Strona główna

W komunii z bogiem


Pobieranie 56.03 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar56.03 Kb.
Wylosowany numer....................... Ilość punktów ........….....

OWR 2011

Etap diecezjalny

W KOMUNII Z BOGIEM.”

1. „Jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych” O kim mówi ten fragment Katechizmu ? Wymień 3 określenia.

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3

2. Biskupi razem z prezbiterami mają przede wszystkim obowiązek:

 1. opieki nad ubogimi

 2. troski o zabytki i sztukę sakralną

 3. głoszenia Ewangelii Bożej

 4. nieustannej modlitwy

1

3. Ewangelizacja oznacza głoszenie Chrystusa. Katechizm podaje dwa podstawowe sposoby tego głoszenia przez wiernych świeckich. Wymień je.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………


2

4. Zdaniem Katechizmu, dopóki Pan nie przyjdzie Jego uczniowie funkcjonują na trzy sposoby (trzy stany). Wymień je:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………3

5. Dokończ następujące zdanie z Katechizmu:

„Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich .............……………………………………………………………………………..”1

6. Kto i do kogo powiedział:

„Uważam, że Jezus Chrystus i Kościół stanowią jedno i nie należy robić z tego trudności” 1. św. Piotr do Sanhedrynu

 2. Jezus do Apostołów

 3. św. Joanna d‘Arc do sędziów

 4. bł. Jan Paweł II do Polaków

1

7. Aby jak najlepiej odpowiedzieć na wymaganie Chrystusa dotyczące budowania jedności należy spełnić kilka warunków. Wymień cztery z siedmiu, jakie wymienia Katechizm.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………


4

8. Czym powinno być wypełnione serce Kościoła ?

…………………………………………………………………………………………………………………1

9. Kościół jest święty, chociaż w swoim łonie obejmuje grzeszników.

a/prawda b/ fałsz
1

10. Czy zgodnie z nauczaniem Katechizmu mogliby zostać zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny,

mimo to nie chcieliby, bądź przystąpić do niego, bądź też w nim wytrwać

a/ mogliby b/ nie mogliby


1
strona 1.: ilość punktów 18 .................
11. W Liście do Efezjan św. Paweł zaklina nas, abyśmy nie postępowali tak, jak postępują poganie. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia oddali się:

 1. bałwochwalstwu

 2. służbie złym żądzom posiadania

 3. rozpuście i grzechom nieczystym

 4. grzechowi pychy i zakłamania

1

12. W Liście do Filipian św. Paweł pisze o tych, którzy postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Opisuje ich postępowanie wymownym zdaniem. Uzupełnij to zdanie:
„Ich losem – zagłada, ich bogiem – ……………………………………,

chwała - w tym, czego winni się …………………………………………2

13. Kiedy najprawdopodobniej został napisany List do Efezjan?

 1. w latach 61-62 po Chr.

 2. w latach 61-63 po Chr.

 3. w latach 62-63 po Chr.

 4. w latach 62-64 po Chr.

1

14. Św. Paweł w Liście do Efezjan wzywa do czci ojca i matki. Jak to Apostoł uzasadnia?

 1. aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi

 2. aby ci było dobrze i abyś zyskał zbawienie

 3. aby miłość Boża zwyciężała w Kościele i świętych

 4. aby zyskać błogosławieństwo Boże i łaskę wiary

1

15. Filippi to miasto położone w jednej z krain ówczesnej mapy politycznej i religijnej?

Jaka to kraina?

…………………………………………………………………………………………………………………


1

16. W Liście do Filipian św. Paweł pisze o swoim pochodzeniu. Stwierdza, że jest Hebrajczykiem z Hebrajczyków, z rodu Izraela, w stosunku do Prawa – faryzeusz. Wspomina też pokolenie, z którego pochodzi. Jakie jest to pokolenie?

 1. Dawida

 2. Beniamina

 3. Józefa

 4. Rubena

1

17. Jak nazywał się pierwszy teren apostolskiej działalności św. Pawła w Europie?

…………………………………………………………………………………………………………………1

18. Św. Paweł mówiąc w Liście do Efezjan o walce z pokusami diabła zachęca do obleczenia zbroi Bożej. Czym w tej zbroi powinny być przepasane biodra i czym powinien być pancerz?

biodra = ………………………………………………,

pancerz = ……………………………………………


2

19. Pod koniec Listu do Efezjan św. Paweł pisze, że o wszystkich jego sprawach i o wszystkim tym, co robi, oznajmi mieszkańcom Efezu jego „umiłowany brat i wierny sługa w Panu”. Podaj imię tej osoby

…………………………………………………………………………………………………………………2

20. W jednym z listów św. Pawła znajdujemy niezwykle piękny hymn o ogołoceniu Chrystusa. Stanowi on cenny przyczynek do nauki Nowego Testamentu o Chrystusie. Jest to stwierdzenie Boskiej natury Chrystusa i Jego istnienia przed wcieleniem. W jakim liście jest ten hymn?
………………………………………………………………………………………………………

1

21. Zaznacz dokładną datę święceń kapłańskich Ks. Stefana Wyszyńskiego

 1. 03 sierpnia 1924

 2. 28 maja 1922

 3. 05 lipca 1924

 4. 25 grudnia 1924

1
strona 2.: ilość punktów 14 .................
22. Podaj tytuł pracy doktorskiej Ks. Stefana Wyszyńskiego.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………


2

23. Wstaw brakujący miesiąc w dacie aresztowania Prymasa Polski.
26 …………………………1953 roku

1

24. Uzupełnij 4 brakujące słowa z krótkiego fragmentu, pisma zapisanego w dzienniku przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas pobytu w więzieniu w Prudniku:

"Za kilka dni Polska rozpocznie niezwykły Rok Jubileuszowy: 300 lat obrony Jasnej Góry. (...) Warto myśleć o "obronie Jasnej Góry" roku 1955. - Jest to obrona ……………………, ……………………, ……………………, ……………………, przed zalewem nowych "czarów".(...) "4

25. W jaką uroczystość zmarł Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski.

…………………………………………………………………………………………………………………1

26. Który rok został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

…………………………………………………………………………………………………………………1

27. Podaj datę beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki

…………………………………………………………………………………………………………………1

28. Uzupełnij fragment homilii Abp. Angelo Amato ze Mszy św. beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki

„W tamtych latach, jak zdarzało się niekiedy w historii, na dużym obszarze Europy, światło rozumu zostało przyćmione ………………………………………, a dobro zastąpione ……………….2

29. Korzystając z homilii Abp. Angelo Amato napisz po ilu dniach zostało odnalezione ciało Ks. Jerzego.

…………………………………………………………………………………………………………………1

30. Opierając się na homilii Abp. Angelo Amato, podaj imię proroka, który oddał matce wskrzeszone do życia dziecko.

…………………………………………………………………………………………………………………1

31. W jakich latach kleryk Popiełuszko służył w wojsku

 1. 1962-1964

 2. 1964-1966

 3. 1966-1968

 4. 1968-1970

1

32. Podaj imię i nazwisko ojca duchownego z seminarium w Warszawie do którego pisał listy z wojska kleryk Popiełuszko

…………………………………………………………………………………………………………………2

33. Uzupełnij zdanie Papieża Benedykta XVI, które cytował w swojej homilii Abp. Angelo Amato

„Błogosławiony był kapłanem i ……………………………, wytrwałym oraz …………………… świadkiem Chrystusa: on ………………………dobrem zwyciężył, aż do ………………………krwi.4

34. W homilii z 25 marca 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko zawierzał Maryi więzionych w czterech miastach, wymień dwa z nich

…………………………………………………………………………………………………………………2

35. W obronie kogo lub czego wystąpili uczniowie spod Garwolina

…………………………………………………………………………………………………………………1

36. W miejsce kropek wpisz imię i nazwisko młodzieńca zakatowanego przez milicjantów, którego wspomina w homilii z 25 marca ks. Jerzy. Dla ułatwienia zamieszczona została fraza homilii.

„Zawierzamy aktualną i ciągle bolesną sprawę zabójców ……………………………………………. Tak bardzo boli niesprawiedliwość, że w tym kraju tak trudno przez cały rok odnaleźć tych, którzy na służbie bili, tak łatwo stawiać w stan oskarżenia obrońców, którzy kroczyli drogą prawdy.”
2
strona 3.: ilość punktów 26 .................
37. W homilii z 24 czerwca 1984 r Ks. Jerzy mówi o wspomnieniu „człowieka odważnego i sprawiedliwego, który miał odwagę wytknąć zło i niesprawiedliwość nawet królowi, który zabrał żonę bratu swemu.” O kim mowa?

…………………………………………………………………………………………………………………1

38. W czerwcowej homilii Ks. Jerzy cytuje myśl Platona. Uzupełnij brakujące słowa.

„………………… to czasy, gdy …………………………………… nabiera wody w ………………".3

39. „Jest jedna sprawa, która leży na sercu Kościoła. Jest to sprawa zwalniania z pracy tych, którzy nie chcą wypisać się ze związku zawodowego »Solidarność«. I przeciwko tej niesprawiedliwości, która jest urąganiem prawom ludzkim występujemy...”.

Czyje słowa cytuje w swojej homilii Ks. Jerzy

…………………………………………………………………………………………………………………


1

40. Podaj tytuł encykliki na jaka powoływał się w swojej homilii z 24 czerwca 1984 r. Ks. Jerzy Popiełuszko.

…………………………………………………………………………………………………………………2strona 4.: ilość punktów 07 .................
Maksymalna ilość punktów – 65

1. Podpis osoby sprawdzającej: ……………………………………………………


2. Podpis osoby sprawdzającej: ……………………………………………………
3. Podpis osoby sprawdzającej: ……………………………………………………

SUMA PUNKTÓW ............................... ( przepisać na pierwszą stronę )


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość