Strona główna

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po zsz w Zespole Szkół im prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu


Pobieranie 22.98 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.98 Kb.
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ
w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
Semestr IV

Nr programu nauczania: DKOS - 5002 - 50/04

Prowadzący: Anna Bajor

Epoka literacka

Zagadnienia

Teksty literackie


Dwudziestolecie

międzywojenne

(14 godzin)Literatura współczesna

(22 godziny)Kierunki artystyczne


w dwudziestoleciu międzywojennym

Pytania o drogi rozwoju Polski niepodległej,

powieść polityczna

Jakim jest człowiek , a jakim widzą go inni, powieść psychologiczno-społeczna, granice w życiu człowieka


Czy można uciec od formy?

Słowa klucze-pupa, gęba

i łydka, groteska, absurd
i komizm w powieści

Pokolenie poetów apokalipsy spełnionej:

-tragizm losów

-katastrofizm

-filozofia historii
Człowiek wobec zła wojny:

-degradacja psychiki

-zagłada wartości

-człowiek zlagrowany

Doświadczenie łagrów sowieckich:

-Syberia nieludzką ziemią,

-martyrologia,

-totalitaryzm sowiecki

-próba ocalenia wartości
Poszukiwania sensu wyzwaniem dla literatury:

-niepokój moralny,

-sens działania poety,

-moralność w świecie zdegradowanym

-tragizm i heroizm bohaterów

Dokument i parabola jako sposoby mówienia o współczesności

Filozofia życia odnaleziona w poezji

Różne sposoby widzenia

i ukazywania świata współczesności:

-człowiek i świat w teatrze absurdu

-dylematy bohatera

-odpowiedzialność za świat

-rola inteligencji

Julian Tuwim-Wiosna, Sitowie

B.Jasieński- But
w butonierce

T. Peiper-Miasto


Bolesław Leśmian- Dusiołek

Bolesław Leśmian-W malinowym chruśniaku
Maria Pawlikowska Jasnorzewska- Miłość

Maria Pawlikowska Jasnorzewska-Nike która się waha


S. Żeromski-Przedwiośnie


Z. Nałkowska-Granica

W. Gombrowicz-Ferdydurke


Krzysztof Kamil Baczyński-Wybór poezji

T. Gajcy-Wybór poezji

Tadeusz Borowski –Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem,

Gustaw Herling-GrudzińskiInny świat
T. Różewicz-Ocalony,

Cz. Miłosz- Campo di Fiorii

Albert Camus-Dżuma

H. Krall- Zdążyć przed Panem Bogiem,

A. Camus-Dżuma

Cz. Miłosz- Wybór poezji,

T. Różewicz, Wybór poezji, W. Szymborska- Wybór poezji,

Z. Herbert- Wybór poezji,

M. Białoszewski –Wybór poezji,

Ks. J. Twardowski-Wybór poezji


S. Mrożek – Tango,

Literatura:


1. J. Kopciński, Przeszłość to dziś, Warszawa 2006, podręcznik dla klasy III

liceum i technikum


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość