Strona główna

Urząd gminy dębe wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie tel. (025) 756-47-00, fax. (025) 756-47-34


Pobieranie 7.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.97 Kb.
URZĄD GMINY DĘBE WIELKIE

ul. Strażacka 3

05-311 Dębe Wielkie

tel. (025) 756-47-00, fax. (025) 756-47-34

www.debewielkie.pl, e – mail: sekretariat@debewielkie.pl
Dębe Wielkie, 29 lipca 2014 rok

ZO.033.54.2014

Pan

Andrzej Biernacki

Sołtys Sołectwa Cięciwa Cezarów

Gmina Dębe WielkieDziałając na podstawie art.3 ust.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301) w związku z uchwałą Nr FK.XLIV.0007.326.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 marca 2014r w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dębe Wielkie środków stanowiących fundusz sołecki informuję, że wysokość środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dębe Wielkie na 2015 r. ustalona z uwzględnieniem art. 3 ust.1 w/w ustawy dla Sołectwa Cięciwa Cezarów wynosi 6 228 zł.

Jednocześnie informuję, że do dnia 30 września 2014 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa uchwala wniosek zawierający zadanie/zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem oraz przekazuje Wójtowi Gminy Dębe Wielkie, zgodnie z Zarządzeniem Nr ZO.0050.79.2014 z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia wzoru wniosku zgłoszenia przedsięwzięcia do realizacji oraz określenia wzoru uchwały zebrania wiejskiego sołectwa o uwzględnienie w budżecie Gminy Dębe Wielkie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.Zgodnie z art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594) środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Załączniki:

  1. Uchwała Nr FK.XLIV.0007.326.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 marca 2014r.

  2. Zarządzenie Nr ZO.0050.79.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 lipca 2014r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość