AGAD, APzA, 30, s. 12; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 326.

558 Upita (8.04.1604), LI, nr 2; Łukomnica (2.07.1611), LI, nr 10; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48; Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v; Kulwa (1709), AGAD, AZ, 362, s. 1-6.

559 I. Turnau, Słownik... op. cit., s. 19.

560 J. Cichowski, A. Szulczyński, Husaria, Warszawa 1977, s. 63-117.

561 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 115.

562 W. Łoziński, op. cit., s. 135.

563 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 80.

564 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1981, t. 3, s. 318.

565 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46.

566 Historia kultury materialnej.. op. cit., t. 4, s. 262.

567 Upita (8.04.1604), LI, nr 2; Popołcie (23.04.1700), LI, nr 115.

568 Np. Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, choć było to gospodarstwo nowe i nie wykluczone, że kuchnia miała dopiero powstać; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 336-343v.

569 Krótka nauka budownicza... op. cit., s. 5.

570 Por. Np. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992.

571 A. Wyczański, Studia nad konsumpcją żywności... op. cit., s. 20.

572 J. Ochmański, Szlachta żmudzka... op. cit., s. 204.

573 J. Maciszewski, op. cit., s. 103.

574 A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia... op. cit., s. 121.

575 W. Łoziński, op. cit., s. 147.

576 Upita (8.04.1604), LI, nr 2.

577 Światoszyn (15.05.1665), LI, nr 48; Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39-41.

578 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46.

579 Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v.

580 Historia kultury materialnej... op. cit., t. 3, 299, t. 4, s. 287.

581 Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46, s. 238.

582 A. Pośpiech, Pułapka... op. cit., s. 17, s. 19.

583 J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1978.

584 J. Szyposz, op. cit., s. 362-363.

585 Merecz (1697), AGAD, AZ, 348, s. 39.

586 Komaje (30.04.1667), AGAD, AT, B-19, s. 322-327v.

587 J. Topolski, Gospodarstwo... op. cit., s. 226; Por. Idem, Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku, Poznań 1977, s. 125-151; G. Błaszczyk, Żmudź w XVII i XVIII w. Zaludnienie i struktura społeczna, Poznań 1985, s. 32; Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego, opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, Kraków 2001, s. 792-793.

588 I. Rolska-Boruch, op. cit., s. 90.

589 W. Szczygielski, Produkcja rolnicza... op. cit., s. 144.

590 Por. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, op. cit., t. 2, s. 82.

591 Kiejdany (20.11.1604), LI, nr 4; Rogów (7.04.1610), LI, nr 7; Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 336-343v.

592 Komórki potrzebne znajdują się w następujących źródłach: Kiejdany (20.11.1604), LI, nr 4; Rogów (7.04.1610), LI, nr 7; Gawry i Gawrelsk (14.01.1632), LI, nr 21; Upita (3.02.1638), LI, nr 23; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Kościuszyszki (27.07.1689), LI, nr 82; Radkuny (26.04.1691), LI, nr 84; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 336-343v; Merecz (5.04.1697), LI, nr 107; Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, op. cit., t. 2, s. 84; Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17.

593 Krótka nauka budownicza... op. cit., s. 2.

594 W. Łoziński, op. cit., s. 147.

595 Sobotniki (20.02.1619), LI, nr 15; Waka (11.04.1649), LI, nr 30; Świętojeziory (6.07.1650), LI, nr 31; Wysokoczerwone (24.04.1652), LI, nr 33;Taurogi (1653), LI, nr 37; Sołomieście (20.11.1673) LI, nr 64.

596 Inwentarz majętności poporckiej (24.10.1616), AGAD, AR XXV, 3248; Inwentarz majętności Sobotnik (1690), AGAD, AR XXV, 3957; Inwentarz nowego miasteczka Sołomieście (12.06.1628), AGAD, AR XXV, 3963; Inwentarz majętności sołomiejskiej (1640), AGAD, AR XXV, 3964; Inwentarz majętności Sołomieścia (1706), AGAD, AR XXV, 3965; Inwentarz dworu szawlańskiego [w:] Inwentarz ekonomii szawelskiej, AGAD, AR XXV, 4166, s. 1-47.

597 U. Augustyniak, Drewniane dwory... op. cit., s. 102-104.

598 Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego, op. cit., s. 794.

599 U. Augustyniak, Drewniane dwory... op. cit., s. 112, s. 120; Eadem, Dwór i klientela... op. cit., s. 246nn, s. 255, s. 259, s. 314.

600 W. Łoziński, op. cit., s. 81; Por. W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1976.

601 Taurogi (1653), LI, nr 37, s. 185; U. Augustyniak, Drewniane dwory... op. cit., s. 108-110.

602 U. Augustyniak, Drewniane dwory...op. cit., s. 107, s. 122; Eadem, Dwór i klientela... op. cit., s. 258,.

603 Por. Ibidem, op. cit.; Patron i dwór. Magnateria w Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Warszawa 2006.

604 U. Augustyniak, Dwór i klientela... op. cit., s. 246-247, s. 259.

605 Kiejdany (20.11.1604), LI, nr 4; Rogów (7.04.1610), LI, nr 7; Szawlany (5.11.1619), LI, nr 17; Giełgudyszki (26.01.1665), LI, nr 46; Naruny (29.03.1665), LI, nr 47; Komaje (23.04.1692), AGAD, AT, B-19, s. 336-343v.

606 Na podstawie definicji zamieszczonych w pracach wymienionych w bibliografii.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość