Strona główna

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w IV edycji konkursu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013


Pobieranie 141.04 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar141.04 Kb.
  1   2   3   4
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w IV edycji konkursu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”  dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013. W związku z tym realizowaliśmy projekt : „MAŁOPOLSKA- miejsca bliskie memu sercu”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ

IV edycja konkursu

Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna

dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Szkoła z gminy: wiejskiej

I. Nazwa i adres szkoły, gmina, powiat:

Zespół Szkolno- Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Spytkowicach,

gmina -Spytkowice, powiat-wadowicki
II. Ogólna informacja o projekcie:

1)Tytuł projektu: „MAŁOPOLSKA- miejsca bliskie memu sercu”
2). Założenia projektu; w tym informacja o działaniach z lat ubiegłych (krótki opis):

Zadania

Sposób realizacji

Zgłoszenie do konkursu i przedstawienie planu działań

-rejestracja szkoły

I. Historia regionu:

1. Świadkowie historii

- „Bez was inny byłby nasz świat”

z okazji jubileuszu s. Sercanek”.

- Ważne wydarzenia w mojej okolicy

- Opracowanie sylwetek postaci, które odegrały ważna rolę w naszej historii.-„Perełki baroku naszej miejscowości”- jak zmienił się kościół na przestrzeni lat.
2.. Uroczystości patriotyczne

3. Miejsca pamięci narodowej:

- Dzień Papieski.

- Obelisk poświęcony Janowi Pawłowi II i „dąb papieski”- „Ocalić od zapomnienia”-

„adopcja” pomnika Kajetana Wolskiego byłego oficera wojsk polskich oraz najstarszych pomników.

- Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau i synagoga żydowska w Oświęcimiu

- realizacja projektu edukacyjnego

-„ Porozmawiajmy o historii naszego regionu”- prelekcja emerytowanego nauczyciela historii.

-album, wystawa


- wywiad z ks. Dziekanem J. Piwowarskim


- montaż poetycko- muzyczny z okazji Święta Niepodległości

i Patrona Szkoły

- honorowe warty przed popiersiem patrona szkoły majora Henryka Sucharskiego,

- konkurs plastyczny „portret patrona majora Henryka Sucharskiego”,

-lekcja patriotyzmu z okazji-

1 marca Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych",

-Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

- Obchody Dnia Papieskiego (konkursy, przedstawienia,),

- Sprawowanie opieki nad obeliskiem,


- prace porządkowe na cmentarzu

- kwesty na rzecz odnowy zapomnianych i zniszczonych nagrobków,

- wywiad nt. odnowy pomników z organizatorem

p. M. Chrząszczem.

- lekcja patriotyzmu, zwiedzanie miejsc martyrologii narodu


II. Polskie dwory i losy ich mieszkańców


  1. Poznanie historii najstarszych zabytków i losów właścicieli majątku spytkowickiego zamku oraz dworu w Ryczowie.

2. Powrót do Ojczyzny : osiedlenie rodziny polskiego pochodzenia.

3.album pt. „Ślady historii w mojej okolicy”.

4.

-cykl zajęć w kl. I-III SP „Spytkowice- moja mała Ojczyzna”.

- lekcja historii w zamku w Spytkowicach,

- zwiedzanie i pogadanka nt. dworu w Ryczowie


- Poznanie historii i losów rodziny państwa Woszczatyńskich deportowanych do Kazachstanu.

–wykonanie zdjęć do albumu pt. „Ślady historii w mojej okolicy” dotyczących historii, architektury przemysłowej i zabytków naszego regionu.III. Kultura regionu:

1.Projekt „Etnoblog-zaloguj się na ludowo”  1. 2.Twórcy ludowi naszej miejscowości:

3. Zespoły regionalne. Folklor:


- zespół ludowy „Wesołe nutki”
- Schola „Katarzynki”
- Chór szkolny „Syntonia”

4. Zwyczaje i obyczaje kultywowane w naszej szkole:

- Tradycja

bożonarodzeniowa i wielkanocna

(Dni Otwarte w szkole)

- Powitanie pór roku


- Pierwszy Dzień Wiosny
-Dzień Wiosny w Europie

- Boże Ciało

- Imprezy środowiskowe

- wycieczki krajoznawczo- turystyczne

-Powstanie Izby Regionalnej

- Turniej: „Mój region- mój świat”

-Prezentacja dorobku

literatury regionalnej
- „ Małopolska- moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” –wystawa
5. Legendy
6. Poznajemy zabytki i architekturę sakralną mojej gminy

- Promocja książki: „Skarby sakralne gminy Spytkowice i Doliny Karpia”

4. Architektura przemysłowa
IV. Przyroda regionu

- Ochrona przyrody:

„Rośliny chronione występujące w parku zamkowym

-Obchody Dnia Ziemi


- Udział w akcji „Sprzątanie świata”

-Lekcje plenerowe przyrody


-Promowanie atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych

- Ochrona bociana białego

- „Najpiękniejsze zakątki naszej okolicy i regionu”

- Zielone szkoły

V. Społeczeństwo obywatelskie:
-Towarzystwo Przyjaciół Ryczowa
- Fundacja Pałac w Ryczowie
- Stowarzyszenie Doliny Karpia
- Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze

-Wadowickie Centrum Kultury

-GOK

- Gminna Biblioteka Publiczna


- Koło Gospodyń Wiejskich

-Współpraca z duchowieństwem i redakcją czasopisma

- Straż Pożarna w Spytkowicach i Wadowicach

-Współpraca z rodzicami


-„Na biesiadną nutę”- Piknik Rodzinny 2013”-udział w projekcie edukacji regionalnej,

- założenie i prowadzenie bloga pod nazwą „Dolina Karpia”,

- opracowanie i wydanie broszury pt. „ Jawor, jawor, jaworowi ludzie…- czyli w co dawniej bawiły się nasze babcie i nasi dziadkowie”


- wystawa prac Twórców Ludowych naszej okolicy podczas Pikniku Rodzinnego,

- warsztaty :”Rękodzieło artystyczne” prowadzone przez p. B. Bryła, p. L. Knapik,

-warsztatów-mozaiki szklanej, technik malarskich i graficznych, decoupagu i ceramiki. Kółko plastyczne prowadzone przez p. I. Młynarczyka,

- zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne w kl. I-III SP

- poznanie potraw regionalnych- prezentacja książki kucharskiej Koła Gospodyń Wiejskich gminy Spytkowice,

- zajęcia w świetlicy :”Projekt stroju regionalnego”, „ sztuka robienia palm wielkanocnych”

- poznanie twórczości zespołu Związku Emerytów i Rencistów w Spytkowicach,

- wzbogacanie śpiewem uroczystości szkolnych,- udział w lokalnych konkursach,


- wiązanka pieśni ludowych naszego regionu podczas Pikniku Rodzinnego.

Wigilie klasowe

- Jasełka

- wykonywanie i sprzedaż kartek świątecznych,.

- konkursy stroików,

-konkurs choinek

- Apel wielkanocny

- konkurs na pisankę wielkanocną

- warsztaty robienia palm,

-konkurs palm wielkanocnych.

-Mikołajki,

-Andrzejki


- Dni Pieczonego Ziemniaka,

- kolorowe apele,

-barwny korowód wiosenny, topienie Marzanny, konkursy na najpiękniejszy gaik,

-tradycje, i kultura europejska ,atrakcje turystyczne i kulinaria,

-Dni Pieczonego Ziemniaka,

-Święto Chleba,

-Gminny Dzień Komisji Edukacji Narodowej,

-Dzień Babci i Dziadka.

- stawianie ołtarza przy szkole

- organizowanie pikników, majówek, biesiad przy szkole,

- „Szlakiem orlich gniazd”- wycieczka do Ojcowa.

-„Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”- zwiedzanie Muzeum Historycznego średniowiecznego miasta w podziemiach Rynku Krakowskiego oraz Collegium Maius

-wyprawa do gospodarstwa agroturystycznego w Brzeziu


-„Przeszłość łączy się z teraźniejszością”- lekcje w Izbie Regionalnej.

- realizacja programów autorskich: „Edukacja regionalna    w Przedszkolu ,

- w oddziale „0” „Spytkowice- moje miejsce na ziemi”

- Szkolny Turniej Wiedzy o Regionie pod patronatem P. Mariusza Krystiana - Wójta Gminy Spytkowice

-prezentacja multimedialna: „Sprawozdanie z realizacji projektu: „Etnolog – zaloguj się na ludowo

Jest takie miejsce na ziemi, które się kocha i ceni, miejsce swoich korzeni”. -wystawa zbiorów regionalnych: monografii, opracowań , informatorów dotyczących Gminy Spytkowice. Foldery, przewodniki , pocztówki, mapy turystyczne , czasopisma szkolne i lokalne.

-prace plastyczne uczniów, wyróżnione w konkursie „Najpiękniejsze zakątki Małopolski” - zorganizowanym dla wszystkich grup wiekowych naszej szkoły”
- „Wśród legend mojego regionu”- praca twórcza dzieci- broszura

Lekcje z legendą w tle w klasach piątych-zbiór legend „Moja legenda o najbliższej okolicy.-wykonanie prezentacji multimedialnej “Zabytki mojej okolicy”- kl. V

-„Moja miejscowość – piękne miejsce na ziemi” kl VI- foldery prezentujące naszą miejscowość

-album: „Najpiękniejsze, budowle, kapliczki i zakątki Spytkowic”

- „Zabytki i architektura sakralna”-

konkurs plastyczny- wystawa prac

Moja mała Ojczyzna”- przewodniki po Spytkowicach
-wywiad ze współautorem książki p. M. Chrząszczem.
- wystawa dawnej i nowoczesnej zabudowy.

- album, prezentacja multimedialna

-warsztaty ekologiczne
- konkursy, przedstawienia

-sadzenie drzew przy szkole

- sprzątanie zakątków Spytkowic

- zwiedzanie kompleksu zamkowego, flory i fauny parku,

-„ścieżką rowerową”- wycieczka rowerowa po okolicy,

- wykonanie broszury,

-udział w zawodach wędkarskich

- obserwacje Koła Ornitologicznego

- konkurs plastyczny
- „Poznajemy dalszą i bliższą ojczyznę”- walory turystyczne i krajoznawcze Polski.

- miejsca związane z patronem naszej szkoły

- zwiedzanie Izby Regionalnej
- udział w konkursie „Smak sztuki

- nawiązanie współpracy ,

- konkurs fotograficzny: „Spytkowickie stawy w obiektywie”
- Festiwal Pieśni Religijnej
-IX Konkurs Poezji i Piosenki Paschalnej

- II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,

-współorganizowanie imprez patriotycznych i środowiskowych. -WOŚP

- Złote Gody mieszkańców gminy Spytkowice

-Dożynki

- Udział uczniów w konkursach świątecznych i innych. np. stroik świąteczny, pisanka, baranek, bombka, choinka)

- publikacje do gazety lokalnej „Obserwator gminny”

- spotkania autorskie, wystawy patriotyczne


- wiązanka pieśni patriotycznych i regionalnych,

- „Ogród obfitości”- swojskie jadło na Pikniku Szkolnym,

-przygotowanie i degustacja potraw świątecznych,

- publikacje do gazetki parafialnej „Sapientia”i „Carolus”


- „Młodzi strażacy”- rekrutacja do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

- pokaz umiejętności i szkolenie z zakresu PP

- konkursy plastyczne:- "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!"
przygotowanie potraw świątecznych podczas Dni Otwartych

- stoiska potraw regionalnych- podczas imprezy środowiskowej przy szkole,

- zbieranie eksponatów do IR

- podsumowanie projektu : „Małopolska-miejsca bliskie memu sercu” w ramach - IV edycja konkursu„Małopolska –moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”-XII Rodzinnym Rajdu Rowerowym Wadowice – „Doliną Karpia” Paszkówka – Spytkowic pod patronatem Grażyny Staniszewskiej

-otwarcie Izby Regionalnej ,

-wystawa prac twórców poświęconych regionowi oraz licytacja obrazów artystów-malarzy,

- konkurs „Herby Sołectw Gminy Spytkowice

- konkurs plastyczny pod hasłem „Najpiękniejszy zakątek Spytkowic

  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość