Strona główna

Viii konferencja naukowa doktorantóW 12 – 13 kwietnia 2010 dzień pierwszy – 12 kwietnia 2010 roku


Pobieranie 22.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.33 Kb.
VIII KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW

12 – 13 kwietnia 2010
DZIEŃ PIERWSZY – 12 kwietnia 2010 roku
9.00 – 9.15

- Otwarcie konferencji: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki - prof. dr hab. Krzysztof Gołacki.


Problemy Technologii Produkcji Roślinnej
Przewodniczący: prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys

9.15 – 9.30

1. Marta Bik: Przydatność wełny mineralnej Grodan i osadu ściekowego do rekultywacji gleb zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha.9.30 – 9.45

2. Patrycja Boguta: Wpływ wybranych jonów metali na substancję humusową gleb.9.45 – 10.00

3. Bartłomiej Borowski: Wzrost i plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) w zależności od żywienia azotowo-potasowego i terminu zbioru.10.00 – 10.15

4. Agnieszka Dobrowolska: Zmiany w metabolizmie roślin sałaty traktowanych preparatem zawierającym efektywne mikroorganizmy (EM).10.15 – 10.30

5. Agnieszka Kasprzycka: Warunki przechowywania jako czynnik kształtujący jakość śruty i wytłoków rzepakowych.10.30 – 10.45

6. Małgorzata Lipiec: Związek pogody z długością faz rozwojowych wybranych roślin uprawianych w okolicach Zamościa.10.45 – 11.00

7. Mateusz Łukowski: Ocena wilgotności gleby Polesia Lubelskiego za pomocą pomiarów naziemnych i satelitarnych.11.00 – 11.15

8. Grzegorz Maj: Komputerowe wspomaganie pozyskiwania odnawialnego źródła energii z biomasy w postaci peletu.


11.15 – 11.30 PRZERWA
Przewodniczący: prof. dr hab. Halina Buczkowska

11.30 – 11.45

9. Izabela Mijalska-Szewczak: Energochłonność transportu w rolnictwie w aspekcie proekologicznym.11.45 – 12.00

10. Justyna Młynarska: Charakterystyka mikrobiologiczna ziaren i nasion roślin uprawnych podczas ich przechowywania w warunkach modelowych.12.00 – 12.15

11. Artur Przywara: Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych rozsiewacza odśrodkowego na proces wysiewu nawozów mineralnych.12.15 – 12.30

12. Kamila Rybczyńska: Dekoloryzacja i detoksykacja ścieków przemysłowych przez wyselekcjonowane szczepy grzybów.12.30 – 12.45

13. Agnieszka Sawicka: Wzrost i rozwój oraz plonowanie i skład chemiczny ostropestu plamistego (Sylibum marianum L. Gaertn.) w zależności od terminu siewu oraz wielkości nasion.12.45 – 13.00

14. Magdalena Sykut: Allelopatyczne oddziaływania ściętej murawy na trwałość i walory estetyczne trawnika.13.00 – 13.15

15. Tomasz Stankiewicz: Wpływ stałego pola magnetycznego na proces kiełkowania nasion słonecznika ogrodowego (Helianthus annuus L.).13.15 – 13.30

16. Anna Wójciga: Wzrost i pobór wody u wybranych rodów rzepaku żółtonasiennego.DZIEŃ DRUGI – 13 kwietnia 2010 roku
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
c.d. Problemy Technologii Produkcji Roślinnej

9.00 – 9.15

1. Rafał Kobyłka: Vertical loads on objects immersed in wheat filling a model silo.


Problemy Technologii Produkcji Żywności

9.15 – 9.30

2. Anna Jakubczyk: Identification of angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptide from plants protein hydrolysates.9.30 – 9.45

3. Luiza Jachacz: Wpływ naparu herbaty na procesy oksydoredukcyjne w produktach mięsnych.9.45 – 10.00

4. Iwona Pomorska: Aminy biogenne w wybranych produktach fermentowanych.Problemy Technologii Produkcji Zwierzęcej
Przewodniczący: dr hab. Grzegorz Zięba, prof. nadzw.

10.00 – 10.15

5. Marzena Ciechońska: Polimorfizm wybranych genów związanych z nieśnością kur.10.15 – 10.30

6. Piotr Domaradzki: Wpływ procesu dojrzewania na zmianę tekstury mięsa różnych ras i kategorii wiekowych bydła.10.30 – 10.45

7. Katarzyna Kowalska: Wpływ zróżnicowanych warunków utrzymania krów mlecznych i cieląt na poziom wybranych wskaźników oceny dobrostanu.


10.45 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.15

8. Marcin Pastwa: Genetyczna i fenotypowa ocena rodzimych ras świń komponentu matecznego.11.15 – 11.30

9. Joanna Raczyńska: Ocena skuteczności oczyszczania powietrza wentylacyjnego z chlewni bezściółkowej z zanieczyszczeń związkami siarki z zastosowaniem złóż biofiltracyjnych.11.30 – 11.45

10. Mariusz Soszka: Efektywność ekologicznego systemu odchowu prosiąt i tuczu świń z wykorzystaniem własnych zasobów paszowych lub z udziałem mieszanek z wytwórni z certyfikatem ekologicznym.11.45 – 12.00

11. Dorota Tkaczyk: Wpływ systemu utrzymania świń na poziom wybranych wskaźników oceny dobrostanu.12.00 – 12.15

12. Agnieszka Wilczek: Wpływ podwyższonej temperatury na lekowrażliwość drobnoustrojów.12.15 – 12.30

13. Anna Wolanciuk: Możliwość wykorzystania polimorfizmu białek mleka krów różnych ras w ocenie wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość