Strona główna

W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi


Pobieranie 56.76 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar56.76 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGIOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ

99 poz.

Praca opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna w świetlicy szkolnej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2008


WYDAWNICTWA ZWARTE
BĄK Jolanta, WIEWIÓRA-PYKA Elżbieta : Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa. – Kraków : RUBIKON, 2004. - Na okł. podtyt.: scenariusze zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej : lekcje wychowawcze.

Sygnatura: 39769, 40192 Filia w Tomaszowie Maz.
GAJEWSKA Grażyna, BAZYDŁO-STODOLNA Karolina : Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć. – Zielona Góra : PEKW "GAJA", 2005

Sygnatura: 40189 Filia w Tomaszowie Maz.

Sygnatura: 29840 Filia w Bełchatowie
KAMYSZ-FIGA Dorota, KMITA Danuta : Bajki naszego dzieciństwa : program zajęć świetlicowych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

Sygnatura: 34516 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40661, 40884 Filia w Tomaszowie Maz.
MACIOŁEK Beata : Liście wielkiego drzewa życia : program wychowawczy świetlic. – Rzeszów : "Fosze", 2007

Sygnatura: 95064

Sygnatura: 34423 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40887 Filia w Tomaszowie Maz.
MACIOŁEK Beata : Liście wielkiego drzewa życia : przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic. – Rzeszów : "Fosze", 2007

Sygnatura: 95065

Sygnatura: 34424 Filia w Radomsku
MATYJAS Bożena : Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły // Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber . – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. – 73-80

Sygnatura: 95962
PITUŁA Beata : Zabawa jako oferta pracy świetlicy dla uczniów gimnazjum // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. – Kraków : "Impuls" , 2008. – S. 103-118

Sygnatura: 30005 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 40840 Filia W Tomaszowie Maz.
PLUTA Teresa : Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym : [program pracy wychowawczej w świetlicy szkolnej]. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2004

Sygnatura: 96315 - 96317

Sygnatura: 29040 Filia w Opocznie

Sygnatura: 40739 Filia w Tomaszowie Maz.
STOJECKA-ZUBER Renata : Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w zakresie opieki i wychowania // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber . – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. – S. 81-89

Sygnatura: 95962
ŚWIETLICOWE zajęcia. T. 1, Wiersze, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia świetlicowe o tematyce edukacyjnej, polskie zwyczaje i tradycje, Polska w legendach / [red. Barbara Bleja-Sosna]. – Toruń : Wydawnictwo BEA książki edukacyjne, 2005. – Materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych

Sygnatura: 29848 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 28834 Filia w Opocznie

Sygnatura: 34159 Filia w Radomsku

Sygnatura: 39775 Filia w Tomaszowie Maz.
ŚWIETLICOWE zajęcia. T. 2, Wiersze, wierszyki, trudniki, inscenizacje przyrodnicze, prozdrowotne, ekologiczne, świąteczne, zajęcia edukacyjne, zagadki, gry i zabawy / [red. Barbara Bleja-Sosna]. – Toruń : Wydawnictwo BEA książki edukacyjne, 2005. – Materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych

Sygnatura: 29849 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 28835 Filia w Opocznie

Sygnatura: 34160 Filia w Radomsku

Sygnatura: 39776 Filia w Tomaszowie Maz.
WEISSBROT-KOZIARSKA Anna : Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy szkolnej // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 69-70

Sygnatura : 93675W
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
ANIELSKA Agnieszka, WRÓBLEWSKA Violetta : Miejsce pedagoga w świetlicy // Edukacja i Dialog. –2005, nr 6, s. 67-68
BARSZCZ Jolanta, KONARZEWSKA Maria : Igłą malowane, czyli recepta na uspokojenie i radość //  Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką. – 2004, nr 4, s. 31-32

  Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej.


BIEGAJCZYK Beata : Muzyka uczy i relaksuje : (autorski program pracy w świetlicy) // Nowa Szkoła. – 2007, nr 7, s. 22-25
BIENIASZEK Renata : Podróże z legendą : cykl zajęć czytelniczych w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-12
BIENIASZEK Renata : Świetlicowy teatrzyk "Bez Kurtyny" // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 18-19
BUŁAŚ Lidia : Współpraca wychowawcy świetlicy szkolnej z rodzicami wychowanków // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 22-24
CIBA Anna, GÓRECKA Anna : Twórczość plastyczna dzieci w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole . – 2008, nr 3, s. 13
DEMKIEWICZ Barbara : Spotkania opłatkowe z rodzicami w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 17-18
DROŹDZIEWICZ Krystyna : Świetlice szkolne : (zestawienie bibliograficzne) // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 37-39
FOLWARCZNA Krystyna : Edukacja europejska w świetlicy szkolnej : [w szkole podstawowej] // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 20-21
GĘBCZYŃSKA Katarzyna : Autorefleksja i autoanaliza pracy w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 27
GODYLA Beata.: Profilaktyczne znaczenie świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 25-26
GODYLA Beata : Wszyscy wiedzą znakomicie, że w świetlicy to jest życie... czyli działalność świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 1
GRABIEC Bogdan : Wesoły Dzień Dziecka : gry i zabawy sportowe w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 17-18
HOFFMANN Joanna : Czy to w słońce, czy to w deszcz, w świetlicy fajnie jest... : działalność świetlicy w Szkole Podstawowej im. W. Gawlikowicza w Bojszowach // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 3-5
KALENDARZ Świetliczanki : rozkład zajęć w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. [Cz. 1], [Wrzesień, październik, listopad] / Joanna Hoffmann [i in.] // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 1, s. 3-4
KALENDARZ Świetliczanki : rozkład zajęć w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Cz. 2, [Grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec] / Joanna Hoffmann [i in.] // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 3-4
KLUKOWSKA Danuta : Świetlica szkolna : (zestawienie bibliograficzne w wyborze - z czasopism 2000-2006) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 5, s. 15-16
KMITA Danuta : Odrabianie zadań w świetlicy szkolnej. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 11-13

Sposoby pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


KMITA Danuta : Rozwój świetlic szkolnych. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 5-7

Historia pracy świetlicowej. Świetlica dzisiaj. Organizacja pracy i trudności w realizowaniu podstawowych zadań.


KMITA Danuta : Świetlica szkolna w opinii rodziców, uczniów i nauczycieli : wyniki sondażu przeprowadzonego w krakowskich świetlicach w roku szkolnym 2006/2007 // Świetlica w Szkole. – 2008, [nr] 1, s. 7-9

Analiza ankiet na temat funkcjonowania świetlic szkolnych oraz prezentacja wniosków.


KMITA Danuta. : Zabawy relaksacyjne w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 13
KOZERA Barbara : Dzień Matki w świetlicy szkolnej : scenariusz uroczystości dla uczniów klas trzecich i czwartych // Klanza w Czasie Wolnym. – 2005, nr 1, s. 19-22
KRASÓWKA Beata : Pierwszak w świetlicy - gry integracyjne // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 4, s. 8
KRASÓWKA Beata : Poznajemy zawody z bliska : program zajęć świetlicowych dla dzieci młodszych // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 20
KUKLA Ewelina : Baza i wyposażenie świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 11

Wyposażenie świetlicy szkolnej jako istotny element poziomu pracy wychowawczej. Na poziom pracy wychowawczej istotny wpływ mają warunki lokalowe. Prawidłowo urządzona sala do zajęć świetlicowych stwarza odpowiedni nastrój oraz uprzyjemnia pobyt dzieci na zajęciach..


KUKLA Ewelina : Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 1, s. 1-2
KULAS Joanna : Moje życzenia do spełnienia // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 18

Zajęcia dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej prowadzone w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom"


LUBAS Halina :  Przyjęcie pierwszaków do świetlicy: program integracyjny // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 25

W programie: ekościeżka, wspólna zabawa, składanie obietnic, poczęstunek.


MAKUCH Anna : W świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s. 20-22
Plan wychowawczo-opiekuńczy świetlicy szkolnej skorelowany z planem wychowawczym szkoły.
MAJCHRZAK Marta : Świetlicowe sprawności // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 23-25
MATYSZKIEWICZ Jadwiga : Zabawy i ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy : [pomoc logopedyczna w świetlicy szkolnej] // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 9-10
MIERZYŃSKA Renata : Bawimy się wesoło : program integracyjny w procesie edukacyjno-wychowawczym // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 1, s. 18-20
MYŚLIŃSKA Joanna : Czwartkowe poranki z książką : rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci z klas młodszych // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 1, s. 14-15
NAMSOŁEK Małgorzata : W krainie plastyki : kalendarz plastyczny w świetlicy // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 2-3
NIEDAŁTOWSKA- PADŁO Joanna : "Moje dzieciaki" // Remedium. – 2006, nr 7/8, s. 60-61

Praca w wiejskiej świetlicy .


NOWAK-WÓJCIK DANUTA.: Bajkowy kogel-mogel : scenariusz turnieju międzyświetlicowego // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 15-18

Scenariusz turnieju międzyświetlicowego dla uczniów klas II-IV.


NOWAK-WÓJCIK Danuta, MROZIŃSKA Renata, IWANOWSKi Sylwester : Sportowe zmagania z Unią Europejską // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 6-7
Propozycja dla uczniów klas III-IV - przedstawicieli świetlic.
ODALSKA Elżbieta : Świetlica w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 42-44
PULIKOWSKA Renata : Dzień Ciszy w świetlicy : zajęcia profilaktyczne // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 14
PULIKOWSKA Renata : Wolontariat w świetlicy szkolnej : alternatywna forma spędzania czasu wolnego przez młodzież // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 1, s. 12-13
SAWICKA Anna : Świetlicowe smakołyki : garść pomysłów do pracy w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 21
SEWERYN Agnieszka : Techniki mnemoniczne – połączenie zabawy z nauką // Świetlica w Szkole. –2008, nr 2, s. 28
SPOREK Beata : Plan pracy w świetlicy szkolnej w gimnazjum : [wrzesień, październik, listopad] // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 4-5
SPOREK Beata : Plan pracy w świetlicy szkolnej w gimnazjum. Cz. 2, [Grudzień, styczeń, luty marzec, kwiecień, maj, czerwiec] // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 6-8
STYRNA Halina : Wesołe zabawy w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 28
TATOJ Urszula : Dziecko z astmą w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 25
WĘDZINA Ewa : Żyj zdrowo : Program Profilaktyki Zdrowotnej // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 1, s. 17
WIŚNIEWSKA-ZOSIUK Ewa : Jak pracuję w świetlicy szkolnej // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 29-31

Cele i zadania świetlicy szkolnej jako wewnątrzszkolnej instytucji wychowawczej.


WIŚNIEWSKA-ZOSIUK Ewa : Koncepcja pracy świetlicy szkolnej// Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, dod. s. VII-VIII
ZAJĄC Dorota. : Wpływ zabawy na rozwój dziecka // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 12
ZAJDEL Krzysztof : Wstydliwy temat świetlic // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 57-59

SCENARIUSZE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
BARTOSIK Marzena, PIASTOWSKA Katarzyna : Jak wygląda Czas? : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 17-18

Zajęcia dotyczące pojęcia czasu.


BARTOSIK Marzena, PIASTOWSKA Katarzyna : Wyprawa do Krain Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 15-16

Materiały opracowane w ramach dwóch kolejnych edycji Festiwalu Sztuki Małego Dziecka.


BIAŁKOWSKA Marzena : Świat bajek. Jak miło spędzić wolny czas? : scenariusz zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 12-13
BIAŁKOWSKA Marzena : Za co lubimy lato? : scenariusz zajęć świetlicowych : [dla uczniów szkoły podstawowej] // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 24
DWORECKA Aleksandra : Techniki usprawniające czytanie : (scenariusz zajęć świetlicowych dla gimnazjalistów) // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 22-23
GAYER Hanna : Ilustracja plastyczna utworów klasycznych // Wychowanie Techniczne w Szkole. –2006 , nr 2/3, s. 42-45

Propozycja zajęć dla uczniów, które mogą być realizowane m. in. w świetlicy szkolnej.


GĘBCZYŃSKA Katarzyna : Marzenia – jak je realizować? : scenariusz zajęć świetlicowych dla gimnazjum // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 29
GĘBCZYŃSKA Katarzyna. : Gry i zabawy logiczne : scenariusz zajęć świetlicowych dla gimnazjum // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 27
HEPNER- WIDŁO Magdalena : Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej? // Wychowawca. – 2007, nr 3, s. 26-27

Rodzaje zajęć w świetlicy, preferencje wychowanków – kwestionariusz ankiety dla uczniów. Wyniki ankiety można uwzględnić w planowaniu pracy świetlicy szkolnej.


HEPNER-WIDŁO Magdalena : Powitanie wiosny // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 25-29

Konspekt lekcji przeprowadzonej w świetlicy szkolnej z dziećmi z klas I-III.


KITA Agnieszka, BRYG Danuta : Z kulturą na ty : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci klas I-III // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 2-3
KUCZYŃSKA Anna, POPIELARZ Grażyna : Żyj zdrowo : [scenariusz zajęć w świetlicy] // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 37-40

ŁYSIEŃ Aleksandra : Ekologiczne zabawy na cztery pory roku : scenariusz zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 11


MIERZYŃSKA Renata.: Fryderyk Chopin - artysta znany na całym świecie // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 19

Scenariusz zajęć świetlicowych w szkole podstawowej.


MIERZYŃSKA Renata : Wszyscy są ważni : scenariusz zajęć świetlicowych w szkole podstawowej // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 2, s. 14
PASIKOWSKA Barbara : Ćwiczenia grupowe : scenariusze zajęć świetlicowych dla uczniów gimnazjum // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 9-10
ROLKA Justyna : Kuferek rozmaitości : program zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 4, s. 14-16
ROLOFF Krystyna : Ziemia - to co najwyższe, najdłuższe, największe : scenariusz zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 23
SKWARKO Małgorzata : Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 5-7
SOBOLEWSKA Beata : W świecie bajek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 2007, [nr] 1, s. 14
SOBOLEWSKA Beata : Wykorzystanie komputera do poznania biblioteki szkolnej : scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej lub dla uczniów nauczania zintegrowanego // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 20

SROKA Barbara : Dobry król – cechy dobrego przywódcy // Drama. – 2004, z. 45, s. 14-16

Konspekt zajęć świetlicowych.
STYRNA Halina : Bajki naszego dzieciństwa : scenariusz zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. –2008, nr 4, s. 22
SZCZEPANEK Ewa : Obrazek ze skorupek : scenariusz zajęć świetlicowych : [dla uczniów gimnazjum] // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 2, s. 20
ŚWIATAŁA-KOMISARCZYK Maria. : Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 9-11
WĘDZINA Ewa :   Radosny uśmiech - radosna przyszłość : scenariusz zajęć świetlicowych oparty na światowym programie higieny jamy ustnej realizowanym pod patronatem firmy Colgate-Palmolive // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 16-17
WOLNIEWICZ Hanna : Dlaczego Syrenka jest herbem Warszawy ? : ( scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 21
WOLNIEWICZ Hanna : Fryderyk Chopin - Polak znany na całym świecie : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 20-21
WOLNIEWICZ Hanna : Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13
WOLNIEWICZ Hanna : Umiem być przyjacielem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 21
WOLNIEWICZ Hanna : Żyrardów - miasto lnu : (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 10, s. 22-23
WOŹNIAK-ŻEMŁA Jolanta : Wrażliwi na piękno // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 23-31
Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej
ZAJĄC Dorota : Zabawy w gronie koleżanek i kolegów : scenariusz zajęć świetlicowych // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 18
WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
KOŁOSOWSKA Renata : Praca opiekuńczo-wychowawcza świetlic // Informator Oświatowy. – 2006, nr 2, s. 21-22
WAŻNE ogniwo opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne / oprac. Liliana Redzisz. – Bibliogr. // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2007, nr 28/29, s. 31
Zobacz też zestawienia:

Scenariusze zajęć świetlicowych 73/07Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej 75/05

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość