Strona główna

W 1950 roku, po połączeniu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze


Pobieranie 10.26 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.26 Kb.
W 1950 roku, po połączeniu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W jego strukturze 60 lat temu, w 1952 roku, zostało utworzone w Lublinie Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego jako jedno z pierwszych kół przewodnickich w Polsce.

Z tej okazji Zarząd Koła Przewodników przy współpracy z Zarządem Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie zorganizował Ogólnopolską Sesję Przewodnicką poświęconą walorom krajoznawczym miasta i regionu oraz przewodnictwu turystycznemu. Sesję patronatem honorowym objęli: Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego i Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób ze środowiska przewodnickiego, pomocy finansowej Samorządu Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, przedsiębiorstw, instytucji i stowarzyszeń. Popularyzację sesji zapewnili organizatorom: lubelski ośrodek Telewizji Polskiej, Radio Lublin, „Kurier Lubelski” i portal „Nasze Miasto Lublin”.

Otwarcia sesji dokonano w historycznym gmachu Trybunału Koronnego w dniu 14 września br., które poprzedziło odegranie hejnału miejskiego z 1686 roku i ogłoszenie sesji przez miejskiego klikona. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu województwa lubelskiego i miejskiego, Zarządu Głównego PTTK, duchowieństwa oraz muzealnicy, przedstawiciele firm lubelskich, organizacji turystycznych i przewodnicy z 25 miast Polski.

Gości powitali: dr Andrzej Wasilewski, prezes Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie i Maria Wiśnioch, prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego. Podczas sesji referaty wygłosili: Tadeusz Sobieszek, Członek Honorowy PTTK „Walory krajoznawcze Lublina i regionu źródłem promocji turystycznej”, Maria Wiśnioch, prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK „Historia przewodnictwa turystycznego w Lublinie w latach 1952 – 2012” i Ewa Hadrian, kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego „Lublin i Lubelszczyzna w twórczości pisarzy polskich”.

Na zakończenie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego pod kierunkiem nauczycieli: Elżbiety Satowskiej i Weroniki Lameńskiej zaprezentowali inscenizację poświęconą Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. W dniach 15 – 16 września dla uczestników sesji zorganizowano wycieczkę krajoznawczą na trasie: Lublin – Kozłówka – Romanów – Jabłoń – Włodawa – Łańcuchów, którą prowadzili przewodnicy lubelscy: Krystyna Basistowa, Stanisław Santarek i Wiesław Wiącek. Po Lublinie gości oprowadzali „Szlakiem Znanych Lublinian” i „Szlakiem Jagiellońskim”: Krystyna Basistowa, Irena Kowalczyk, Beata Petkiewicz i Tomasz Rudzki.

Zasłużonym przewodnikom wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Stanisława Santarka i Stanisława Pasikowskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi: Irenę Kowalczyk i Annę Rudzką, Brązowym Krzyżem Zasługi: Krystynę Miazek i Barbarę Michalską.

Odznakę Za Zasługi dla Turystyki otrzymały: Krystyna Basista i Barbara Kuśmiderska, Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej – Mieczysław Kseniak. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Marta Denys.

Medale Prezydenta Miasta Lublin: Irena Dudek, Krystyna Figiel, Marek Kasprzyk i Krzysztof Kuśmirek.

Złotą Honorową Odznakę PTTK: Wiesława Brzuś i Barbara Ruszniak.

Srebrną Honorową Odznakę PTTK: Danuta Grudzień i Anna Pardyka.

Odznakę Zasłużony Przewodnik PTTK: Andrzej Jabłonowski i Hanna Wyszkowska.

Dyplom PTTK: Beata Cioczek, Ryszard Łoziński i Tomasz Rudzki.

Odznaki Jubileuszowe Oddziału Miejskiego PTTK wręczono byłym prezesom Koła Przewodników: Teresie Libuchowej, Irenie Buczek, Tadeuszowi Sobieszkowi, Hannie Wyszkowskiej, Marcie Denys, Jerzemu Mleczkowi, Wandzie Kwietniewskiej, Witoldowi Szuleckiemu, Barbarze Kuśmiderskiej i Markowi Kasprzykowi.
Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc skierowała list gratulacyjny do Zarządów Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego i Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego.

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman przekazał Dyplom Uznania dla Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego z okazji 60-lecia działalności Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie. Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przekazał Medal Prezydenta Miasta Lublin z okazji 60-lecia przewodnictwa turystycznego w Lublinie i Regionie Lubelskim w uznaniu zasług wniesionych na rzecz promowania miasta i szlaków turystycznych Lubelszczyzny.

Listy gratulacyjne skierowali do Zarządu Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. M. S. Pajdowskiego w Lublinie przewodniczący Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych i Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK Stanisław Kawęcki, dyrektor Muzeum Lubelskiego Zygmunt Nasalski oraz przedstawiciele kół przewodnickich z 24 miast Polski.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość