Strona główna

Vi mazowiecki Weekend z Hucułem” Wystawa koni huculskich, Ścieżka Huculska oraz Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej


Pobieranie 28.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.59 Kb.
VI Mazowiecki Weekend z Hucułem”

Wystawa koni huculskich,

Ścieżka Huculska

oraz

Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

19-20 lipca 2014 r., Chmielewo k / Pułtuska

Organizatorzy:

 • Stadnina Huculski Raj

 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie

 • Gospodarstwo Pana Andrzeja Doleckiego

Miejsce i termin Imprezy:

 • Chmielewo k/ Pułtuska 19-20 lipca 2014 r.

Podłoże:

 • Trawiasto – piaszczyste

Wiek koni:

 • Próba dzielności – ukończone 36 m- cy

 • Eliminacje i konkurs skoków – konie 4 letnie (ukończone 48 m- cy) i starsze

Wiek zawodników:

 • Ukończone 10 lat – eliminacje

 • Ukończone 14 lat – konkurs skoków

Skład komisji sędziowskiej:

 • Sędzia główny: Marek Gibała

 • Ocena płytowa: Marek Gibała, Paulina Peckiel, Andrzej Kosior

 • Gospodarz ścieżki: Marek Gibała

 • Sędzia konkursu skoków: Marek Gibała, Barbara Galuba


Program zawodów:

Sobota 19 lipca

do godz. 8:00 – zwózka koni*

09:00 – obowiązkowa odprawa techniczna

(w „Hubertówce” – opłaty, dokumenty, numerki,itp.)

ok 10:30 – ocena płytowa (konie do próby dzielności

i eliminacji)

ok 16:00 – ścieżka huculska (zasadnicza próba

dzielności)

19:30 – wręczenie nagród za udział w ścieżce huculskiej

20:15 – biesiadowanie w „Hubertówce”.


*konie można przywieźć już w piątek (19.07.2014) od godz. 15.00

Niedziela 20 lipca

8:00 – Msza Święta

9:30 – ścieżka huculska ( eliminacje do Ogólnopolskiego

Czempionatu)

14:00 – konkurs skoków przez przeszkody

15:00 – pokazy konne

16:00- prezentacja ekip ,ogłoszenie wyników,

wręczenie nagród.


Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej ( przy zgłoszeniu min. 5 koni bez względu na płeć), a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl ).


Zgłoszenia koni biorący udział w zawodach prosimy przesyłać do dnia 7 lipca 2014 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu, ale nie później niż 7 lipca 2014 r.
UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona, dysponujemy 5 boksami dla ogierów, 18 stanowiskami, oraz max. 15 dużymi boksami, w których mogą stać po dwa konie od jednego właściciela. W kwestii zajmowania boksów, pierwszeństwo mają ogiery, potem konie, które mogą stać w parach w jednym boksie (prosimy pisać, które mogą stać razem). Decyduje kolejność zgłoszeń – więcej info pod nr. tel. (22) 831-21-78 – Ewa Piętka
Warunki uczestnictwa:

 1. Obowiązuje paszport hodowlany konia, konie muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu ) według następującego schematu:

 • szczepienie podstawowe:
  ·       pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepienia
  ·       drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od daty pierwszego szczepienia

 • szczepienie przypominające:
  ·       co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu)
  ·       żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.

Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.

UWAGA! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystość chodów przeprowadzona zostanie przez Komisję Weterynaryjną podczas oceny płytowej .

 1. Opłata organizacyjna wynosi 100 zł od konia, płatne w dniu zawodów przy odprawie technicznej.

 2. Opłata za udział w próbie dzielności 15 zł, płatne w dniu zawodów przy odprawie technicznej.

 3. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę na okres dwóch dni, prosimy także podać dokładną datę przyjazdu na zgłoszeniu. 1. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań 6 m-cy) lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach jeździeckich w Chmielewie w dniach 19-20 lipca 2014 r. 1. Od uczestników wymaga się zawarcia stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW na czas udziału w zawodach. 1. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach z zaznaczeniem dokładnej nazwy i daty zawodów. 1. Organizator nie ubezpiecza ludzi, koni, transportu na czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie. 1. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie. 1. Obecność na odprawie technicznej z pełną dokumentacją zawodników i koni obowiązkowa!

 2. Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na maksymalnie 2 koniach.
 1. W zawodach nie mogą brać udziału klacze powyżej 5 miesiąca ciąży.
 1. Warunki udziału i prezentacji koni w konkursach:

-ocena płytowa: klacze, ogiery oraz wałachy – klasyczne ogłowie wędzidłowe

-próba terenowa (ścieżka) – klasyczny rząd jeździecki, kiełzno wędzidłowe, palcat do 75 cm, zakaz używania ostróg

-koń w dniu zawodów może startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach

Organizator zabezpiecza:


 • zadaszone stanowiska/boksy dla koni

 • opiekę medyczną i weterynaryjną (lek. wet. Aleksandra Nowicka)

 • flo dla konia, nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach oraz nagrody rzeczowe.

 • stoisko z gastronomią (odpłatne)

Noclegi:

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. Poniżej adresy ośrodków agroturystycznych: 1. Pensjonat Bobrowy Dwór tel.(29) 717-62-15 - ok. 8,6 km od zawodów

 2. Hotel - Restauracja Wiatrak tel. (60) 677-96-56 – ok. 2.6 km od zawodów

 3. Agroturystyka Stok tel. (66) 258-96-94 – ok. 10 km od zawodów

Możliwość rozstawienia własnego namiotu na terenie zawodów.
Pozostałe:

 1. Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub ½ godz. po zakończeniu danego konkursu rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 100 zł na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem WZHK w Warszawie tel. 22 831 21 78 lub 22 771 20 17.
 1. Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.Kodeks Postępowania z Koniem:

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze. 1. Polski Związek Jeździecki  w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom  komercyjnym.

 2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

 3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

 4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

 5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

TEREN ZAWODÓW©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość