Strona główna

W jakim mieście powstała ta grupa literacka? 1 p


Pobieranie 8.58 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.58 Kb.
.......................................

Imię i nazwisko
 1. W jakim mieście powstała ta grupa literacka? (1 p.)
 1. Od jakiego słowa wywodzi się nazwa grupy? Podaj znaczenie tego słowa. (2 p.)
 1. Wymień trzech poetów, którzy m.in. tworzyli tę grupę. (3 p.)
 1. Z jakim uniwersytetem była związana ta grupa poetycka? (1 p.)
 1. Z jakiego tomiku Czesława Miłosza pochodzi wiersz pt. „Roki”? (1 p.)
 1. Wymień charakterystyczne cechy poezji Żagarystów. (3 p.)
 1. Wymień dwa tytuły wierszy Jerzego Zagórskiego. (2 p.)
 1. Jakie uczucia dominują w wierszu Aleksandra Rymkiewicza pt. „Tropiciel”? (2 p.)
 1. Jakie motywy pojawiały się w poezji Czesława Miłosza? (2 p.)
 1. Zinterpretuj dowolny wiersz poety należącego do grupy „Żagary”. (7 p.)

Punktacja:

Suma: 24 p.

24 p. – 22 p. bdb.

21 p. – 19 p. db.

18 p. – 16 p. dost.

15 p. – 13 p. dop.12 p. – ndst.
Odpowiedzi:

 1. Wilno

 2. „żagar”, sucha gałąź, regionalizm wileński

 3. Czesław Miłosz, Aleksander Rymkiewicz, Jerzy Zagórski

 4. im. Stefana Batorego w Wilnie

 5. „Trzy zimy”

 6. katastrofizm, nawiązanie do poetyki romantyzmu, bogata symbolika

 7. „Bajka o zimie”, „Pejzaż romantyczny. Noc. Zbliża się burza”

 8. smutek, przerażenie, alienacja

 9. ognia, zgliszczy, popiołu

 10. punktujemy każdą poprawnie przeprowadzoną interpretację


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość