Strona główna

W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji


Pobieranie 68.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar68.25 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

JAN PAWEŁ II

(KAROL WOJTYŁA)

Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów BPP
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA:

Wydawnictwa zwarte:
DUCHA nie gaście: Jan Paweł II w Polsce (1-9.06.1991): [IV pielgrzymka do Polski]. – Paryż : Editions Dembiński, 1991

Zawiera homilie i przemówienia Ojca Świętego.


ELEMENTARZ etyczny. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1999

(także wyd. z roku 1983)


JAN Paweł II w Indiach (31.01-11.02.1986): homilie i przemówienia. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 1990
MYŚLĄC ojczyzna…. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1983
NAUCZANIE społeczne. T. 3. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1980
NAUCZANIE społeczne. T. 4. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1981
NAUCZANIE społeczne. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984
NAUCZANIE społeczne; Trzecia pielgrzymka do Polski 8-14 czerwca 1987. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988
OSOBA a miłość. – Lublin : Instytut Wydawniczy „Daimonion”, 1991
PAMIĘĆ i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. – Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2005
POEZJE wybrane. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 1997

(także wyd. z lat: 1983, 1987)


PRZEKROCZYĆ próg nadziei. – Lublin : Wydawnictwo Katolickie Uniwersytetu Lubelskiego, 1994
SONETY: magnificat. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1995
TRYPTYK rzymski: medytacje. – Kraków : Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, 2003
WSTAŃCIE, chodźmy!. – Kraków : Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, 2004

Artykuły z czasopism:
LIST do kobiet // Wysokie Obcasy. – 2005, nr 14, s. 16-19
O GODNOŚCI i powołaniu kobiety // Wysokie Obcasy. – 2005, nr 14, s. 20-21
TESTAMENT // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 24

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA:

Wydawnictwa zwarte:
BILICKI Tomasz: Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. – Kraków : Wydawnictwo „Impuls”, 2000
CHROSTOWSKI Waldemar: Papież – pielgrzym: Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata. – Warszawa : Redakcja Przeglądu Powszechnego, 1988
FILOZOFIA i myśl społeczna Jana Pawła II / red. Krystyna Adamus – Darczewska [i inni]. – Warszawa : PWN, 1983
GUZ Eugeniusz: Strzały na placu Świętego Piotra. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987

Dotyczy zamachu na Jana Pawła II – 13 maja 1981 roku.


KAROLAK Tadeusz: John Paul II the Pope from Poland. - Wyd. 2. – Warsaw : Interpress Publishers, 1979
KOŁODZIEJCZYK Kazimierz: Etyka społeczna Karola Wojtyły. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000
LEBIODA Dariusz Tomasz: Tajemnice życia Karola Wojtyły. – Bydgoszcz : Wydawnictwo „Somix”, 1991
MALIŃSKI Mieczysław: Pontyfikat Jana Pawła II 1978-1983. – Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 1987
MALIŃSKI Mieczysław: Przewodnik po życiu Karola Wojtyły. – Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 1997
MŁODZIEŃCZE lata Karola Wojtyły: wspomnienia / red. Juliusz Kydryński. – Kraków : Oficyna Cracovia, 1990
MÓWIĄ o Was i dla Was: trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny / red. Stanisław Więckowski. – Warszawa : Wydawnictwo „Pelikan”, 1988

OBECNOŚĆ: Karol Wojtyła w KUL / red. Maria Filipiak, Andrzej Szóstek – Mic. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 1989
POKÓJ tobie Polsko: druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: homilie i przemówienia / oprac. Amelia Szafrańska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 1984
PRZEPOWIEDNIE o papieżu Polaku Janie Pawle II / zebrał i oprac. Marian Ciaciuch. – Bydgoszcz : Wydawnictwo „Arcanum”, 1990
ROULETTE Christian: Jan Paul II – Antonow – Agca. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
ROŻEK Michał, BUJAK Adam: Wojtyła. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997
SMASZCZ Waldemar: Słowo poetyckie Karola Wojtyły. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 1998
SZCZĘSNY Jerzy, SMOLEŃSKI Paweł: Jestem z Wami: III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 8-14 czerwca 1987. – Warszawa : Wydawnictwo „Omnipress”, [1987]
SZCZYPKA Józef: Jan Paweł II – rodowód. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 1989
TANALSKI Dionizy: Bóg, człowiek i polityka: człowiek w teorii Jana Pawła II. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986
TWÓRCZOŚĆ Karola Wojtyły: materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu / red. Zbigniew Władysław Solski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998
ZABIĆ tego Polaka. – Warszawa : ROK Corporation, 1991

Z uwagi na bezpieczeństwo autora wydawca nie ujawnia jego nazwiska.Artykuły z czasopism:
BACZYŃSKI Jerzy: Cud jest możliwy // Polityka. – 2005, nr 14, s. 4

Autor udowadnia, że wybór Karola Wojtyły na papieża był cudem.


BARTOSZKO Maria [i inni]: Piszemy prosto z Rzymu // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 5-6

Pogrzeb papieża – Jana Pawła II.


BIELECKI Tomasz: Mówią o cudach Jana Pawła II // Gazeta Wyborcza. – 2005,

nr 83, s. 1


BIELECKI Tomasz: Santo subito! // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 1

Pogrzeb Ojca Świętego – Jana Pawła II.


BIELECKI Tomasz: Święty pośpiech // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 85, s. 1

Mowa o przyspieszonej beatyfikacji Jana Pawła II.


BIELECKI Tomasz: Znak pokoju // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 3

Pogrzeb papieża jednoczy prezydentów Syrii i Izraela.


CHRZĄSTOWSKA Bożena: Poezja Karola Wojtyły – „Sztuka widzenia myśli” // Polonistyka. – 2001, nr 8, s. 452-459

CITATI Pietro: Mówił z nieba i z sąsiedztwa / rozm. przepr. Jarosław Mikołajewski // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 13-14

O pontyfikacie Jana Pawła II.
CZECH Mirosław: Papież Ukraińców / rozm. przepr. Paweł Smoleński // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 16-17
DAŃKO Ireneusz: Starsi bracia w wierze oddali hołd Papieżowi // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 83, s. 8

Mowa o Żydach.


DOMOSŁAWSKI Artur: Jan Paweł Kontestator // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82,

s. 15-16
DOSTATNI Tomasz: Pożegnaliśmy swojego Papieża // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 83, s. 6


DZIERŻANOWSKI Marcin, GMYZ Cezary, Pałasiński Jacek: Globalna droga krzyżowa // Wprost. – 2005, nr 14, s. 12-15

Czuwanie ludzi w Watykanie.


DZIERŻANOWSKI Marcin, KAI: 50 najważniejszych wydarzeń pontyfikatu // Wprost. – 2005, nr 14, s. 20-27
DZIERŻANOWSKI Marcin, MAZUREK Robert: Jan Paweł Polski // Wprost. – 2005, nr 15,

s. 16-20
E.P., I.K.: Słowa, które się nie starzeją // Polityka. – 2005, nr 14, s. 17-19

Komentarz do wypowiedzi papieża na różne tematy.
E.P., I.K.: Z Wadowic do Rzymu // Polityka. – 2005, nr 14, s. 20-21
ECLER – NOCOŃ Beata: Miłość i odpowiedzialność według Karola Wojtyły // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 2, s. 25-29
FAMILIARI Rocco: Karol Wojtyła - papież dramatopisarz // Dialog. – 1997, nr 6,

s. 92-102


GMYZ Cezary: Trójkąt śmierci. Czy zamach na Jana Pawła II był częścią operacji „Triangolo” tajnych służb peeselowskich // Wprost. – 2005, nr 15, s. 43-45
GÓRNY Grzegorz: Papież kontra heretycy // Wprost. – 2005, nr 14, s. 32-35
GRAJEWSKI Andrzej: Misja na Wschodzie. Komunizm trwałby dłużej, gdyby nie było Jana Pawła II // Wprost. – 2005, nr 14, s. 16-19
GROSFELD Jan: Żałoby oficjalne i osobiste / rozm. przepr. Sławomir Sowa // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 77, s. 4

Ludzie wobec śmierci Jana Pawła II.


HUGO – BADER Jacek: Zdjęcia w świetle zastanym // Wysokie Obcasy. – 2005, nr 14,

s. 2-14


Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
JAN Paweł II: Karol Wojtyła (1920-2005) / oprac. Jan Turnau, Mikołaj Lizut // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 78, dodatek nadzwyczajny
Jan Paweł II w „Gazecie Wyborczej”: Najważniejsze papieskie pierwsze strony / oprac. red. „Gazety Wyborczej” // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 84, dodatek
JANECKI Stanisław: Przebudzenie. Zstąpił duch Jana Pawła II i odnawia oblicze tej ziemi // Wprost. – 2005, nr 15, s. 3-9
JANICKI Mariusz: Nastał czas próby // Polityka. – 2005, nr 15, s. 17-19

Śmierć Ojca Świętego a sytuacja Kościoła Katolickiego.


JÓZEWCZUK Grzegorz: Jak mamy uczcić naszego papieża // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 85, s. 1
JURKOWSKA Aniela: Obraz dziecka w twórczości Karola Wojtyły // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 6, s. 353-356
KAI: Życiorys włożony do trumny // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 4-5
KLICH – SIEWIOREK Aleksandra, SZYMIK Eugeniusz: O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły; „Przed sklepem jubilera” // Polonistyka. – 1997, nr 10, s. 604-606
KOKORZYCKI Sławomir: Żywe pomniki dla Ojca Świętego / rozm. przepr. Ewa Milewicz // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 85, s. 2
KOŁODZIEJCZYK Marcin: Czuwanie na Placu Garibaldiego // Polityka. – 2005, nr 15,

s. 10-13


Postawa ludzi wobec choroby i śmierci papieża.
KONDRACIUK Marek: Hołd składany w bazylice Świętego Piotra // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 1, 4

Mowa o zmarłym Janie Pawle II.


KONDRACIUK Marek: Świat jest przy Nim // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 81, s. 1, 3

Mowa o Janie Pawle II.


KORALEWICZ Jadwiga: Nie stawał na koturnach / rozm. przepr. Paweł Spodenkiewicz // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 5

Mowa o stosunku papieża do młodzieży.


KRÓL Marek: Nieśmiertelny. Pokolenia spadkobierców dzieła wielkiego papieża Jana Pawła II żyć będą do końca świata // Wprost. – 2005, nr 14, s. 3-6
KRZEMIŃSKI Adam: Polski Anioł Stróż // Polityka. – 2005, nr 14, s. 6-8

Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na losy Polski.


KRZEMIŃSKI Adam: Wielki, Nieśmiertelny… i drażniący // Polityka. – 2005, nr 15,

s. 26-27


Mowa o stosunku Niemców do Jana Pawła II.
LASOTA Marek: Gdy Jan Paweł II był Karolem Wojtyłą // Wychowawca. – 2003, nr 10,

s. 10-13
LIZUT Mikołaj: Nie chciałby, żebyśmy byli smutni // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82,

s. 4-5
MAGISTER Sandro: Rewolucja po Wojtyle // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 18
MAJDA Jan: Dramat Karola Wojtyły o miłości // Ruch Literacki. – 1997, z. 1, s. 9-25
MARKIEWICZ Wojciech: Wszystkie drogi do Rzymu // Polityka. – 2005, nr 15, s. 12-13

Mowa o pielgrzymach udających się na pogrzeb Ojca Świętego do Rzymu.


MIKOŁAJEWSKI Jarosław: Pytania po śmierci papieża // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 83, s. 5
MIKOŁAJEWSKI Jarosław: Rzymskie dni papieskie // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82,

s. 7


Artykuł dotyczy okresu pierwszego tygodnia kwietnia, tj. 1-8.04. 2005 czyli śmierci i pogrzebu Jana Pawła II.
MOŃKO Michał: Wikary z Niegowici // Odra. – 2002, nr 7/8, s. 2-7
NOVAK Michael: Wielki // Wprost. – 2005, nr 15, s. 26-27
NOWAK Andrzej: Król naszych sumień. – Wprost. – 2005, nr 14, s. 7-9
OKPISZ Piotr: Mosty z Watykanu // Wprost. – 2005, nr 14, s. 28-31

Mowa o ekumeniźmie charakteryzującym pontyfikat Jana Pawła II.


PAŁASIŃSKI Jacek: Świat i jego święty. Jana Pawła II kanonizowano w piątek przez aklamację // Wprost. – 2005, nr 15, s. 10-12
PAP: Dziś zostanie ogłoszony testament Jana Pawła II // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 81, s. 1, 4
PAP: Fidel Castro modli się za Ojca Świętego // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 4
PAP: Hołd posłów i senatorów // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 81, s. 2

Władze polskie uczciły pamięć papieża w Sejmie.


PAP: Istnieje testament Jana Pawła II // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 1, 3
PAP: Jan Paweł II o cierpieniu // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 77, s. 4
PAP: Jan Paweł Wielki, orędownik cywilizacji miłości // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 78,

s. 3
PAP: Kardynałowie myślą już o konklawe // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 3


PAP: Msze za Ojca Świętego // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 77, s. 3
PAP: Narodowa msza żałobna w intencji Ojca Świętego // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 1-2
PAP: Papież Jan Paweł II „gaśnie pogodnie” // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 77, s. 2
PAP: Pogrzeb na placu świętego Piotra // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 82/83, s. 2
PAP: Powrócił do domu Ojca // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 78, s. 2

Śmierć Jana Pawła II.


PAP: Prymas Irlandii wzywa do kanonizacji Jana Pawła II // Dziennik Łódzki. – 2005,

nr 80, s. 4

PAP: Widziałem, jak papież cierpiał // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 3

Relacja z wywiadu, jakiego udzielił osobisty lekarz Jana Pawła II – Renato Buzzonetti.


PAP: Wspominanie chwil z Janem Pawłem II // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 81, s. 5
PAP: zachowamy w pamięci wielkie dzieło, dobroć i miłość Papieża // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 77, s. 4
PAP: „Zmieńmy się – to jest ta okazja” // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 80, s. 5

Wypowiedzi polityków na temat Ojca Świętego i jego pontyfikatu.


PASIERB Janusz Stanisław: Przed filmem „Sklep jubilera” // Akcent. – 1998, nr 3,

s. 244-246


PIERONEK Tadeusz: Kościół nie szedł Jego śladem / rozm. przepr. Roman Graczyk // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 12

Kościół po śmierci Jana Pawła II.


PIETRASIK Zdzisław: Polski Kwiecień // Polityka. – 2005, nr 15, s. 14-16

Żałoba Narodowa w Polsce po śmierci papieża.


PRZYBYLSKA Agata: O „Renesansowym psałterzu” Karola Wojtyły // Ruch Literacki. – 2000, z. 3, s. 355-365
PRZYBYLSKA Agata: Portret malarza // Ruch Literacki. – 1999, z. 2, s. 199-212

Dotyczy dramatu Karola Wojtyły: „Brat naszego Boga”.


PSZCZÓŁKOWSKA Dominika: Wielka Brytania: Pożegnanie Polaków // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 9
RADZIWINOWICZ Wacław: Rosja: Bez transmisji // Gazeta Wyborcza. – 2005,

nr 82, s. 8

Dotyczy pogrzebu Ojca Świętego – Jana Pawła II.
RATZINGER Joseph: Usłyszał głos Pana: „Pójdź za mną!” // Gazeta Wyborcza. – 2005,

nr 82, s. 2

Tekst homilii wygłoszony w czasie mszy pogrzebowej Jana Pawła II.
RPS: Filipiny: Hołd w parku w Manili // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 9

Dotyczy pogrzebu Ojca Świętego – Jana Pawła II.


SATCHELL Michael: Ojciec wolności // Wprost. – 2005, nr 15, s. 38-42
SCHMIDT Helmut: Skała Papieża //Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 83, s. 11

O pontyfikacie Jana Pawła II.


SMOCZYŃSKI Paweł: Karol Wojtyła jako teoretyk etyki // Akcent. – 1998, nr 3, s. 88-97
SOCHA Kazimierz: Kontrrewolucjonista // Wprost. – 2005, nr 15, s. 21-25

O Janie Pawle II i jego testamencie.


SPOTKAŁEM papieża / wypowiedzi ludzi ze świata polityki i kultury // Wprost. – 2005,

nr 14, s. 36-38


STERNA – WACHOWIAK Sergiusz: „Gniazdeczko na listku i pracownia przeznaczeń” – poezje Adama Mickiewicza i Karola Wojtyły jako dwie metafizyki rzeczywistości // Akcent. – 1999, nr 1, s. 92-107

SZACKI Jerzy: Trudny powrót do codzienności / rozm. przepr. Agnieszka Kublik // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 83, s. 6

Polacy wobec testamentu Jana Pawła II.
SZOSTKIEWICZ Adam: Cały nasz // Polityka. – 2005, nr 15, s. 6-9

Ludzie żegnają Ojca Świętego na Placu Świętego Piotra w dniu pogrzebu.


SZOSTKIEWICZ Adam: Duchowy maraton // Polityka. – 2005, nr 14, s. 16

Mowa o pielgrzymowaniu Jana Pawła II.


SZOSTKIEWICZ Adam: Klucznik Świętego Piotra // Polityka. – 2005, nr 14, s. 10-13
SZOSTKIEWICZ Adam: Papieski łącznik // Polityka. – 2005, nr 14, s. 14-15

Mowa o ks. Stanisławie Dziwiszu.


SZOSTKIEWICZ Adam: Pusty tron // Polityka. – 2005, nr 15, s. 22-25

Kandydaci na miejsce Jana Pawła II.


SZOSTKIEWICZ Adam: Zostanie z nami // Polityka. – 2005, nr 14, s. 5

Znaczenie śmierci Ojca Świętego dla ludzi.


ŚPIEWAK Paweł: Ostatni prorok // Wprost. – 2005, nr 14, s. 10-11
TABORSKI Bolesław: „Jeremiasz” Karola Wojtyły // Akcent. – 1998, nr 3, s. 226-234
TABORSKI Bolesław: Karol z Wadowic / rozm. przepr. Jerzy Tuszewski // Akcent. – 1998, nr 3, s. 247-252
TEUSZ Leszek: Dać się kształtować miłości: „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły // Akcent. – 1998, nr 3, s. 235-243
TURNAU Jan: O świętym wietrze // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 1

Pogrzeb Ojca Świętego – Jana Pawła II.


WALEWSKI Paweł: Na naszych oczach // Polityka. – 2005, nr 14, s. 9

Refleksje autora na temat bezsilności lekarzy wobec choroby Ojca Świętego.


WEIZSACHER VON Richard: Zrobił więcej niż Ghandi i Mandela / rozm. przepr. Piotr Cywiński // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 83, s. 11

Mowa o wpływie Jana Pawła II na ludzi.


WIELKI tydzień / oprac. zespół „ Polityki” // Polityka. – 2005, nr 15, s. 4-5

Opis tygodnia: śmierć papieża – pogrzeb.


WIERZBICKI Alfred: „Najgłębszy zapis mego bytu”: o roli poezji w myśli Karola Wojtyły // Akcent. – 1998, nr 3, s. 126-132
WOSZKOWSKA Mariola [i inni]: Karol Wojtyła (1920-2005. Takiego zapamiętamy // Dziennik Łódzki. – 2005, nr 83, dodatek
WOŹNIAKOWSKI Henryk: Szanuj człowieka, staraj się go kochać // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 19

O pontyfikacie Jana Pawła II.


WUWER Arkadiusz: Nie stawiajmy mu pomników / rozm. przepr. Aleksandra Klich,

Józef Krzyk // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 82, s. 20

Mowa o Ojcu Świętym – Janie Pawle II.

WYSOCKA Sylwia: Bliski krąg // Polityka. – 2005, nr 15, s. 20-21

Polscy współpracownicy Jana Pawła II.
ZAGÓRSKA Katarzyna: Od performatywności do aksjologii: o mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły // Poradnik Językowy. – 2002, z. 1,

s. 18-28
ZAREMBA Marcin: Karol Wojtyła papieżem: problem towarzyszy z PZPR // Więź. – 2002, nr 10, s. 91-107


ZIELIŃSKI Konrad: Teoria wychowania fizycznego w świetle koncepcji człowieka Karola Wojtyły – Jana Pawła II // Kultura Fizyczna. – 2000, nr 5/6, s. 11-15
ZMORZANKA Anna Zofia: Poezja znaczeń ukrytych: uwagi o poetyce Karola Wojtyły // Akcent. – 1998, nr 3, s. 170-174
ŻYCIŃSKI Józef: Papieski testament wiary i nadziei // Gazeta Wyborcza. – 2005, nr 83,

s. 1-2Opracowała: Sylwia Wydra


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość