Św. Joanna Beretta-Molla „Kiedy się kocha jakąś osobę, powtarza się wobec niej akty, które się jej podobają, które sprawiają jej radość”Pobieranie 109.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar109.96 Kb.
"Choćbyśmy w walce o realizację naszego powołania musieli umrzeć, to byłby to najpiękniejszy dzień w naszym życiu".
„Kierujmy się zasadą, że lepiej służyć, niż być obsługiwaną”.

Św. Joanna Beretta-Molla

„Kiedy się kocha jakąś osobę, powtarza się wobec niej akty, które się jej podobają, które sprawiają jej radość”.

„Kochać to znaczy pragnąc pracować nad sobą”.
Św. Joanna Beretta-Molla

„Nigdzie indziej, tak jak w Eucharystii, nie znajdziemy siły do znoszenia krzyża naszych cierpień i chorób”.

„Uśmiechnij się do Boga, od którego otrzymujesz wszelkie dobro”.

Św. Joanna Beretta-Molla


"Jeśli w walce o nasze powołanie musielibyśmy umrzeć, to byłby to najpiękniejszy dzień naszego życia".
Kochać, to znaczy pragnąć doskonalić samego siebie i osobę ukochaną, przezwyciężając własny egoizm, podarować się”.

Św. Joanna Beretta-Molla
Miłość musi być całkowita, pełna, kompletna, regulowana według prawa Bożego i musi trwać wiecznie w niebie".
"Wszystkie drogi Pana są piękne, byle tylko prowadziły do takiego celu: zbawić naszą duszę i doprowadzić wiele innych dusz do nieba, aby oddać chwałę Bogu".

Św. Joanna Beretta-Molla
Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka”.
Bł. Honorat Koźmiński

Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie”.Bł. Honorat Koźmiński

„Życie to walka, z której nie możemy się wycofać, lecz w której musimy zwyciężyć. Trzeba być mocnym, aby stać się wielkim - oto nasza powinność”.


Kiedy trwonisz czas, gardzisz darem Boga, chwilą, którą On, w nieskończonej Swej dobroci, powierza twojej miłości i szlachetności”.Św. Ojciec Pio

"Bóg, aby nas pociągnąć do siebie, obdarza nas bardzo wieloma łaskami i wówczas myślimy, że już palcem dotykamy nieba. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba: krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności”.


„Wędruj przez życie radośnie, z sercem szczerym i otwartym, dążąc wzwyż tak, jak tylko możesz. A kiedy nie można ustawicznie utrzymać tej świętości, to przynajmniej nigdy nie trać odwagi i zaufania do Boga”. Św. Ojciec Pio

„Nie bój się przeciwności, ponieważ kładą one duszę u stóp krzyża, a krzyż umieszcza ją u bram nieba, gdzie znajduje Tego, który jest zwycięzcą śmierci, i wprowadzą ją do wiecznej radości”.

„Mówisz, że lękasz się o przyszłość, ale czy nie wiesz, że Pan jest zawsze z Tobą i że nasz nieprzyjaciel nic nie może poradzić przeciw temu, kto jest we wszystkim poddany Jezusowi. Czy nie wiesz wreszcie o tym, że Bóg jest dobry i wierny i nie pozwoli na poddanie cię uciskowi ponad twoje siły”.

Św. Ojciec Pio

„Pokora i miłość idą w parze. Pierwsza przynosi chwałę, a druga uświęca. Pokora i czystość obyczajów są skrzydłami, które unoszą człowieka aż do Boga i jakby go przebóstwiają”.

„Bądź spokojny i nie trać odwagi. Im gwałtowniej atakuje nieprzyjaciel, tym ufniej winieneś oddać się Panu, który nigdy nie pozwoli, by tamten odniósł zwycięstwo”.

Św. Ojciec Pio

Bóg nigdy nie jest tak blisko, jak gdy kładzie krzyż na nas, ale i nigdy nie przynosimy Mu takiej chwały, jak wówczas, gdy chętnie go dźwigamy.Bł. Michał Sopoćko

Nic tak nie uszlachetnia człowieka, jak to, gdy widząc ubogich materialnie czy moralnie, spostrzegać w nich samego Chrystusa Pana, wkładając ręce w ich rany materialne czy duchowe, wyobrażać sobie, że dotykamy ran samego Zbawiciela.Bł. Michał Sopoćko
Krzyż to niekoniecznie jakieś niezwykłe cierpienie, chociaż nie są i takie wykluczone, ale są to zwyczajne i codzienne niewygody, których znoszenie nie jest łatwe. czasami łatwiej przyjąć wielkie cierpienie i ofiary niż drobne zwykłe przykrości, które się powtarzają codziennie i trwają przez dłuższy czas.

Bł. Michał Sopoćko
"Uczynki miłosierdzia są w chwili zgonu jedynym wyrokiem, który duszę zmarłego poprzez sąd Boży wprowadza w podwoje nieustającego nigdy szczęścia"

Św. Kinga

„Patrz! Oto Matka Jezusa i Twoja! Patrz oczyma ciała na ten święty wizerunek, a oczyma duszy na Jej niepokalaną, piękną duszę i serce, cnoty i życie, prace, cierpienia i radości, abyś mógł uczestniczyć w Jej chwale! Kochaj Maryję z ufnością i proś, o co chcesz, a wszystko otrzymasz”.Św. Jacek

"Bóg , Ojciec Miłosierdzia, Który zwykł przychodzić z pomocą uciśnionym , pocieszy was. Idźcie więc do swych domów i czuwajcie tej nocy na modlitwie"Św. Jacek

"Bracia najdrożsi, gdy na wezwanie Boże jutro mam opuścić ten świat, pragnę pozostawić wam to, co usłyszałem z ust ojca naszego Dominika, żebyście byli pokorni, mieli wzajemną miłość i zachowali dobrowolne ubóstwo. Bo to jest testament wiecznego dziedzictwa".Św. Jacek

"Sługa niepracowita nie może się Bogu podobać; fałszywa to pobożność, która stroni od roboty".Św. Zyta

„Odpuśćcie mi, by wam Pan Jezus odpuścił, a nie gniewajcie się tyle, abyście Go nie obrazili".


"Ręce przy robocie, serce u Boga".

Św. Zyta

Przyczyną naszej tu podróży jest wasze zbawienie, abyście – porzuciwszy głuche i nieme bałwany – uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem i poza którym nie ma innego boga; abyście, wierząc w imię Jego, mieli życie i zasłużyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach.Św. Wojciech
Już dawno wyrzekłam się przepychu tego świata i nie chcę z niego korzystać. W niebezpieczeństwie śmierci, które często występuje przy porodzie, Panu Bogu, który mnie uwolnił od hańby bezpłodności i obdarzył macierzyństwem, chcę się podobać nie w blasku drogich kamieni i złota, ale w pokorze i łagodności.

Św. Jadwiga Królowa

"Chcę być czystą na wzór Matki Najświętszej"Bł. Karolina Kózkówna

Miłosierdzie jest kwiatem miłości. Miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie

"Jezus jest dobry i pełen miłosierdzia, a choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać."
Św. Faustyna

Niechaj łaska Twoja, która spływa na mnie z litościwego Serca Twego umocni mnie do walki i cierpień, bym pozostała Ci wierna, a choć taką nędzą jestem, nie lękam się Ciebie, bo znam dobrze miłosierdzie Twoje

Św. Faustyna

"...Jeśli chcesz poznać ogrom miłości, rozważaj dzieła Boże, spełnione dla człowieka, a mianowicie trzy wieczne pomniki miłości: żłóbek, krzyż i ołtarz. Szczególnie stań pod krzyżem i przypatrz się miłości Ukrzyżowanego, przypatrz się Ukrzyżowanemu. Stań przed Przenajświętszym Sakramentem i rozważ to niezmierne wyniszczenie się Boga utajonego, tę ogromną ofiarę z siebie, to całkowite oddanie się człowiekowi z miłości bez granic..."Św. Józef Sebastian Pelczar

"Zdumienie musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament".Św. Józef Sebastian Pelczar


  Dyscyplinę można łatwo na nowo wdrożyć – powie – jeśli pasterze dadzą przykład i zapewnią swym stadom potrójny pokarm zbawienia, czyli: słowo, przykład i sakramenty. I jeśli oni sami podporządkują się chrześcijańskiemu ładowi.”

Św. Karol Boromeusz
Jeśli płomień Bożej miłości zapalił się już w tobie, nie odsłaniaj go pochopnie, nie chciej wystawiać go na wiatr. Pilnuj ognia, aby nie zagasł i nie utracił swego ciepła. Oznacza to: uciekaj, jak dalece możesz, przed rozproszeniami, trwaj w skupieniu przed Bogiem, unikaj próżnych rozmów.

Św. Karol Boromeusz
Polecono ci głosić i nauczać? Ucz się i przykładaj do tego, co niezbędne do sprawowania tego urzędu; staraj się przede wszystkim, abyś przepowiadał życiem i obyczajami, aby inni nie szydzili z twych słów i nie potrząsali głowami, widząc, że co innego głosisz, co innego zaś czynisz.

Św. Karol Boromeusz

Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy”.Św. Urszula Ledóchowska

„Być dobrym – to żyć dla szczęścia innych, mieć serce szerokie w swej dobroci”.


„Chciejmy świętości, ale tej świętości, do której droga prowadzi przez ofiarę, przez walkę i trud”.

Św. Urszula Ledóchowska

„Prawdziwa wielkość to umiejętność pochylania się nad drugim”.


„Siła narodu w świętej miłości bliźniego, która łączy serca, spaja dusze i strzeże od waśni i niezgody”.

Św. Urszula Ledóchowska

„Składać z siebie ofiarę… To niełatwa sprawa! To znaczy wyrzekać się mojego „ja”, broni na siebie życie nieustannego poświęcania się dla innych; brać na siebie z uśmiechem na ustach krzyże codzienne; wyrabiać w sobie z miłości ku Jezusowi miłość krzyża”.Św. Urszula Ledóchowska

„Tam gdzie nie ma jedności i zgody, tam nie może być błogosławieństwa Bożego”.


„W pracy wewnętrznej wakacji nie ma”.
„Trzeba umieć pokazać ludziom, że pobożność nie czyni nas mrukami”.

Św. Urszula Ledóchowska

„Odwagi! Działajmy, działajmy..... Czyńmy w miarę sił naszych wszelkie dobro, nieskończenie wiele dobra!”


„Przykazanie zaś miłości, które wszystkim nakazuje wielbić i ponad wszystko kochać Boga, a bliźniego swego miłować jak siebie samego, zobowiązuje nas również do starania się wszelkimi możliwymi sposobami o wieczne zbawienie tak swoje, jak i bliźniego”.

Św. Wincenty Pallotti

„Z tego, co wiesz, słyszysz lub czytasz, ucz się wydobywać wszystko, co może być korzystne dla twego uświęcania. Rób wiele, a mów mało”.


„Prawdziwa doskonałość nie polega na pielęgnowaniu świętych idei i pragnień. Ale na stałym praktykowaniu świętego życia”.

Św. Wincenty Pallotti

„Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go w każdym czasie, a znajdziesz Go zawsze”.


„Poświęcić się apostolstwu chrześcijańskiemu znaczy zrozumieć naprawdę sens życia ludzkiego. Znaczy również opierać własne życie na wielkich, powszechnych
i nadprzyrodzonych ideałach”.

Św. Wincenty Pallotti

„Mój Boże jeśli potrzebna ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny - modlimy się nawet o to.”Bł. Matka Stella Mardosiewicz

i Meczenniczki z Nowogródka

Serce Twoje niech będzie Nazaretem przez udoskonalenie spraw codziennych. Niech będzie Kalwarią przez znoszenie małych krzyżyków. Niech będzie Wieczernikiem przez wierność dobrym natchnieniom. Niech będzie Niebem przez Ducha Adoracji, Czci i Wdzięczności.Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszka Siedliska

"O, Panie, oto mnie masz całą na wszystko, ze wszystkim na wieki. Czyń ze mną, co chcesz, jak chcesz i co się Tobie podoba. Ja nie chcę nic innego... Chcę być Twoim dziełem, Twoim narzędziem, które bierze impuls od  Ciebie i z Tobą żyje, a raczej znika, byś Ty żył, Ty w nim czynił, co chcesz! Moje chcenie, najlepsze nawet, byłoby moje, a ja proszę Cię i błagam: TY JEDEN ŻYJ, PANUJ we mnie na wieki."Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszka Siedliska

"O Panie mój, Królu mój, miłości odwieczna, nieskończona, błagam Cię, racz mi dać łaskę, o niech nie żyję ja, ale Ty żyj we mnie. Oczyszczaj, wyrzuć, wyniszcz, zgładź wszystko, napraw wszystko, o Jedyny Naprawicielu mej duszy! A potem nie dopuść, nie pozwól mi wracać do dawnego życia."Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – Franciszka Siedliska

Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i pokutę czynić, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje'Św. Andrzej Bobola

"Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć".Św. Stanisław Kostka

"Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć".Św. Stanisław Kostka

„Po co się niepokoić? - wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące"


Św. Brat Albert

„Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”Św. Brat Albert
"Jezu, niech nie żyję dla siebie - rozlej mą duszę na wszystkie doliny nędzy ludzkiej. Napełnij ją swoją dobrocią i miłosierdziem i daj mi łaskę, abym Twą dobrocią i miłosierdziem zastąpiła Cię tu, na tej łez dolinie, czyniąc wszystkim dobrze".

Bł. Bernardyna Jabłońska

Pan Jezus jest bardzo smutny, Matka Boża powiedziała nam, żeby Go nie obrażać więcej, gdyż On jest już i tak bardzo obrażany, ale nikt się tym nie przejmuje i ludzie nadal popełniają te same grzechy.

Bł. Hiacynta z Fatimy

Matka Boża powiedziała, że na świecie jest wiele wojen i niezgody. Wojny nie są niczym innym jak karami za grzechy świata. Matka Boża już nie może powstrzymać karzącego ramienia swego ukochanego Syna, które zawisło nad światem. Trzeba pokutować. Jeżeli ludzie się poprawią, Pan Jezus może jeszcze oszczędzić świat, ale jeżeli się nie poprawią, nadejdzie kara...

Bł. Hiacynta z Fatimy

Cieszyłem się na widok anioła, ale jeszcze większą radość odczuwam na widok Naszej Pani. Ale najpiękniejszy był Pan Jezus w tym świetle, które Nasza Pani włożyła do serca. Kocham tak bardzo Boga. Ale On jest smutny z powodu tylu grzechów. My nie śmiemy grzechu popełnić.Bł. Franciszek z Fatimy

Myśmy płonęli w tym świetle, które jest Bogiem, i nie spaliliśmy się. Jakim jest Bóg, tego nie można by powiedzieć. Tego właśnie nikt nie zdoła wypowiedzieć. Ale jaka szkoda, że on jest tak smutny. Gdybym Go mógł pocieszyć!.Bł. Franciszek z Fatimy

Wkrótce Jezus przyjdzie aby mnie zabrać ze sobą do nieba. Wtedy tam na zawsze będę Go widzieć i pocieszać! Jakie to szczęście!”Bł. Franciszek z Fatimy

"Modlitwa wewnętrzna nie jest to nic innego jeno przyjacielskie obcowanie i poufna, częsta rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje".


„W modlitwie wewnętrznej ważne jest nie to, by wiele myśleć, lecz by wiele kochać. Nie trzeba do niej sił fizycznych, lecz tylko miłości i wprawy ".

Św. Teresa z Avila

„Dla kogo Chrystus jest przyjacielem i wielkodusznym przewodnikiem, ten wszystko potrafi znieść. Jezus sam przychodzi z pomocą, dodaje sił, nie opuszcza nikogo, jest prawdziwym i szczerym przyjacielem. Widzę wyraźnie, iż jest wolą Boga, abyśmy jeśli chcemy podobać się Bogu i otrzymywać odeń wielkie łaski, otrzymywali je za pośrednictwem Najświętszego Człowieczeństwa Chrystusa, w którym nieskończony Bóg, jak sam powiada, znajduje upodobanie”.Św. Teresa z Avila

"Jezus przyjdzie nas odnaleźć jakkolwiek daleko będziemy i przemieni nas w ogniu miłości."

Ja robię tak jak dzieci, które jeszcze nie umieją czytać, ja mówię po prostu dobremu Bogu to, co chce mu powiedzieć i On mnie zawsze rozumie".

Teresa od Dzieciątka Jezus
"Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaka jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami. Chcę jednak znaleźć sposób dostania się do nieba, jakąś małą drogę, prostą i bardzo krótką. Żyjemy w epoce wynalazków i nie ma już potrzeby wchodzić na górę po stopniach. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie wyniosła aż do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych stopniach doskonałości. Windą, która mnie uniesie do nieba są twoje ramiona, o Jezu."

Teresa od Dzieciątka Jezus

"Gdy nie mogę nic odczuwać, gdy jestem całkiem oschła, niezdolna aby się modlić, praktykować cnoty, wtedy szukam malutkich okazji, prawdziwie nic nie znaczących czynów, by sprawdzić Jezusowi radość. Na przykład uśmiech, przyjazne słowo jeśli wolałabym raczej milczeć, albo zrobić markotna minę".Teresa od Dzieciątka Jezus

"Nie godzi się o własnym myśleć bezpieczeństwie, gdy dobro ogółu na niebezpieczeństwo jest narażone; obrona lub scalenie szczęścia współobywateli największym jest ze wszystkich triumfów; każde państwo zgodą kwitnie, a nie kłótniami; Polaków ocenia się według dzielności ducha i wytrwałości ciała, a nie według bogactw."Bł. Wincenty Kadłubek

"Nie godzi się o własnym myśleć bezpieczeństwie, gdy dobro ogółu na niebezpieczeństwo jest narażone; obrona lub scalenie szczęścia współobywateli największym jest ze wszystkich triumfów; każde państwo zgodą kwitnie, a nie kłótniami; Polaków ocenia się według dzielności ducha i wytrwałości ciała, a nie według bogactw."Bł. Wincenty Kadłubek
Błogosławiony sługa gotowy kochać tak samo swego brata chorego, który nie może mu się w niczym odwzajemnić, jakby go kochał, gdyby będąc zdrowym, mógł mu się służbą swoją odwdzięczyć.

 Św. Franciszek z Asyżu


Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu.

 

Kto zazdrości bratu swemu tego, co Pan mówi i czyni za jego pośrednictwem, grzeszy świętokradztwem, ponieważ zazdrości samemu Najwyższemu, który w nim działa.Św. Franciszek Z Asyżu
Błogosławiony sługa gotowy kochać tak samo swego brata chorego, który nie może mu się w niczym odwzajemnić, jakby go kochał, gdyby będąc zdrowym, mógł mu się służbą swoją odwdzięczyć.

 Św. Franciszek z Asyżu

Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu.

Kto zazdrości bratu swemu tego, co Pan mówi i czyni za jego pośrednictwem, grzeszy świętokradztwem, ponieważ zazdrości samemu Najwyższemu, który w nim działa.Św. Franciszek Z Asyżu
„Jestem własnością innych, to w takim razie bliźni ma prawo do tego, co jest moje; i to nie tylko ma prawo do mojej własności materialnej, ale także do mojego czasu, do mojej osoby, do tego, co mam najcenniejszego, do skarbu zdobytego przez wiarę”.

Św. Rafał Kalinowski

Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym.

Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.

Św. Jan Bosco

Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.

Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia.

Św. Jan Bosco

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.

Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał.

Św. Jan Bosco

Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi.

Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Możemy wybudować wiele kościołów. Ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, te kościoły będą puste.

Módl się nie więcej, ale lepiej i ufaj. Modlitwa „zmusza” Boga...

Św. Maksymilian Maria Kolbe

Naśladuj Chrystusa – kochaj i służ.

Nie zmogą nas te cierpienia, tylko przetopią i zahartują. Wielkich potrzeba ofiar naszych, aby okupić szczęście i pokojowe życie tych, co po nas będą.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

„Dobrzy ludzie są podobni do aniołów, (…) są niejako czyste powietrze, oddycha się nim, chociaż się go nie widzi”Św. Rafał Kalinowski

Wierzyć – to oświetlać to, co ukryte.

Wszystko się skończy więc i cierpienia się skończą. Droga chwały, to droga krzyża. Matka Najświętsza z nami, Ona nam zawsze pomaga.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

«Nie studiuję po to, by mieć jak najlepsze oceny albo żeby zdobyć różne tytuły naukowe. Studiuję, by dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu, by Go lepiej poznać, by kochać Go coraz więcej».Bł. Jan Balicki

Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył... dobrze... to na to, abym się poprawiał ciągle, czyli nawracał do Pana Jezusa - wzoru wszelkiej świętości. A więc zwrócę uwagę na:


1. coraz doskonalsze umartwienie i skupienie we wszystkim;
2. bojaźń Boga i lęk przed Jego obrażaniem;
3. nieustającą prośbę o unikanie najmniejszego nawet grzechu;
4. częsty żal wzbudzany za najmniejsze przewinienia.

Bł. Jan Balicki

"Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było twoim. Jezu i Maryjo bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech."Św. Dominik Savio

"Tu na ziemi świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki".

Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym"Św. Dominik Savio

"Proszę Najświętszą Panienkę, by była mi matką. Ona wie, że moja matka opuściła mnie, by pójść do nieba".

"Prawdziwe szlachectwo nie wynika z krwi ani z bogactw, ale z przybrania za synów Bożych, wysłużonego nam przez Jezusa Chrystusa. Ono czyni nas dziedzicami Królestwa Niebieskiego i głowę naszą opromieni chwałą na wieki".

Bł. August Czartoryski

"Proszę Najświętszą Panienkę, by była mi matką. Ona wie, że moja matka opuściła mnie, by pójść do nieba".

"Prawdziwe szlachectwo nie wynika z krwi ani z bogactw, ale z przybrania za synów Bożych, wysłużonego nam przez Jezusa Chrystusa. Ono czyni nas dziedzicami Królestwa Niebieskiego i głowę naszą opromieni chwałą na wieki".

Bł. August Czartoryski

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego

Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn

Najświętsza Maryja Panna

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego

Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn

Najświętsza Maryja Panna

Ja nie przestaję nigdy dziękować Bogu, że zechciał mnie niegodnego powołać do tego świętego Zakonu. Jeżeli bowiem żyjąc w Zakonie wykazuję wiele niedoskonałości, to ile grzechów bym popełnił żyjąc w świecie, gdzie są często, niemal nieustannie, okazje do grzechu.Św. Jan z Dukli

Ja nie przestaję nigdy dziękować Bogu, że zechciał mnie niegodnego powołać do tego świętego Zakonu. Jeżeli bowiem żyjąc w Zakonie wykazuję wiele niedoskonałości, to ile grzechów bym popełnił żyjąc w świecie, gdzie są często, niemal nieustannie, okazje do grzechu.Św. Jan z Dukli
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”. On Jeden! (...) proszę was, błagam was (...) pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. ON JEDEN ma „słowa życia wiecznego”.

Św. Jan Paweł II

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”. On Jeden! (...) proszę was, błagam was (...) pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. ON JEDEN ma „słowa życia wiecznego”.Św. Jan Paweł II

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej - człowiek nie może siebie sam zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.Św. Jan Paweł II

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej - człowiek nie może siebie sam zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie można tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.Św. Jan Paweł II

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie!"

Św. Jan Paweł II

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc: czuwajcie!"

Św. Jan Paweł II

Nie postąpisz kroku naprzód, jeśli nie będziesz naśladować Chrystusa, który jest drogą, prawdą i bramą, którą wejść winieneś do Królestwa niebieskiego, gdyż duszy, która stroni od naśladowania Chrystusa, nie uważam za duszę dobrą. Staraj się, aby pierwszą twą myślą było pragnienie naśladowania Chrystusa.Św. Jan od Krzyża

Czytanie szuka słodyczy życia błogosławionego, medytacja ją napotyka, modlitwa prosi a kontemplacja smakuje. Dlatego sam Pan mówi: «szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam». Szukajcie w czytaniu, a znajdziecie w rozmyślaniu; pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacjiŚw.Jan od Krzyża

Aby naprawdę znaleźć Boga, nie wystarczy tylko modlić się sercem i ustami lub opierać się na pomocy innych, ale równocześnie trzeba zdobywać się na wszelkie możliwe wysiłki osobiste i pracę. Albowiem jeden czyn spełniony osobiście ma większe znaczenie przed Bogiem, niż wielka liczba czynów dokonanych przez innych dla danej osoby.Św.Jan od Krzyża

Nie postąpisz kroku naprzód, jeśli nie będziesz naśladować Chrystusa, który jest drogą, prawdą i bramą, którą wejść winieneś do Królestwa niebieskiego, gdyż duszy, która stroni od naśladowania Chrystusa, nie uważam za duszę dobrą. Staraj się, aby pierwszą twą myślą było pragnienie naśladowania Chrystusa.Św.Jan od Krzyża
Starajcie się! Jedno słowo, a zawiera tak wiele treści. Uczy troski o królestwo Boże. Uczy sumienności w każdym działaniu, zwłaszcza w tym, co dotyczy odkrywania Boga w sobie. Kto zaniedbuje swoje życie wewnętrzne, ten zaniedbuje wszystko".

O, jak szczęśliwi będą ci, którzy w godzinie śmierci będą mogli powtórzyć słowa naszego Pana: Posłał mnie, abym ubogim niósł Dobrą NowinęŚw. Wincenty a Paulo

Dla okazania łagodności nie wystarczy usprawiedliwiać doznawane krzywdy i zniewagi. Trzeba łagodnie traktować tych, którzy nam je wyrządzają, rozmawiać z nimi życzliwie, nawet gdyby nas policzkowali. Trzeba to znieść dla Pana Boga.

Modlitwa jest wodą użyźniającą życie duszy. Jest ona jak powietrze dla człowieka i jak woda dla ryby. Zapewnia życie. Modlitwa jest tym dla duszy, czym dusza dla ciała.

Św. Wincenty a Paulo

Im jakieś dzieło jest trudniejsze, im więcej oczekujemy pomocy z nieba, tym więcej czystej miłości trzeba wkładać w swą pracę. [*]

Pracując patrzmy na działanie Najświętszej Panny i pamiętajmy, że najlepiej uczcimy Ją, kiedy będziemy naśladować Jej cnoty. [*]

Św. Ludwika de Marillac

Jakże dobrze jest powierzyć wszystkie swoje upodobania i troski Opatrzności Bożej! To najpewniejszy środek, aby osiągnąć spokój serca. [*]\

Uczucia miłości pochodzące z serca sprawiają Bogu wielką radość, ponad wszystko zaś posłuszeństwo z jakim przyjmujemy Jego świętą wolę, by działał w nas i przez nas. [*]

Św. Ludwika de Marillac

Głównym i decydującym motywem mojej odpowiedzi na wezwanie Boże jest nadzieja, że będę mógł głosić Ewangelię niewierzącym.


Wszystko co przecierpiałem ofiaruję Bogu z miłości do mojej religii.
Św. Jan Gabriel Perboyre

"Jeśli chcesz, aby ktoś cię kochał, ty pierwsza musisz kochać. Jeśli nie masz co dać innym, daj siebie"

"bądźcie kamieniem milowym, przy którym wszyscy strudzeni mieliby prawo do odłożenia swoich ciężarów"
Bł. Rozalia Rendu
"Jeśli chcesz, aby ktoś cię kochał, ty pierwsza musisz kochać. Jeśli nie masz co dać innym, daj siebie"

"bądźcie kamieniem milowym, przy którym wszyscy strudzeni mieliby prawo do odłożenia swoich ciężarów"


Bł. Rozalia Rendu

"Jeśli chcesz, aby ktoś cię kochał, ty pierwsza musisz kochać. Jeśli nie masz co dać innym, daj siebie"

"bądźcie kamieniem milowym, przy którym wszyscy strudzeni mieliby prawo do odłożenia swoich ciężarów"
Bł. Rozalia Rendu

Ja jestem narzędziem. Maryja objawia się nie ze względu na mnie, lecz dla dobra zgromadzenia i Kościoła.Św. Katarzyna Laboure

Ja jestem narzędziem. Maryja objawia się nie ze względu na mnie, lecz dla dobra zgromadzenia i Kościoła.Św. Katarzyna Laboure
Każda rzecz, każda sprawa wielka, musi kosztować i musi być trudna

Bł. Jerzy Popiełuszko
Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Jesteśmy powołani do prawdy. Jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie w swoim życiu

Bł. Jerzy Popiełuszko

Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyna naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą.Bł. Jerzy Popiełuszko
Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy
Bł. Jerzy Popiełuszko

Ja jestem narzędziem. Maryja objawia się nie ze względu na mnie, lecz dla dobra zgromadzenia i Kościoła.Św. Katarzyna Laboure

Ja jestem narzędziem. Maryja objawia się nie ze względu na mnie, lecz dla dobra zgromadzenia i Kościoła.Św. Katarzyna Laboure
Głównym i decydującym motywem mojej odpowiedzi na wezwanie Boże jest nadzieja, że będę mógł głosić Ewangelię niewierzącym.
Wszystko co przecierpiałem ofiaruję Bogu z miłości do mojej religii.
Św. Jan Gabriel Perboyre

Każda rzecz, każda sprawa wielka, musi kosztować i musi być trudnaBł. Jerzy Popiełuszko
Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Jesteśmy powołani do prawdy. Jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie w swoim życiu

Bł. Jerzy Popiełuszko

Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyna naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: Nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą.Bł. Jerzy Popiełuszko
Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy
Bł. Jerzy Popiełuszko

Jeżeli Święta Dziewica wybrała mnie to dlatego, że byłam najbardziej niewykształconą. Gdyby znalazła gorszą ode mnie, wybrałaby ją.


Tak, czuła Matko, zniżyłaś się aż do ziemi, aby objawić się słabej dziewczynce... Ty, Królowo Nieba i Ziemi, zechciałaś posłużyć się tym, co jest najmniej warte w oczach świata.
Św. Bernadeta Soubirous
Jeżeli Święta Dziewica wybrała mnie to dlatego, że byłam najbardziej niewykształconą. Gdyby znalazła gorszą ode mnie, wybrałaby ją.
Tak, czuła Matko, zniżyłaś się aż do ziemi, aby objawić się słabej dziewczynce... Ty, Królowo Nieba i Ziemi, zechciałaś posłużyć się tym, co jest najmniej warte w oczach świata.
Św. Bernadeta Soubirous
Kiedy dobry Bóg na to zezwala, wtedy się nie narzeka
Jakże moja dusza była szczęśliwa, o Dobra Matko, gdy miałam to szczęście Ciebie kontemplować! ... Tak, czuła Matko, zniżyłaś się aż do ziemi, aby ukazać się słabemu dziecku... Ty, Królowa nieba i ziemi, chciałaś się posłużyć czymś, co było najlichsze w oczach świata
Św. Bernadeta Soubirous
Kiedy dobry Bóg na to zezwala, wtedy się nie narzeka
Jakże moja dusza była szczęśliwa, o Dobra Matko, gdy miałam to szczęście Ciebie kontemplować! ... Tak, czuła Matko, zniżyłaś się aż do ziemi, aby ukazać się słabemu dziecku... Ty, Królowa nieba i ziemi, chciałaś się posłużyć czymś, co było najlichsze w oczach świata
Św. Bernadeta Soubirous

Kiedy dobry Bóg na to zezwala, wtedy się nie narzeka


Jakże moja dusza była szczęśliwa, o Dobra Matko, gdy miałam to szczęście Ciebie kontemplować! ... Tak, czuła Matko, zniżyłaś się aż do ziemi, aby ukazać się słabemu dziecku... Ty, Królowa nieba i ziemi, chciałaś się posłużyć czymś, co było najlichsze w oczach świata
Św. Bernadeta Soubirous

Skoro nie jestem godna zostać twoją oblubienicą, tak jak moja siostra, to obiorę stan małżeński, aby wypełnić, o Boże, Twoją świętą wolę. Proszę Cię jednak, abyś mi dał dużo dzieci i spraw, żeby wszystkie poświęciły się Tobie.Zelia Martin
Dobry Bóg pomaga wszystkim, którzy w Nim ufność pokładają, i nie widziano nikogo, kogo by On zawiódł. Ludwik Martin
Skoro nie jestem godna zostać twoją oblubienicą, tak jak moja siostra, to obiorę stan małżeński, aby wypełnić, o Boże, Twoją świętą wolę. Proszę Cię jednak, abyś mi dał dużo dzieci i spraw, żeby wszystkie poświęciły się Tobie.

Zelia Martin
Dobry Bóg pomaga wszystkim, którzy w Nim ufność pokładają, i nie widziano nikogo, kogo by On zawiódł. Ludwik Martin
Skoro nie jestem godna zostać twoją oblubienicą, tak jak moja siostra, to obiorę stan małżeński, aby wypełnić, o Boże, Twoją świętą wolę. Proszę Cię jednak, abyś mi dał dużo dzieci i spraw, żeby wszystkie poświęciły się Tobie.

Zelia Martin
Dobry Bóg pomaga wszystkim, którzy w Nim ufność pokładają, i nie widziano nikogo, kogo by On zawiódł. Ludwik Martin

Skoro nie jestem godna zostać twoją oblubienicą, tak jak moja siostra, to obiorę stan małżeński, aby wypełnić, o Boże, Twoją świętą wolę. Proszę Cię jednak, abyś mi dał dużo dzieci i spraw, żeby wszystkie poświęciły się Tobie.Zelia Martin
Dobry Bóg pomaga wszystkim, którzy w Nim ufność pokładają, i nie widziano nikogo, kogo by On zawiódł. Ludwik Martin

Skoro nie jestem godna zostać twoją oblubienicą, tak jak moja siostra, to obiorę stan małżeński, aby wypełnić, o Boże, Twoją świętą wolę. Proszę Cię jednak, abyś mi dał dużo dzieci i spraw, żeby wszystkie poświęciły się Tobie.Zelia Martin
Dobry Bóg pomaga wszystkim, którzy w Nim ufność pokładają, i nie widziano nikogo, kogo by On zawiódł. Ludwik Martin
: sites -> default -> files
files -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
files -> Notatka informacyjna nr 9/CentIR/II/2016 dotycząca projektów badawczych I wspóŁpracy międzynarodowej
files -> Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae
files -> Scenariusz zajęĆ o roku 1989 w europie środkowo-wschodniej
files -> Interviewer: Marta Cobel-Tokarska
files -> Tajemnica dziennikarska jako instrument ochrony praw człowieka
files -> Prof dr M. Eberharter-Aksu 7-11. 03. 2016 Poniedziałek, 03. 2016
files -> Lingwistyka stosowana semestr letni 2015/2016 I msu
files -> Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy