Strona główna

Uwarunkowania oporu psychologicznego w terapii osób uzależnionych */ 2 Stulecie narkotyków 36 Kokaina w Holandii 39 Heroina silniejsza od rozumu 54 Rzuć palenie


Pobieranie 0.49 Mb.
Strona8/11
Data18.06.2016
Rozmiar0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Wyniki badań dotyczących kontaktów młodzieży Sokołowa Podlaskiego ze środkami uzależniającymi

Badania zostały przeprowadzone w kwietniu i maju 2004 r. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim wśród uczniów klas I wszystkich szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Sokołowa Podlaskiego. Ogółem objęto nimi 721 uczniów: 366 dziewcząt i 355 chłopców.

Najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę stanowili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 – 329 osób z klas: zawodowych, technicznych i licealnych. Kolejna grupa to 210 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego, 165 osób uczy się w Zespole Szkół nr 2. Najmniej liczebną grupę badanych byli uczniowie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego – 17 osób.
Badania miały odpowiedzieć na pytania:


  • Jak liczna grupa młodzieży ma za sobą próby palenia papierosów?

  • Jaka jest częstotliwość palenia?

  • Jak liczna grupa miała lub ma za sobą kontakt z alkoholem?

  • Jaka jest częstotliwość tych prób?

  • Jaki procent młodzieży ma za sobą inicjację narkotykową?

  • Jaka jest specyfika środków narkotycznych branych przez młodzież?

  • Jaka jest dostępność środków narkotycznych w środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych?

  • Jakie są motywy sięgania po narkotyki?

Jeśli chodzi o kontakt z papierosami to 49% ogółu badanych potwierdziło fakt inicjacji nikotynowej. Wśród nich liczną grupę stanowią chłopcy: 57% zaś dziewczęta pozostałe 43%.


Częstotliwość kontaktów z papierosami przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Częstotliwość palenia

Dziewczęta

Chłopcy

Razem

1.

Spróbowałem(am) raz

10%

12%

11%

2.

Spróbowałem(am) kilka razy

17%

19%

18%

3.

Palę od czasu do czasu

10%

11%

10,5%

4.

Palę codziennie

6%

20%

13%

Jak widać co piąty uczeń (chłopak) pali codziennie papierosy, wśród dziewcząt wskaźnik ten jest znacznie niższy, mniej dziewcząt pali również od czasu do czasu i mniej próbowało papierosów w ogóle.

Znaczna część młodzieży – 89% ma za sobą doświadczenia z alkoholem, z czego chłopcy stanowią 94% swojej populacji, a dziewczęta 84%.

Ilość prób z alkoholem przedstawia tabela.Lp.

Częstotliwość palenia

Dziewczęta

Chłopcy

Ogółem

1.

Spróbowałem(am) raz

18,5%

6%

12%

2.

Spróbowałem(am) kilka razy

33%

25%

29%

3.

Piję od czasu do czasu

24%

53,5%

38%

4.

Piję regularnie raz w tygodniu

2,5%

8%

5%

Jeśli chodzi o rodzaj napojów alkoholowych, to największa liczba młodzieży – 81% próbowała piwa; 60% wódki; 55% wina.


Pytani o stan upojenia alkoholowego odpowiadają kolejno:

1.

Nigdy

57%

2.

Raz w życiu

16%

3.

Kilka razy

21%

4.

Zdarza się regularnie

3%

Przy czym w tej ostatniej grupie nie znalazła się ani jedna dziewczyna.
Kolejne pytanie dotyczyło inicjacji narkotykowych.

Młodzież odpowiadała na nie następująco:Lp.

Czy próbowałeś(aś) narkotyków?

Chłopcy

Dziewczęta

Razem

1.

TAK

25%

11%

18%

2.

NIE

75%

89%

82%

Jeśli chodzi o specyfikację środków narkotycznych wygląda ona następująco:Lp.

Rodzaj narkotyku

Ilość osób, która po niego sięgała

1.

Marihuana

14%

2.

Amfetamina

6,6%

3.

Extasy

5%

4.

Haszysz

4%

5.

Heroina

0,7%

6.

LSD

0.5%

7.

Klej

0,2%

Spośród tych, którzy mają za sobą doświadczenia narkotykowe największy odsetek stanowi młodzież paląca marihuanę. Drugie miejsce zajmuje amfetamina, tuż za nią extasy – narkotyk „zabawowy". Kontakty z narkotykami to przede wszystkim okres wakacji – wtedy po te środki sięgnęło po raz pierwszy 6,5% badanych; na dyskotece spróbowało 6%; kolejne miejsce – po 3% zajmują: imprezy u znajomych i szkoła. W domu inicjacja narkotykowa zdarzyła się 1,5% młodzieży; w parku, na wycieczce, na boisku – 1%.

Jeśli chodzi o znajomych, którzy brali lub biorą narkotyki, respondenci w 53% odpowiedzieli twierdząco; 20% stwierdziło, że nie ma wśród swoich znajomych takich osób; 19% nie ma orientacji w tym względzie.

Na pytanie dotyczące obecności dealerów narkotyków w szkole 38% uczniów odpowiedziało „tak"; 9% zaprzeczyło; a ponad 50% nie ma wiedzy na ten temat.

Kolejne pytanie dotyczyło dostępności narkotyków na terenie szkoły.

W odpowiedzi na nie tylko 3% stwierdziło, że zdobycie narkotyków na terenie szkoły jest problemem; 30% uważa, że nie ma z tym kłopotu; 67% nie orientuje się w tej sprawie.

Pytani o osobistą znajomość z kimś, kto handluje narkotykami 28,5% potwierdziło ten fakt; pozostałych 71,5% zaprzeczyło.

Ostanie zamknięte pytanie dotyczyło dostępności narkotyków na dyskotekach. Tylko 3% odpowiedziało, że na dyskotece jest kłopot ze zdobyciem narkotyków, aż 50,5% odparło, że to nie jest problemem, pozostałych 47,5% nie ma zdania w tej sprawie.

Młodzież wypełniająca ankiety odpowiadała również na pytanie dotyczące motywów sięgania po narkotyki. Odpowiedzi przedstawia poniższa tabela:


Lp.

Motywacja

Ilość odpowiedzi

1.

Ciekawość

38%

2.

Ucieczka z problemów domu

30%

3.

Ucieczka z problemów w szkole

26%

4.

Lepsza zabawa

25%

5.

Szpan, chęć zaimponowania, bycia w grupie

23,5%

6.

Presja rówieśników

8%

7.

Lepsze oceny

4,5%

8.

Głupota

3%

9.

Kompleksy, niska samoocena

1,5%

Podsumowując wyniki ankiet można stwierdzić, że największa liczba pierwszoklasistów z sokołowskich szkół ponadgimnazjalnych ma za sobą inicjację alkoholową – 89%, z czego dość duży odsetek pije od czasu do czasu (38%) w tym 53,5% chłopców; a do regularnego picia przyznało się 8% chłopców i 2,5% dziewcząt.

Mniejsza ilość młodzieży miała w swoim Życiu kontakt z papierosami. Liczba tej młodzieży oscyluje ok. 50%, przy czym znów przewagę mają tu chłopcy.

Podobnie rzecz ma się z narkotykami. 18% ogółu badanych próbowało narkotyków, przy czym zrobił to co czwarty chłopiec i co dziesiąta dziewczyna.

Odnosząc te badania do ankiet przeprowadzonych na zlecenie starostwa powiatowego w 2002 roku można powiedzieć, że wyniki obecnych wskazują na 10% spadek spożycia narkotyków wśród tej młodzieży. Porównując je ze swoimi badaniami przeprowadzonymi w jednej klasie ze szkół średnich w 2001 roku różnica wynosi 2% (wtedy grupa młodzieży, która przyznała się do spróbowania narkotyków wyniosła 20%)

Porównując te wyniki z opublikowanymi w Newsweeku nr 43/2004 z wynikami socjologa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – Janusza Sierosławskiego widać również różnicę wg jego badań 36,7% młodzieży miało kontakt z marihuaną i haszyszem, a z amfetaminą 15,4%

Fakt, że wyniki badań nie wykazały tendencji wzrostowej może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich jest niewątpliwie wielość programów profilaktycznych, jakimi objęto młodzież na terenie miasta, (działania ORPY, SOK, Starostwa Sokołowskiego). Były to również spotkania z rodzicami oraz szkolenia nauczycieli. O szkodliwości narkotyków młodzież, rodzice i nauczyciele wiedzą wiele. Wszelkie tego typu oddziaływania należy w związku z tym rozszerzyć prowadząc zajęcia profilaktyczne dotyczące alkoholu i papierosów. Podobnie jak w wypadku narkotyków muszą być one skierowane również do rodziców i nauczycieli.

Katarzyna Renata Łozowska

Pełnomocnik Wojewody Zaqchodniopomorskiego

Ds. Narkomanii, HIV i AIDS1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość