Strona główna

W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagamara roszkowska


Pobieranie 45.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar45.22 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYB.

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. DAGAMARA ROSZKOWSKA


TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE I KOMUNIKACYJNE

W PRACY BIBLIOTEKARZA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. BATOROWSKA Hanna, KAMIŃSKA-CZUBAŁA Barbara : Szkolne centrum informacji. – Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002
2. BORYCZKA Bożena : Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy. – Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydaw. Branta, 2004
3. BRANDY Regina, FORREST Edward, MIZERSKI Richard : Marketing w Internecie. – Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002
4. DOBROWOLSKI Zdzisław, FRANKE Jerzy : W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2000
5. DRZEWIECKI Marcin : Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. – Warszawa : Wydawnictw SBP, 2001
6. ELEKTRONICZNE publikacje w bibliotekach / redaktor naukowy Maria Kocójowa. – Kraków : Wydaw. UJ, 2002
7. EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media : wartości : wychowanie. – Kraków : „Impuls”, 2005
8. GLIŃSKI Wiesław, RYBIŃSKI Henryk : Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2004
9. INFORMACJA elektroniczna a prawo autorskie / red. Stanisław Czajka [i in.]. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2000
10. JABŁOŃSKI Włodzimierz, WACŁAWIAK Janusz, WSZELAK Stanisław : Komputer i Internet w pracy nauczyciela. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003
11. LITERNET : literatura i internet / red. Piotr Marecki. – Kraków : Rabid, 2002
12. MEDIA : kultura popularna : edukacja / pod redakcją Witolda Jakubowskiego. – Kraków : „Impuls”, 2005
13. NAHOTKO Marek : Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu. – Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2004. – (Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; Z. 6 [8])
14. „NAUCZANIE ku przyszłości” w szkolnym centrum informacji / red. Halina Kosętka, Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. – Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2002
15. NAUKA o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / red. Marcin Drzewiecki [i in.]. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2003
16. NOWE media : nowe w mediach / red. Igor Borkowski, Aleksander Woźny. – Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2001
17. NOWEL Ewa : Cywilizacja mediów – reklama, internet, prezentacja : Scenariusze zajęć. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004
18. PEDAGOGIKA @ środki informatyczne i media / red. Maciej Tanaś. – Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004
19. PRZESTRZEŃ informacji i komunikacji społecznej / pod redakcją Marii Kocójowej. – Kraków : Wydaw. UJ, 2004
20. SAREŁO Zbigniew : Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

ATRYKUŁY Z CZASOPISM
21. ADAMUS Beata : Internetowe serwisy informacyjne polskich bibliotek dla dzieci i młodzieży // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 8, s. 4-15
22. BILIŃSKI Lucjan : Od Gutenberga do książki w wydaniu internetowym // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 11, s. 18-19
23. BORYCZKA Bożena : Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy biblioteki w gimnazjum // Gimnazjum. – 2001, nr 10, s. 32-35
24. DOBROWOLSKI Zdzisław : Książka polska w Internecie // Nowe Książki. – 2001, [nr] 11, s. 78-79
25. DOBRZELEWSKI Seweryn : Internetowe pogaduszki : Internet w bibliotece (7) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, s. 31-32
26. DOBRZELEWSKI Seweryn : Listy dyskusyjne : Internet w bibliotece (5) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 6, s. 28
27. DOBRZELEWSKI Seweryn : Od czego zacząć? : Internet w bibliotece (1) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 30-32
28. DOBRZELEWSKI Seweryn : Poczta elektroniczna : Internet w bibliotece (4) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 32-33
29. DOBRZELEWSKI Seweryn : Poznajemy przeglądarkę : Internet w bibliotece (2) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 28-31
30. DOBRZELEWSKI Seweryn : Telnet : Internet w bibliotece (8) // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 1, s. 29-31
31. DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie informacji na stronach WWW : Internet w bibliotece (3) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 3, s. 29-32
32. DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie plików w anonimowych FTP : Internet w bibliotece (6) // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, s. 38-41

FTP.
33. GAJKIEWICZ Jacek : Biblioteka cyfrowa czy papierowa // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 21-22


34. GIBAS Anna, GORECKA Joanna : Multimedialne i internetowe bazy danych : konspekt lekcji // Wszystko dla Szkoły – 2001, nr 7/8, s. 3
35. GŁOWACKA Ewa : Funkcja informacyjna internetowych stron WWW bibliotek na przykładzie polskich bibliotek uniwersyteckich // Przegląd Biblioteczny. – 2000, z. 4, s. 291-301
36. GRYGROWSKI Dariusz : Komputer w edukacji czytelniczej i medialnej // Poradnik Bibliotekarza. –2003, nr 3, s. 3-8
37. GRZYWACZ Dagmara : Biblioteczny serwis WWW : o jakości i promocji słów kilka // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 4, s. 1-7
38. GRZYWACZ Dagmara : E-book – wydawnictwo XXI wieku // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 6, s. 15-18
39. GRZYWACZ Dagmara : W służbie informacji // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 3, s. 1-4
40. JASIAK Elżbieta : INTEL – nauczanie ku przyszłości w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 10-11
41. JĘDRYCH Jarosław : Internetowy bryk dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 12-13
42. KISIEL Lucyna, URBAŃSKA Lilianna : Komputer dla „maluchów” w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 4-6
43. KISILOWSKA Małgorzata : Razem czy osobno? : Jak udostępniać informacje internetowe? // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 9, s. 3-6
44. KRAMARCZYK Renata, NOWAK Anna Maria : Media jako nośnik informacji : zajęcia z edukacji medialnej w klasie V // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 27-28
45. KRZEMIEŃ Maria, JAMROZIK Beata : Program PowerPoint w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 25
46. MATEJA Barbara : Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych o dostępie lokalnym // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2001, nr okazowy, s. 26-30
47. MIKOŁACZYK Jolanta : Internetowe biblioteki dziecięce // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, [nr] 2, s. 8-10
48. MISIAK Jarosław : Internet – a może jednak warto? // Biblioteka w Szkole. – 2003, [nr] 4, s. 4-5
49. MOSKALCZUK Janina : Program komputerowy SOWA SZKOŁA na przykładzie Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2001, nr okazowy, 14-19
50. PARTYKA Lucyna : Internet w teorii i praktyce : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 25-27
51. PASZKOWSKI Marcin : Czy biblioteki utoną w sieci? – Bibliogr. // Bibliotekarz. – 2005, [nr] 5, s. 16-19
52. PIĄTKOWSKA Grażyna : Komputer w bibliotece : wybór artykułów opublikowanych na łamach „Biblioteki w Szkole” w latach 2000-2004 // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 15-16
53. PIOTROWSKA Ewa, ZAJĄC Renata : Biblioteka wirtualna i jej wykorzystanie w szkole // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 6, s. 7-14
54. PLISZKA Elżbieta : Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 11
55. POTURAŁA Wioletta : Od książki tradycyjnej do cyfrowej // Język Polski w Liceum. – 2004/2005, nr 3, s. 62-70
56. RATAJCZAK Łukasz : Witryny internetowe bibliotek // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 30-31
57. RĘBOWSKI Mariusz : Możliwość opracowania nut i dokumentów elektronicznych oraz inne nowości w programie MOL 2000 + // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 28-29
58. RYDZ Maria : Standardy komputeryzacji bibliotek publicznych // Bibliotekarz. – 2005, nr 3, s. 5-10
59. RZECZKOWSKA Barbara : Nauczanie na odległość // Bibliotekarz. – 2001, [nr] 7/8, s. 21-24
60. SAWICKA Anna, BERDYŃSKA Beata : Od koncepcji do realizacji szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 56-57
61. SAWOSZ Maria : Oblicza mediów : scenariusz zajęć edukacji czytelniczej i medialnej dla klsy VI z wykorzystaniem metod aktywizujących // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 14
62. SŁAWIŃSKA-KOPYŚ Beata : Pracuję z Internetem // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 28
63. STANIÓW Bogumiła : Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 1-5
64. STRONKA Aleksandra : Mądry bibliotekarz po szkodzie, czyli o czym trzeba wiedzieć, publikując stronę www biblioteki szkolnej w internecie // Biblioteka w Szkole. – 2004, [nr] 9, s. 8-9
65. SZCZEPAŃSKA Barbara : Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 1, s. 3-5
66. SZCZERBACZ Monika : Internet w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, [nr] 6, s. 7-8
67. SZYMOROWSKA Teresa E. : INFOBIBnet – szansa czy złudna nadzieja? // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 8-10
68. WALCZAK Marian : Media w edukacji współczesnego człowieka // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 1, s. 11-14
69. WIECZORKOWSKI Kazimierz : Elektroniczne biblioteki. – Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. – 2004, nr 1/2, s. [103]-120
70. WINOGRODZKA Katarzyna : Automatyzacja bibliotek publicznych 2004 : raport // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 2, s. 7-13
71. WOŹNIAK Jolanta : Internet jako narzędzie edukacyjne i źródło informacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 2, s. 32-36
72. ŻMIJEWSKA Teresa : Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat –korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu // Biblioteka w Szkole. – 2002, [nr] 1, s. 14-15

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
73. BUSSE-TURCZYŃSKA Ewa : Dostęp online do informacji o zdrowiu na internetowych stronach bibliotek // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2005, nr 8. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/busse.php
74. BRODOWSKA Krystyna : Powiatowy System Informatyczny : Internet w bibliotece : biblioteka w Internecie // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny] . – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. – (EBIB Materiały konferencyjne).  – Tryb dostępu :

http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/brodowska.php

75. CISEK Rafał : Dobra informacyjne w komunikacji elektronicznej i ich eksploatacja drogą elektroniczną ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji prawa autorskiego w Polsce - wstęp do problematyki // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny. – 2003, nr 5. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/46/cisek.php
76. DUDZIAK-KOWALSKA Małgorzata : Internetowe strony WWW bibliotek jako element public relations // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2004, nr 5. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/kowalska.php
77. FERET Błażej : Biblioteka w Internecie – Internet w Bibliotece : dwa projekty realizowane w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny]. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  – (EBIB Materiały konferencyjne). – Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/feret.php
78. GAŁECKA Jolanta : Nowe tendencje w wypożyczaniu międzybibliotecznym // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny.  – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003. – (EBIB Materiały konferencyjne).  – Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/galecka.php

79. HAUFF Mechtild : Koncepcja pedagogiczna kursu internetowego dla bibliotek bibweb // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. – 2003, nr 5. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/hauff.php


80. KARBOWNIK Mariusz : Bezpieczna sieć komputerowa w nowoczesnej bibliotece na przykładzie Politechniki Świętokrzyskiej // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2005, nr 5. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/66/karbownik.php
81. KOŁODZIŃSKA Ewa : Informacja o czasopismach elektronicznych w polskich bibliotekach naukowych – stan obecny i perspektywy // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2005, nr 2. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/kolodzinska.php
82. KOZIARA Andrzej, WRÓBEL Barbara : Koncepcja ochrony sieci i informacji w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2005, nr 5. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/66/wrobel.php
83. MASADYŃSKI Leszek : Przykład współtworzenia centralnej bazy bibliograficznej poprzez Internet // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  – (EBIB Materiały konferencyjne). – Tryb dostępu :

http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/masadynski.php


84. MIDURA Magdalena : Kursy na odległość z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2004, nr 6. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/midura.php
85. PIOTROWICZ Grażyna : Wpływ technologii teleinformatycznych na kształt i funkcjonowanie współczesnych bibliotek uczelnianych // W: Internet w bibliotekach II : łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny].  – [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  – (EBIB Materiały konferencyjne). – Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/piotrowicz.php
86. ROHLEDER Regina : Koncepcje tworzenia elektronicznych bibliotek wirtualnych : od biblioteki tradycyjnej do cyfrowej // W: Internet w bibliotekach II: łączność, współpraca, digitalizacja : Wrocław, 23-26 września 2003 roku [Dokument elektroniczny].  – Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2003.  – (EBIB Materiały konferencyjne).  – Tryb dostępu :

http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb2/rohleder.php


87. SAWICKA Dagmara : Do Unii przez biblioteczne WWW // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2004, nr 6. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/sawicka.php
88. WOLDERING Britta : Biblioteka Europejska : zintegrowany dostęp do europejskich bibliotek narodowych // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2004, nr 6. – Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. – Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/woldering.php
89. WOŁODKO Anna : BIBWEB — kurs internetowy dla bibliotekarzy // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2004, nr 6. - Tryb dostępu:

http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/wolodko.php


INDEKS
Arkusz kalkulacyjny – 54

Automatyzacja bibliotek – 58, 70, 78

Bazy biblioteczne – 1, 2, 6, 8, 57, 72, 77, 83, 88

Bazy danych – 1, 14, 34

Biblioteki medyczne – 73

Biblioteki naukowe – 81

Biblioteki pedagogiczne – 37, 39, 63, 66

Biblioteki publiczne – 70

Biblioteki szkolne – 5, 23, 48, 53, 63, 64

Biblioteki uczelniane – 35, 80, 82, 85

BIBWEB – 79, 89

Blogi – 11, 14

Czasopisma elektroniczne – 81

Digitalizacja – 55, 70, 77

Dokumenty elektroniczne – opracowanie – 46, 57

Edukacja na odległość /e-edukacja – 18, 59, 79, 84, 89

Elektroniczne publikacje – 19

FTP – 32


Grupy dyskusyjne – 2

Informacja elektroniczna – 9, 15, 43

Internet – edukacja – 2, 12

Internet – komunikacja – 2, 25, 26, 28, 75

Internet – marketing – 3

Internet – organizacja – 13

Internet – wykorzystanie – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 59, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 85, 86, 88, 89

Internet – zagrożenia – 2, 15, 19, 65

Internetowe księgarnie – 24

Jakość w bibliotece – 37

Komputer – edukacja – 36

Komputer – zastosowanie – 10, 14, 23, 42, 52, 54, 58

Komputerowe systemy biblioteczne – 2, 49

Komputeryzacja – standardy – 58

Komunikatory IRC, Chat, Gadu-gadu – 2, 25

Książka elektroniczna/e-książka – 11, 22, 38, 55

Kultura organizacyjna bibliotek – 15

Listy dyskusyjne – 2, 26

Media – edukacja – 1, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 41, 44, 61, 68

Media – etyka – 2, 15

Media – komunikacja – 15, 20,

Media – kultura – 11, 15

Media – literatura – 11

Media – scenariusze zajęć – 17, 44, 61

Media – wychowanie – 7

Media – zagrożenia – 18

Metadane – 13

Multimedialne centra informacji – 1, 14, 60

Netykieta – 2

Ochrona sieci – 80, 82

Poczta elektroniczna – 2, 3, 28

PowerPoint – 45

Prawo autorskie – 9, 19, 75

Programy komputerowe – 45, 54

Promocja biblioteki – 3, 6, 37

Przeglądarka internetowa – 29

Public relations – 3, 76

Publikacja elektroniczna – 6, 81

Reklama – 17

Serwisy internetowe – 2, 19, 21, 35, 37, 56, 64, 73, 74, 76, 87

Sieci komputerowe – 18, 80, 82

Telnet – 30

Wirtualne biblioteki – 6, 19, 33, 53, 55, 69, 86

Wypożyczenia międzybiblioteczne – 78WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość