Strona główna

Vii polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa Lublin


Pobieranie 25.02 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar25.02 Kb.


Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

zapraszają na:VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

17-18 października 2013, Warszawa - Lublin

Wydarzenie to wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym. Jest to jedyne wydarzenie gospodarcze odbywające się cyklicznie między naszymi krajami.


Na polsko-hiszpańskim szczycie gospodarczym w Madrycie w dniu 15 lipca 2013 roku podkreślona została znacząca rola Forum w budowaniu gospodarczych relacji polsko-hiszpańskich.
Na tegorocznym Forum zamierzamy skupić się na najistotniejszych kierunkach działań w zakresie OZE w Polsce oraz możliwości wykorzystania potencjału zarówno Polski, jak i Hiszpanii.
ZAGADNIENIA

  • Pakiet ustaw dotyczący energetyki, w tym nowelizacja prawa energetycznego i nowa ustawa o OZE, jako istotny element rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

  • Zacieśnienie współpracy samorządowej między naszymi krajami - szansa dla średnich i małych firm hiszpańskich.

  • Istniejące programy wsparcia dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce zarówno unijne jak i krajowe.

  • Energetyka rozproszona jako istotny element w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Obecnie powstająca ustawa o OZE w znaczący sposób zakłada wzmocnienie rozwoju mikroinstalacji, co otworzy nowe możliwości dla inwestorów. Jednocześnie Polska otrzyma prawie 73 mld euro z UE na rozwój i inwestycje również w OZE na lata 2014-2020.

Wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie efektywności energetycznej, dlatego w perspektywie 2014-2020 aż 6,8 mld euro zostanie przeznaczone na realizację celu: wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną a na ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów planuje się przeznaczyć 5,5 mld euro. Uruchamiane są nowe programy skoncentrowane na wspieraniu rozwoju innowacyjnych technologii w energetyce odnawialnej i ochronie środowiska. Polska jako największy beneficjent w UE na lata 2014-2020 będzie drugim rynkiem inwestycyjnym po Niemczech, głównie w sektorze energetycznym i infrastruktury.UCZESTNICY
Forum jest miejscem wymiany doświadczeń i w naturalny sposób kontaktuje ze sobą przedsiębiorstwa oraz regiony hiszpańskie i polskie. Forum gromadzi przedstawicieli rządów, samorządów, instytucji, biznesu zarówno z Polski jak i Hiszpanii.
ORGANIZATORZY
tel.+48 22 433 12 38, biuro@seo.org.pl

  • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

tel. +48 22 511 15 70, phig@phig.pl


17 PAŹDZIERNIKA, WARSZAWA

Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22
PROGRAM KONFERENCJI
10:00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna
10:30 Powitanie i przedstawienie celów Konferencji

Energia odnawialna w Polsce i Hiszpanii

10:30 „Legislacja w zakresie OZE” – Ministerstwo Gospodarki RP

10:45 „Polityka rządu w Hiszpanii w zakresie OZE” – Przedstawiciel z Hiszpanii

11:00 „Unijne i krajowe programy wsparcia dla energii odnawialnej w Polsce” – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

11:25 „Rola sieci przesyłowych w rozwoju OZE” – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

11:40 „Sytuacja w sektorze energii odnawialnej w Hiszpanii” – APPA, Stowarzyszenie Producentów Energii Odnawialnej w HiszpaniiDyskusja

12:20 Przerwa kawowa

Kierunki rozwoju technologii OZE

12:35 „Mikro i małe instalacje OZE w warunkach polskich” – eGIE Sp. z o.o.

12:50 „Inteligentne zarządzanie energią” – Wschodni Klaster ICT

13:05 „Fotowoltaika w Polsce” – Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

13:20 „Energetyka wiatrowa- perspektywa 2020” – Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej

Regiony Polskie, regiony hiszpańskie, szanse dla małych i średnich firm

13:35 „Strategiczne kierunki rozwoju w woj. lubelskim” – Urząd Marszałkowski w Lublinie

13:55 „Miasto Lublin miastem inwestycji energetycznych” – Marzena Strok-Sadło, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urząd M. Lublin

14:15 „OZE w regionach hiszpańskich” – Przedstawiciel z HiszpaniiDyskusja

15:00 Koktajl

18 PAŹDZIERNIKA, LUBLIN

WIZYTA STUDYJNA
W ramach tegorocznego wydarzenia chcemy promować województwo lubelskie. To miasto i region, który w ramach swojej strategii stawia na innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i rozwój energetyki odnawialnej. Jednocześnie chce jako jeden z pierwszych rozwijać programy efektywnościowe w obszarze energetyki miast i wsi, tworzyć programy pilotażowe dla technologii inteligentnego zarządzania energią w regionie. Województwo lubelskie jednocześnie jest kluczowym partnerem dla „Partnerstwa Wschodniego”, gdzie działa Centrum Kompetencji Wschodnich. Jest to region, który stawia na szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Dysponuje szeroką ofertą dla firm w zakresie gospodarki odpadowej, energooszczędnego oświetlenia ulic, inteligentnego zarządzania, zastosowania mikro źródeł energii.
Wyjazd studyjny do Lublina dla zainteresowanych przedstawicieli biznesu hiszpańskiego na spotkanie z przedstawicielami Władz Miasta i Samorządu. Zapoznanie się z ofertami miasta Lublin i regionu oraz spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu w energetyce.
8:00 Wyjazd z Warszawy

11:30 Przywitanie gości przez Prezydenta m. Lublin i Marszałka Województwa Lubelskiego

11:45 Przedstawienie strategii m. Lublin w zakresie OZE i efektywności energetycznej – oferta dla firm partnerskich

12:15 dyskusja na temat możliwości współpracy firm hiszpańskich w województwie lubelskim i mieście Lublin.13:30 Lunch

14:30 Spacer po Lublinie (Zwiedzanie Bramy Trynitarskiej, Zwiedzanie Starego miasta, wizyta na Zamku Lubelskim)

15:30 Wyjazd do Warszawy

19:00 Przyjazd do Warszawy
PATRONI HONOROWI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PLANOWANI PATRONI HONOROWI


Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister GospodarkiRadosław Sikorski Minister Spraw ZagranicznychAmbasada Królestwa Hiszpanii w Warszawie©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość