Strona główna

Urząd miasta nowy targ wydział Infrastruktury Społecznej I Promocji


Pobieranie 18.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar18.4 Kb.


URZĄD MIASTA NOWY TARG

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji

Tel. 18 26 11 233
Udzielenie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (JZS_ISIP_015_01)

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie jednorazowego zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  2. Kserokopia tzw. „stałego” zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z niego.

  3. Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony punkt gastronomiczny/miejsce sprzedaży napojów alkoholowych.

  4. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu przez punkt sprzedaży wymogów sanitarno-porządkowych i wymogów bezpieczeństwa ustalonych przez właściwe organy.
Formularze/wnioski do pobrania

__

Opłaty

1. 43,75zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2. 43,75zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/;

3. 175zł- za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta68124015741111000007897564 - Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A


Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Miasta Nowy Targ - Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji
Nr pokoju: 208
Nr telefonu: 18 26 11 wew.233 i 234
Godziny Urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 16.00
wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek: od godz.7.30 do godz.15.00Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ,
parter, pok. Nr 001
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, piątek:7.30 –15.00

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni

Podstawa prawna

*Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

*Uchwała nr 15/III/02 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30.12.2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (zm. Uchwałą nr 57/XVIII/04 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 31 maja 2004 r. oraz Uchwała Rady Miasta w  Nowym Targu Nr 55/XXXIX/06 z dnia 30 maja 2006r. oraz Uchwałą Nr X/87/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2007r.)Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi i dodatkowe informacje

O wydanie jednorazowego zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość