Strona główna

Uniwersytetu opolskiego


Pobieranie 0.7 Mb.
Strona2/7
Data19.06.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

IV . SAMODZIELNA KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJKierownik Katedry – dr hab. inż. Stanisław Gajda, prof. UO


 1. Zakład Procesów Jednostkowych

 2. Zakład Procesów Dynamicznych

 3. Zakład Reaktorów i Technik Separacji

 4. Zakład Procesów Cieplnych

 5. Zakład Procesów Mechanicznych

 6. Zakład Sozotechniki i Sterowania Środowiskiem

 1. Laboratorium Fizyki Atmosfery i Hydrologii Stosowanej


VI . KATEDRA TECHNOLOGII

Kierownik Katedry – prof. dr hab. inż. Viktor Vlasenko1. Zakład Projektowania Techniczno-Informatycznego
 • Pracownia Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych
 • Pracownia Projektowania Technicznego i Informatycznego
 • Pracownia Przetwarzania Cyfrowego Obrazów Mikroskopowych

2. Zakład Techniki

 • Pracownia Mechaniki i Inżynierii Wytwarzania

 • Pracownia Technik Multimedialnych i Technologii Internetowych

 • Pracownia Dydaktyki Techniki i InformatykiOCHRONA ŚRODOWISKA

3,5 – letnie studia inżynierskie I stopnia

OPIS STUDIÓW

Studia na kierunku Ochrona Środowiska w Uniwersytecie Opolskim są dwustopniowe. Studia inżynierskie I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera (po zaliczeniu bloku dyplomowego oraz po obronie pracy inżynierskiej).

Absolwenci studiów I stopnia powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o ziemi, kontroli i kształtowania środowiska, pogłębione w wybranej specjalności: analitycznej, biologiczno-ekologicznej, chemiczno-technologicznej, rolniczej, prawno-ekonomicznej itp.

Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentom podjęcie pracy w przemyśle, rolnictwie, laboratoriach badawczych i kontrolnych, administracji oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym: zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym.

W czasie przebiegu studiów I stopnia student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od trzeciego semestru dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres przedmiotów obowiązkowych. Kursy zmienne w każdym roku akademickim są wybierane przez studentów kierunku z wykazu uczelnianego. Od 5 semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia).

Na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są następujące pracownie specjalizacyjne: 1. Gleboznawstwo i Ochrona Gleb

 2. Gospodarka Odpadami i Ściekami

 3. Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem

 4. Zagospodarowanie przestrzenne

 5. Ekologia

 6. Stan i zagrożenie flory

 7. Stan i zagrożenie fauny

 8. Mikrobiologia, genetyka i biotechnologia

 9. Biologia człowieka.

W skład Rady Programowej na kierunku Ochrona Środowiska wchodzą:
 1. prof. dr hab. inż. Czesława Rosik–Dulewska - przewodnicząca

 2. dr hab. Joanna Kyzioł-Komosińska, prof. UO

 3. dr Urszula Karwaczyńska - koordynator kierunkowy

 4. dr Izabela Czerniawska-Kusza

 5. dr Krzysztof Badora

 6. mgr Agnieszka Brożonowicz

 7. Marlena Kłosek – przedstawiciel studentów

 8. Barbara Zgoda – przedstawiciel studentów

Tutorzy studiów 3,5 -letnich stacjonarnych (I stopnia ):

dr inż. Tomasz Ciesielczuk

dr Maciej Wyszyński

 

Szczegółowa propozycja realizacji programu DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA specjaność inżynierska


- STACJONARNE studia pierwszego stopnia - ROK AKADEMICKI 2011/2012


Legenda:

St – standard – przedmioty obowiązkowe

BS- blok specjalizacyjny

Ipo - inne przedmioty obowiązkowe

Ks - kursy stałe

Kz - kursy zmienne

W – wykład

L - laboratorium

S – seminarium

K – konwersatorium

T – zajęcia terenowe

E – egzamin

ZO – zaliczenie na ocenęSemestr 1

Kod

Przedmiot


Kate-goria

Liczba godzin

Punkty ECTS

Razem

W

K

L

S

T


6.10-M

Matematyka z element-tami statystyki (ZO)

St

45

15/ZO

30/ZO


4

6.10-CON

Chemia ogólna i nieorganiczna (E)

St

90

30/E

15/ZO

45/ZO7

6.10-G

Geologia (E)

St

60

30/E
30/ZO5

6.10-TI

Technologia informacyjna (ZO)

St

3030/ZO2

6.10-E

Ekologia (ZO)

St

45

15/ZO

15/ZO15/ZO

4

6.10-MEK

Meteorologia z elemen-

tami klimatologii (ZO)St

45

15/ZO

30/ZO


4

6.10-ZTOA

Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery (ZO)

St

60

30/ZO

15/ZO15/ZO


4

Razem przedmioty standardu w semestrze 1:

375

135

105

105

0

30

30
1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość