Strona główna

Św. Anny lokalizacja: Ustroń Nierodzim


Pobieranie 21.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.69 Kb.
Drewniany kościół p. w. św. Anny

lokalizacja: Ustroń Nierodzim, za fabryką Mokate

Kościół został fundowany przez Antoniego Goczałkowskiego, wzniesiony w II połowie XVIII w. Budowla o drewnianej konstrukcji zrębowej. Fasadę świątyni wieńczy wieża dobudowana w 1938 r. Wyposażenie kościoła jest głównie barokowe, a w prezbiterium znajduje się obraz św. Anny z początku XVIII w. Przy kościele znajduje się cmentarz liczący sobie 600 lat.
Znalezienia Krzyża Świętego

Wprawdzie kościół ten wybudowano na stoku góry Kozienic w Wiśle-Głębcach w roku 1983, ale jego drewniana wieża słupowa pochodzi 1575 z roku.

Na obecne miejsce przeniesiono ją w 1982 roku z Połomi koło Jastrzębia Zdroju, po tym jak zawalił się dach tamtejszego kościoła, a następnie rozebrano go w 1969 roku.

Zabytkowa wieża jest kryta gontem, zakończona izbicą zwieńczoną hełmem piramidalnym. Jej wymiary wynoszą 8,75 x 8,40 m i 30,5 m wysokości. Przylega do niej kościół o konstrukcji żelbetowej, zbudowany według projektu architektów. Piotra Wzorka i Marka Cempli.

Drewniany kościółek zaliczony został do obiektów leżących na Szlaku Architektury Drewnianej (jego pętli beskidzkiej).

Kościół w Istebnej - Kubalonce jest z XVIII w i nosi nazwe Kościoła Świętego Krzyża. Kościół pierwotnie został wzniesiony w 1779 roku Przyszowicach na Śląsku a na Kubalonkę został przeniesiony w latach 1957-1958 r. i jest jednym z dwóch kościołów , które wyemigrowały z Przyszowic. Jest to kościółek całkowicie wykonany z drewna o konstrukcji zrębowej a z pierwszego wyposażenia zachowała sie tylko ambona z 1697 roku fundacjii Jerzego Widery. ławki oraz mistrzowskiej roboty barokowy ołtarz z XVIII wieku . Nad nawą czworoboczną znajduje się wieżyczka na sygnaturkę z cebulastym hełmem z latarnią. Ściany kościoła pobite są gontem a wewnątrz kościoła ołtarz główny z obrazem ukrzyżowania. W środku świątyni znajdują się zbiory sztuki sakralnej z muzeów w Bytomiu , Chorzowie , Gliwic , Cieszyna i innych miejscowości
Kościół w Istebnej Mlaskawce XX w.

Kościół filialny p.w. Św. Józefa z 1952 r., przeniesiony w 1995 r., konstrukcji zrębowej, kryty blachą.Pierwotnie znajdował się w Jaworzynce na Trzycatku, gdzie wzniesiono go w 1948 roku jako wotum wdzięczności za przetrwanie wojny. Patronką tej świątyni była Matka Boża Frydecka. Po wybudowaniu tam nowej, murowanej świątyni, stary kościółek rozebrano i przeniesiono na teren parafii Stecówka do przysiółka Mlaskawka.

Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej Istebna Stecówka. Powstał w latach 1957-59. Jets dziełem górali z okolicznych przysiółków a wyposażenie wykonali także miejscowi artyści.
Wisła Czarne kaplica przy Zameczku Prezydenta Rzeczypospolitej

drewniana kaplica z 1909

Drewniany Kościół Św. Jakuba Apostoła Szczyrk

Zbudowany zostal pod koniec XVIII wieku, a następnie rozbudowany w latach 1937-39. Jest najcenniejszym zabytkiem Szczyrku liczącym ponad 200 lat. Kościół został w całości zbudowany z drewna oraz belek wiązanych w zrąb. Wystrój wnętrza jest w stylu późnobarokowym. W kościele można podziwiać trzy ołtarze, liczne obrazy, a także chrzcielnicę kamienną i trzy kamienne kropielnice z początku XIX wieku. Na wieży kościoła umieszczony jest dzwon pochodzący z 1691 roku. Najstarsze zabytki, znajdujące się w kościele pochodzą z klasztoru Norbertanek, który zlikwidowano. Kościół jest stale odrestaurowywany i remontowany.


NMP Nieustającej Pomocy Laliki Pochodzita

Kościół filialny p.w. NMP Nieustającej Pomocy z 1947 r., rozbudowany w1965 r., konstrukcji zrębowej, od wschodu wieża nad nawą. Wewnątrz ludowe wyposażenie twórców z Koniakowa i Lalik.

Niegdyś, w miejscu obecnego kościoła, wznosiła się XIX-wieczna (1890) drewniana dzwonnica loretańska, jakich kilka zachowało się jeszcze w najbliższej okolicy (Szare, Nieledwia, Sól). Dzwonnica spłonęła od uderzenia pioruna w 1947 r. i na jej miejscu zbudowano niewielką (34 m 2) kaplicę drewnianą, poświęconą w 1948 r. W kaplicy tej dwa razy w miesiącu odprawiali nabożeństwa księża z Milówki. Jednak nie remontowana przez prawie dwadzieścia lat kaplica stopniowo niszczała i taką zastał ją w 1965 r., przebywający w Kamesznicy, ks. Stanisław Fijałek. Uzyskał on zgodę ówczesnego metropolity krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyły, na podjęcie w Pochodzitej pracy duszpasterskiej i objęcie funkcji rektora budowanego kościółka.

kaplica Matki Boskiej Królowej Polski Istebna Andziołówka na terenie posesji p. Konarzewskich
Kościół św. Barbary – drewniany kościół położony w Mikuszowicach Krakowskich – dzielnicy Bielska-Białej – Beskid Mały !!!

Wzniesiony został w 1690 r. na miejscu starszej świątyni przez mistrza ciesielskiego Piotra Piotrowskiego. Zbudowany z drewna modrzewiowego, stanowi przykład tradycyjnej ciesiołki śląsko-małopolskiej z końca XVII w. Składa się z niewielkiej, prawie kwadratowej nawy, sześciobocznie zamkniętego prezbiterium i dobudowanej od strony wschodniej zakrystii, wzniesionych na zrąb, w części dwustronnie szalowanych deskami, a w części pobitych gontem. Kościół nakryto stromym (55°-65°), gontowym dachem i otoczono sobotami. W 1851 r. cieśla Walenty Fijak dobudował do nawy kwadratową, przysadzistą wieżę-dzwonnicę konstrukcji słupowej, zwieńczoną pozorną izbicą. Wieżę tę podwyższono w 1870 r., dodając sześcioboczny, baniasty hełm z galeryjką i iglicą. Jednocześnie na dachu nawy umieszczono sygnaturkę. W 1885 r. oszalowano soboty. Wokół kościoła biegnie ogrodzenie z belek wiązanych na zrąb, z dwoma bramkami nakrytymi daszkami (wzniesione w 1748 r., obecnie odtworzone). Otacza ono stary, średniowieczny jeszcze cmentarz z kilkoma polskimi nagrobkami z XIX w., m.in. szlacheckiej rodziny Międzybrodzkich.

Wnętrze kościoła pokrywa bogata, barokowa polichromia, wykonana przez malarza Johanna Mentila z Bielska w 1723 r. Ściany nawy i prezbiterium podzielono jońskimi pilastrami na szereg pól, wypełnionych malowidłami utrzymanymi w żywych, pastelowych barwach, a przedstawiającymi sceny z życia i męczeństwa św. Barbary. Jest godne uwagi, iż wszystkie sceny opatrzono wyjaśniającymi podpisami w języku łacińskim lub w miejscowej gwarze polskiej! Na pułapie barokowe apoteozy: w nawie św. Barbary, w prezbiterium Św.Trójcy.

Ołtarz główny - z 1 połowy XVIII w., o cechach barokowych, z obrazem św. Barbary, rokokowym tabernakulum (przeniesionymi ze starego kościoła w Wilkowicach), małymi wizerunkami św. św. Barbary, Katarzyny, Stanisława i Wojciecha oraz późnobarokowymi figurami św. Jana Ewangelisty i św. Łukasza (przeniesionymi tu z kościoła ewangelickiego w Bielsku). Ołtarze boczne - barokowe, z XVIII w. W lewym z nich znajduje się obecnie najstarszy element wyposażenia kościoła - cenna gotycka rzeźba w drewnie lipowym, polichromowana, przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem. Pochodzi z l. 1420-1430, a została przeniesiona do Mikuszowic prawdopodobnie z innego kościoła śląskiego. Wyposażenie uzupełniają dwie kamienne, barokowe chrzcielnice.

Zaraz po wyświęceniu kościółka mikuszowickiego, w 1692 r., przeniesiono do niego - prawdopodobnie z Katedry na Wawelu - wspaniały, malowany tryptyk gotycki, znany obecnie jako "Tryptyk z Mikuszowic. Dzieło to powstało ok. 1470 r. w pracowni malarza z kręgu tzw. Mistrza Chórów ze szkoły krakowskiej. W części środkowej tryptyku przedstawiono unikatowe w malarstwie polskim "Rozesłanie apostołów", zaś na skrzydłach znajdują się portrety 4 uczonych Ojców Kościoła oraz sceny z Dziejów Apostolskich, ze słynną "Ucieczką św. Pawła z Damaszku". W 1935 r. tryptyk przeniesiono do Muzeum Narodowego w Krakowie, natomiast w Mikuszowicach w 1987 r. umieszczona została jego kopia.
Św Michał Archanioł Kończyce Wielkie. drewniany kościół z XVIII w., przebudowany w XIX – największy drewniany kościół na Śląsku Cieszyńskim. - Pogórze Śląskie !!!

Św Roch Zamarski XVIII - Pogórze Śląskie !!!

W dawnych wiekach drewniane kościółki były najbardziej urokliwymi obiektami cieszyńskich wsi. Potwierdzeniem tego mogą być te nieliczne, które przetrwały klęskę pożarów, na przykład piękne i okazałe świątynie drewniane w Kończycach Wielkich, Nierodzimiu, Kaczycach.

Na ziemi cieszyńskiej szacownym zabytkiem drewnianym jest drewniany kościół św. Rocha w Zamarskach, którego najstarszą częścią jest wieża. Pierwotny kościół spłonął około roku 1585. W tym bowiem roku odbudowano drewnianą dzwonnicę cmentarną, istniejącą do dziś, i zaopatrzono ją w dzwon. Nabożeństwa odprawiano w otwartym pomieszczeniu pod dzwonnicą, pełniła więc ona rolę prowizorycznego kościoła. Od połowy XVI wieku do roku 1654 była w posiadaniu ewangelików.

Zabytkowa budowla jest przykładem dawnego, rodzimego budownictwa i świadectwem zmysłu artystycznego ówczesnych cieśli. Wieża czworoboczna ma konstrukcję słupową, wzmocnioną kratownicami i zastrzałami. Ściany wieży lekko pochylone, otoczone są wydatnymi sobotami o daszkach pulpitowych. Wieża przykryta jest hełmem namiotowym, przechodzącym z czworobocznej podstawy w ośmioboczny stożek. Dobudowa kościoła nastąpiła dopiero w roku 1731 dzięki wsparciu finansowemu właściciela wsi Fryderyka Wilczka.

Zamarski obiekt sakralny jest perełką architektury drewnianej, opisywanej w wydawnictwach popularnonaukowych i przewodnikach turystycznych. Zabytkowy kościółek przynależy do tzw. Drogi Książęcej - „Via Ducalis", która w symboliczny sposób łączy najcenniejsze historyczne pamiątki naszej „małej ojczyzny" - zamki, pałace, kościoły.

Niestety w 1585 drewniany kościółek spalił się, lecz jeszcze w tym samym roku odbudowano przetrwałą do dziś wieżę dzwonniczą do której, po staraniach hrabiego Henryka Fryderyka Wilczka, dobudowano drewniany kościół w stylu barokowym w 1731 (św. Rocha). W całości budynek ten według dawnej klasyfikacji był zabytkiem klasy zerowej. Jest zarazem najstarszym zachowanym drewnianym kościołem na terenie Śląska Cieszyńskiego


św Wawrzyniec Bielowicko XVIII -Pogórze Śląskie !!!

Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca z 1701 r., konstrukcji zrębowej z sobotami, oszalowany i pokryty gontem, wieża nad nawą. We wnętrzu wyposażenie z XVI - XIX w. Miejsce pielgrzymkowe Skoczowian od 1756 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość