Strona główna

V jubileuszowy Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki I Wiersza dla Dzieci I Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2006 Zasięg Ogólnopolski


Pobieranie 26.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.4 Kb.

REGULAMINV Jubileuszowy Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza
dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2006


Zasięg Ogólnopolski
8 - 11 czerwca 2006

ORGANIZATORZY:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU, STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU, URZĄD MIASTA RACIBÓRZHONOROWY PATRONAT:

Minister Środowiska, Wojewoda Śląski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Andrzej Markowiak – Poseł na Sejm RP - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji ds. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

Henryk Siedlaczek – Poseł na Sejm RP - Sejmowa Komisja ds. Gospodarki, Antoni Motyczka - Senator RP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Oddział Racibórz
CELE FESTIWALU:


 1. Integracja różnych środowisk młodzieżowych wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego.
 1. Upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę i wiersz – w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej.
 1. Uczenie dzieci i młodzieży życia przyrody poprzez obserwacje i kontakt z nią.
 1. Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych – naturalnym pięknem otaczającego świata.
 1. Realizacja idei ekologicznej w powiązaniu z integracją dzieci i młodzieży sprawnej
  z rówieśnikami o różnym stopniu niepełnosprawności.

CZAS TRWANIA FESTIWALU08-10 czerwca :

 • zajęcia warsztatowe z zakresu formy utworów poetyckich i sfery tematycznej wiersza,

 • zajęcia doskonalące umiejętności wokalne i interpretacyjne w dziedzinie piosenki,

• spotkania z przyrodą i zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska.

10 czerwca:

 • Konkurs Piosenki Ekologicznej, ogłoszenie listy laureatów Konkursu Piosenki
  i Wiersza Ekologicznego.

11 czerwca:

 • Koncert Galowy Festiwalu.


WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU


 1. W dziedzinie piosenki ekologicznej dla solistów i zespołów wokalnych /do 4 osób/ wyróżnia się następujące kategorie wiekowe:

 1. uczniowie szkół podstawowych

 2. uczniowie szkół gimnazjalnych

 3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Warunkiem akceptacji zgłoszenia jest przygotowanie dwóch piosenek o tematyce ekologicznej /mile widziane utwory autorskie/.

Wymagane są profesjonalne podkłady muzyczne, tzw. półplaybacki zakwalifikowanych piosenek – nagranych na takich nośnikach jak: minidysk, CD, MC, DAT. Dopuszcza się akompaniament, tzw.”na żywo” – rodzaj instrumentarium należy dokładnie określić w zgłoszeniu.

Ponadto – na przełomie m-cy kwiecień /maj odbędą się przesłuchania regionalne: na Górnym Śląsku – w Raciborzu i Rybniku, Dolnym Śląsku – w Świdnicy i na Mazowszu – w Warszawie – kwalifikujące do udziału w Festiwalu(terminy przesłuchań zostaną podane na stronie internetowej organizatora Festiwalu – do końca marca 2006).

Przykładowe tytuły piosenek o treściach ekologicznych wraz i ich autorami proponowane do opracowań konkursowych – zamieszczone są na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu: www.mdk-raciborz.pl

W razie nieuczestniczenia w przesłuchaniach regionalnych - nagrania piosenek wraz z wydrukowanymi tekstami należy przesłać do 15 maja 2006 roku /termin ściśle przestrzegany/ na adres:

47-400 Racibórz

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Stalmacha 12

z dopiskiem – “Festiwal Ekologiczny”


Wszystkich zakwalifikowanych uczestników Festiwalu obowiązuje udział

w warsztatach wokalnych! - warsztaty są nieodpłatne
Jury Festiwalu, w części określanej jako Konkurs Piosenki Ekologicznej, nagrodzi najlepszych wykonawców i zaprosi do udziału w Koncercie Laureatów. Najlepsze wykonania piosenek konkursowych zostaną zarejestrowane na płycie CD – LIVE wraz z reportażem z warsztatów ekologiczno- artystycznych w wersji VCD, która będzie jednym z efektów rzeczowych Festiwalu.


 1. W Konkursie Wiersza Ekologicznego pod hasłem: ”Ziemia –nasza zielona ojczyzna” Jury wyodrębni laureatów Festiwalu w następujących kategoriach:

 • uczniowie szkół podstawowych,

 • uczniowie szkół gimnazjalnych,

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Wiersza Ekologicznego jest przesłanie trzech wierszy nawiązujących do tematu i wpisujących się w ekologiczną ideę Festiwalu.

Propozycje wierszy – wcześniej nie publikowanych – należy przesłać w kopertach opatrzonych następującymi informacjami: • imię i nazwisko,

 • wiek autora i typ szkoły, z której się wywodzi.

Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2006 roku /nie należy przekraczać wymienionego terminu/.

Adres:


47-400 Racibórz

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Stalmacha 12

z dopiskiem – “Festiwal Ekologiczny” /Konkurs poetycki/Wszystkich zakwalifikowanych uczestników Festiwalu obowiązuje udział

w warsztatach literackich! - warsztaty są nieodpłatne
Jury Festiwalu nagrodzi najlepsze prace poetyckie, rekomendując je do prezentacji w Koncercie Laureatów.

W ramach Konkursu przeprowadzony zostanie także „Wieczór interpretacji”, którego celem będzie wyłonienie najlepszych recytatorów wierszy ekologicznych nadesłanych na Festiwal.

Kontynuując tradycje poprzednich czterech edycji Festiwalu, organizatorzy jego V - Jubileuszowej zamierzają najlepsze wiersze tegorocznego Festiwalu wydać w formie tomiku.
OSTATECZNA LISTA WSZYSTKICH OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO FESIWALU ZOSTANIE PODANA NA STRONACH INTERNETOWYCH ORGANIZATORÓW FESTIWALU DO DNIA 19.05.2006r.
3. Decyzją Jury Festiwalu najlepszy uczestnik Festiwalu uhonorowany zostanie nagrodą Grand Prix. Przewidziane są także wyróżnienia a także nagrody rzeczowe min. sprzęt audio – video.
5. Do prac Jury IV edycji Festiwalu zaproszone zostaną wybitne osobistości polskiej sceny muzycznej i poetyckiej. Dotychczas Festiwal swą obecnością zaszczycili – Elżbieta Zapendowska, Dorota Szpetkowska, Danuta Błażejczyk, Krystyna Kwiatkowska, Agnieszka Wilczyńska – Murakowska,, Mirosława Knapik, Barbara Stanisz, Jacek Cygan, Piotr Bukartyk , Leszek Wojtowicz, Marek Walarowski, a także przedstawiciele znaczących
w skali kraju fundacji ekologicznych.


 1. Organizatorzy Festiwalu w sposób szczególny – w myśl wytyczonych celów – zapraszają do uczestnictwa dzieci i młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności. Będą oni klasyfikowani na zasadach ogólnych regulaminu.
 1. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na zajęcia warsztatowe i konkursy Festiwalowe na własny koszt. Organizatorzy wskażą finalistom Festiwalu miejsce adresowe noclegów i zakładu zbiorowego żywienia. Koszt pobytu uczestnika na Festiwalu
  (nocleg + wyżywienie) i ewentualnie jego opiekuna oscylować będzie w granicy 150 zł od osoby.

 2. Na czas trwania zajęć warsztatowych Festiwalu jego uczestnicy – dzieci i młodzież – będą mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną.

9. Kwota “wpisowego” od jednej osoby, zespołu wokalnego wynosi 15 zł. Należy ją wpłacić na konto Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, ul. Stalmacha 12, 47-400 Racibórz:

GETIN BANK SA o/Racibórz

Nr rachunku: 38 1560 1140 0000 9090 0004 2039

Z dopiskiem „Opłata wpisowa - Festiwal Ekologiczny” do dnia 15.05.2006r.
10. Przyjmuje się założenie, że w V edycji Festiwalu nie mogą uczestniczyć zwycięzcy konkursów i laureat nagrody Grand Prix IV Festiwalu. Zasada jednorocznej karencji będzie obowiązywała również w kolejnych edycjach Festiwalu.


 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Festiwalu.


KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I MUZYCZNE FESTIWALU:
Elżbieta Biskup

KIEROWNICTWO LITERACKIE FESTIWALU:

Andrzej Biskup


ZAPLECZE MERYTORYCZNE, TECHNICZNE I BIURO FESTIWALU:
Młodzieżowy Dom Kultury

47-400 Racibórz

ul. Stalmacha 12

tel. 032 / 415-23-28

- osoby do kontaktu: Marzena Skupień, Aleksander Frydryszek

e-mail: biuro@mdk-raciborz.plWSPÓŁORGANIZACJA FESTIWALU NA ETAPIE REGIONALNYM:
1. Zespól Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15,

 1. – 528 Warszawa, tel. 022 628 50 18, fax. 022 629 66 57
  e-mail: zs68@zs68.swiatedukacji.pl

Przesłuchania: 5-6 maj 2006r.

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy ul. Nauczycielska 2,
58 - 100 Świdnica, tel/fax. 074/851-33-30
e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl

Przesłuchania: 12 maj 2006r.3. Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku, ul. Karłowicza 2b/4,

44 - 200 Rybnik, tel. 032 422 44 34

e-mail: centrum_muzyczne@interia.pl

Przesłuchania: 11 maj 2006r.
PATRONAT MEDIALNY FESTIWALU:


 1. Radio 90

 2. Radio Katowice

 3. TVP Program 3 Katowice

 4. Eko i My

 5. Przegląd Oświatowy

 6. Aura


SPONSORZY:


 1. Mieszko

 2. Rafko

3. Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Oddział Racibórz


4. Cukiernia „Konditorei”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość