Strona główna

W roku szkolnym


Pobieranie 357.61 Kb.
Strona1/2
Data20.06.2016
Rozmiar357.61 Kb.
  1   2

PLAN PRACYGIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1

W STRZYŻOWIE

W ROKU SZKOLNYM

2014/2015

Opracował zespół w składzie:

Marek Grodzki, Alicja Patryn, Marzena Dubiel, Elżbieta Ochab, Renata Orłoś, Mariola Rupar, Agnieszka Witek,
Elżbieta Wojtuń, Andrzej Charzewski, Zbigniew Gełdon, Maciej Piekarz, Wiesław Łuszczki.

I. Część wstępna
Do opracowania planu wykorzystano:

a) wnioski wynikające z mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2013/14,

b) wnioski z posiedzeń Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2013/2014,

c) kierunki i ustalenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty Rzeszów) oraz organu prowadzącego (Burmistrz


Miasta Strzyżowa),

d) zalecenia i wnioski Rady Rodziców, wnioski Samorządu Uczniowskiego,e) wnioski z nadzoru pedagogicznego i zalecenia Dyrektora Szkoły.

II. Priorytety w roku szkolnym 2014/2015


 • Systematyczne podnoszenie jakości procesu kształcenia, umożliwiające rozwój każdemu uczniowi.

 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach (priorytet wynikający z realizacji przez KO polityki oświatowej państwa).

 • Praca z uczniami niepełnosprawnymi o szczególnych potrzebach edukacyjnych (jw.):

 1. realizacja i organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,

b) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (zadanie wynikające z priorytetów nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego KO).

 • Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (jw.).

 • Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (jw.).

 • Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi (jw.).

 • Dostosowywanie działań wychowawczych szkoły zmierzających do polepszenia wskaźnika frekwencji i zapobieganiu drugoroczności.

 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

 • Monitorowanie dyscypliny pracy, a szczególnie obecności na dyżurach związanych z realizacją zastępstw.

 • Kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralno-etycznych, patriotycznych i obywatelskich.

 • Upowszechnianie osiągnięć szkoły kształtujących pozytywny wizerunek w środowisku.

 • Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami na terenie gminy.

 • Realizacja projektów edukacyjnych.


III. Organizacja pracy
1. Przydział wychowawców


Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

Ilość uczniów w klasie

1a

Zbigniew Gełdon

25

1b

Agnieszka Preisner

25

1c

Ewa Charzewska

19

1d

Maciej Piekarz

23

1e

Marek Grodzki

20

2a

Elżbieta Wojtuń

26

2b

Małgorzata Sołtys

26

2c

Grażyna Wójcik

25

2d

Mariusz Fąfara

26

3a

Krystyna Duplaga

21

3b

Elżbieta Ochab

26

3c

Renata Orłoś

21

3d

Bartłomiej Surowiecki

23

3e

Urszula Krok

262. Opieka nad gabinetem i pracownią


Poziom

Numer sali

Opiekun sali

parter

średnia sala gimnastyczna

duża sala gimnastyczna

siłownia

gabinet lekarski

gabinet higienistki szkolnej

sekretariat

kuchnia, jadalnia


R. Piekarz, M. Piekarz, G. Wójcik

B. Surowiecki, A. Charzewski, L. Szczęch

J. Pelewicz, M. Fąfara

B. Czepiela

D. Fąfara

H. Gwiżdż

J. Mik


I piętro

25

26

2728

29

3031

32

3334

35

3738

39

4041

sala informatyczna K2

47

48

4950

biblioteka szkolnaJ. Ziobro

K. Duplaga

J. Włodyka, A. Wietecha, A. Misiura

E. Ochab, A. Preisner

J. Wawrzonek

A. Misiura

K. Dulęba, E. Wojtuń

R. Moskal, K. Dulęba

A. Patryn

T. Urbanik

K. Borysławska

A. Witek


Z. Gełdon

B. Rodzoń-Szpak

M. Fortuna

Z. Kowalczyk, E. Filip-Arciszewska

A. Wietecha, K. Grodzki

A. Busz


M. Grodzki

E. Charzewska

M. Sołtys

V. Ożóg, J. BaranII piętro

42

43

4445

46


R. Orłoś, M. Rupar

U. Krok, B. Drygaś

s. A. Piotrowska, s. M. Stanowska

M. Dubiel

W. Pikula
3. Zespoły przedmiotowe


Zespoły przedmiotowe

Przewodniczący

Skład zespołu

Blok humanistyczny (język polski, historia, wiedza

o społeczeństwie, plastyka, muzyka, religia)

Elżbieta Ochab

Marzena Dubiel

Kinga Dulęba

Wiesław Łuszczki

Anna Misiura

Renata Moskal

Agnieszka Preisner

Teresa Urbanik

Jadwiga Wawrzonek

Elżbieta Wojtuń

ks. Piotr Anioł

ks. Mariusz Romanowski

ks. Mateusz OlbrotJęzyki obce (j. angielski, j. niemiecki)

Marek Grodzki

Agata Busz

Ewa Charzewska

Katarzyna Borysławska

Dorota Kulik

Wojciech Pikula

Małgorzata Sołtys

Agnieszka Witek


Blok matematyczno-przyrodniczy (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, technika)

Mariola Rupar

E Filip-Arciszewska

Krystyna Duplaga

Beata Drygaś

Zbigniew Gełdon

Kazimierz Grodzki

Jolanta Ziobro

Urszula Krok

Renata Orłoś

Alicja Patryn

Barbara Rodzoń-Szpak

Andrzej Wietecha

Janusz WłodykaWychowanie fizyczne

Bartłomiej Surowiecki

Mariusz Fąfara

Joanna Pelewicz

Maciej Piekarz

Leszek Szczęch

Grzegorz Tęczar

Grażyna WójcikZespół wychowawczy

Wiesław Łuszczki

Elżbieta Hart-Bożek

Zbigniew Gełdon

Agnieszka Preisner

Ewa Charzewska

Maciej Piekarz

Marek Grodzki

Elżbieta Wojtuń

Małgorzata Sołtys

Grażyna Wójcik

Mariusz Fąfara

Krystyna Duplaga

Elżbieta Ochab

Renata Orłoś

Bartłomiej Surowiecki

Urszula KrokIV. Kalendarium roku szkolnego 2014/2015


Termin

Wydarzenie

1 września 2014 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2014 r.

Dzień Edukacji Narodowej

11 listopada 2014 r.

Święto Niepodległości

22 – 31 grudnia 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

2 – 13 lutego 2015 r.

Ferie zimowe

2 lutego 2015 r.

Zakończenie I półrocza

1 kwietnia 2015r.

Sprawdzian zewnętrzny w szkole podstawowej

2 – 7 kwietnia 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2015r.

22 kwietnia 2015r.

23 kwietnia 2015r.Egzamin w gimnazjum:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego1 maja 2015 r.

Święto Pracy

3 maja 2015 r.

Święto Konstytucji 3-go Maja, NMP Królowej Polski

4 czerwca 2015 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

26 czerwca 2015 r.

Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.

Ferie letnie – wakacje

V. Harmonogram uroczystości szkolnych i imprez w roku szkolnym 2014/2015

Lp.

Nazwa uroczystości lub imprezy

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.IX.

dyrekcja szkoły

opiekun pocztu sztandarowego

opiekun SU w Gimnazjum

K. Grodzki, M. Grodzki, G. Tęczar - nagłośnienie2.

Mianowanie na gimnazjalistę

X/XI

E. Ochab, A. Preisner

K. Grodzki – dekoracje

M. Grodzki – nagłośnienie

opiekun pocztu sztandarowego3.

Dzień Edukacji Narodowej

X

wychowawcy świetlicy terapeutycznej

G. Tęczar - nagłośnienie4.

Narodowe Święto Niepodległości
M. Fortuna, K. Dulęba, T. Urbanik

A. Misiura – dekoracje

M. Grodzki – nagłośnienie


5.

Opłatek Bożonarodzeniowy
T. Urbanik, E. Wojtuń, G. Tęczar

s. M. Stanowska – dekoracje

M. Grodzki – nagłośnienie


6.

Akademia ku czci Jana Pawła II
R. Moskal, T. Urbanik, s. M. Stanowska

M. Grodzki – nagłośnienie7.

Święto 3-go Maja
R. Moskal, E. Wojtuń, T. Urbanik

A. Wietecha – dekoracje

G. Tęczar – nagłośnienie


8.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu Szkolnego


wychowawcy klas

nauczyciele wychowania fizycznego9.

Akademia – uroczyste pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum
E. Ochab, A. Preisner

A. Misiura, A. Witek – dekoracje

K. Grodzki – nagłośnienie

opiekun pocztu sztandarowego

opiekun SU w Gimnazjum


Uwaga! – ze względów organizacyjnych ustala się czas trwania uroczystości na około 45 minut (część artystyczna)

VI. Kalendarium planowanych konkursów i imprez w roku szkolnym 2014/2015

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odbędą się zgodnie z harmonogramem KO.
Lp.

Nazwa konkursu

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Konkurs wiedzy o Strzyżowie

wrzesień

M. Sołtys

2.

„Zawody Strzeleckie o Mistrzostwo Gimnazjum Publicznego nr 1 w Strzyżowie”

wrzesień/październik

W. Łuszczki

3.

Konkurs fotograficzny

październik

 1. Busz, M. Fortuna

4.

Konkurs „Śpiewać każdy może”

październik/listopad

 1. Busz, K. Borysławska

5.

Konkurs chemiczny dla kl. II „Właściwości wody”

listopad

J. Ziobro

6.

XX Konkurs Recytatorski „O złotą różę Artemidy i „Drzewko szczęścia Orfeusza”

listopad/grudzień

E. Ochab, A. Preisner, M. Fortuna, K. Dulęba,

E. Wojtuń, R. Moskal, E. Hart-Bożek7.

Konkurs wiedzy religijnej

listopad/grudzień
8.

„The magic of Christmas time” – konkurs piśmienniczy w ramach cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych” dla uczniów gimnazjum

grudzień

 1. Witek

9.

Konkurs wiedzy o gramatyce dla klas II i III gimnazjum

grudzień

 1. Busz, K. Borysławska

10.

Konkurs Profilaktyczny (wiedzy i małe formy teatru profilaktycznego)

styczeń

E. Hart-Bożek

11.

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

luty

E. Charzewska, D. Kulik, M. Sołtys, M. Grodzki

12.

Konkurs plastyczny

luty

 1. Busz, M. Fortuna

13.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas I gimnazjum

luty – etap szkolny

marzec – etap gminnyM. Rupar

14.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas II gimnazjum

luty – etap szkolny

marzec – etap gminnyU. Krok, R. Orłoś

15.

Konkurs na oryginalny strój wiosenny

marzec

 1. Busz

16.

Konkurs chemiczny dla klas I „Jak widzę atom”

marzec

J. Ziobro

17.

Konkurs chemiczny dla klas III „Chemia w życiu człowieka”

marzec/kwiecień

J. Ziobro

18.

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

marzec/kwiecień

K. Grodzki

19.

Szkolny konkurs ortograficzny „Bezbłędny gimnazjalista”

kwiecień

E. Wojtuń, K. Dulęba, R. Moskal. E. Ochab,

A. Preisner20.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas III gimnazjum

maj

 1. Drygaś

21.

Konkurs fotograficzny

maj

M. Sołtys

22.

Konkurs multimedialny „Za co kocham moją miejscowość”

maj

M. Sołtys

23.

Konkurs polonistyczny o tytuł „Orła (z) polskiego”.

maj

K. Dulęba

24.

II Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych „ The Master of English”

maj/czerwiec

 1. Witek, W. Pikula

25.

„Zrób kabaret, po prostu zrób kabaret…” „Dzień Dobrego Humoru” – konkurs dla uczniów gimnazjum na żart, scenkę, show

maj/czerwiec

 1. Witek

26.

XVII Konkurs ekologiczny dla klas III

maj/czerwiec

 1. Patryn, B. Rodzoń-Szpak, J. Ziobro,

Z. Gełdon, K. Duplaga

27.

III Mecz charytatywny nauczyciele vs. uczniowie

czerwiec

 1. Witek

28.

Międzyprzedmiotowy Konkurs Wiedzy „Oni tak myślą”

czerwiec

M. Sołtys, A. Busz

29.

Konkurs informatyczny „Nauka z komputerem”

cały rok

K. Grodzki, A. Misiura, A. Wietecha


VII. Kalendarz Gminnej Gimnazjady na rok szkolny 2014/2015


Lp.

Dyscyplina

Termin

Godzina

Miejsce

Uwagi

1.

Indywidualne mistrzostwa LA

17.09.2014

11.30

Stadion Strzyżów

3 osoby

w konkurencji2.

Indywidualne biegi przełajowe

26.09.2014

11.30

Stadion Strzyżów

5 osób

w kategorii3.

Sztafetowe biegi przełajowe

03.10.2014

11.00

Stadion Strzyżów

dz. - 6 x 500 m.

chł. - 6 x 1000 m.4.

Szachy - drużynowo

15.10.2014

12.00

MZS Strzyżów
5.

Koszykówka dziewcząt

06.11.2014

09.30

MZS Strzyżów
6.

Koszykówka chłopców

07.11.2014

09.30

MZS Strzyżów
7.

Tenis stołowy - drużynowo

08.12.2014

09.00

ZS Żarnowa
8.

Piłka ręczna dziewcząt

14.01.2015

09.30

MZS Strzyżów
9.

Piłka ręczna chłopców

15.01.2015

09.00

MZS Strzyżów
10.

Piłka siatkowa dziewcząt

17.02.2015

09.30

MZS Strzyżów
11.

Piłka siatkowa chłopców

18.02.2015

09.00

MZS Strzyżów
12.

Szachy - indywidualnie

18.03.2015

11.00

MZS Strzyżów

3 osoby

w kategorii13.

Liga LA

07.05.2015

09.30

Stadion Strzyżów
14.

Piłka nożna (finał)

29.05.2015

09.00

Do ustalenia
15.

Coca – Cola Cup

IX-X 2014

Organizatorzy: MSiT, MEN oraz SZS

16.

Pływanie

XI-XII 2014

Organizator - STRS

  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość