Strona główna

Uzyskanie zezwolenia


Pobieranie 6.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.34 Kb.
UZYSKANIE ZEZWOLENIA

NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną wraz z załącznikami:

  1. Informacja o pochodzeniu psa, jego rasie, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa.

  2. Miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn, Kancelaria w godzinach pracy: poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 8:00 – 16:00.
Opłaty:

  1. opłata skarbowa – 82 zł

Opłat należy dokonać w kasie Urzędu: poniedziałek w godz. od 9.00 do 16.00, wtorek i czwartek w godz. od 10.00 do 15.00, środa i piątek w godz. od 8.00 do 15.00.


Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Nadarzyn - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki , tel.22 729 8185, pokój nr 108
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję .

Uwagi:

  1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Nadarzyn - w godzinach pracy Urzędu.


Podstawa prawna
Art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

-§ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. Nr. 77, poz. 687),- art. 1 ust. 1 lit. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.) – część III, pkt 44 załącznika do ustawy.
Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą następujących ras psów: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski
Opracowanie: Sylwia Łazowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość