Strona główna

W sali im prof. Ludwika Kolankowskiego


Pobieranie 13.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.63 Kb.
Toruń, dnia 18 czerwca 2008 roku

WF-005-VI/2008

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Filologicznego UMK, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 10:00 w sali im. prof. Ludwika Kolankowskiego (s. 307).PORZĄDEK OBRAD

 1. Informacje Dziekana, Prodziekanów oraz przedstawicieli Wydziału w Senacie UMK

 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 3.06.2008 r. – referuje
  dr hab. Danuta Künstler-Langner, prof. UMK

 3. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wysokości pensum nauczycieli akademickich – referuje Prodziekan, dr hab. Leszek Żyliński, prof. UMK

 4. Wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz zatwierdzenie budżetu Wydziału Filologicznego na 2008 rok – referuje Przewodniczący Komisji Finansowej
  dr hab. Władysław Sawrycki, prof. UMK

 5. Wniosek komisji o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Iwonie Kosek i powołanie recenzentów – referuje prof. dr hab. Krystyna Kallas

 6. Wniosek o powołanie komisji w przewodzie habilitacyjnym dr. Dariusza Pestki z UKW – referuje Dziekan, dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK

 7. Wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych
  mgr Izoldzie Gulczyńskiej-Zalewskiej – referuje dr hab. Maria Gierlak

 8. Wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych
  mgr. Tomaszowi Dreikopelowi – referuje dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

 9. Wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych
  mgr Barbarze Bibik – referuje dr hab. Przemysław Nehring

 10. Wniosek o powołanie recenzentów i przewodniczącego komisji w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Ćwiklińskiej – referuje prof. dr hab. Maria Szupryczyńska

 11. Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Ćwiklińskiej – referuje prof. dr hab. Maria Szupryczyńska

 12. Wniosek o powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Żabowskiej – referuje prof. dr hab. Maciej Grochowski

 13. Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Żabowskiej – referuje prof. dr hab. Maciej Grochowski

 14. Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Mirosławie Radowskiej-Lisak, powołanie promotora i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej – referuje dr hab. Ewa Owczarz, prof. UMK

 15. Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Marcinowi Leszczyńskiemu, powołanie promotora i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej – referuje prof. dr hab. Maria Kalinowska

 16. Wniosek o zamknięcie przedłużających się przewodów doktorskich – referuje Dziekan, dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK

 17. Wniosek Komisji Oceniającej o powołanie recenzentów w procedurze ponownego mianowania dr hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak na stanowisko profesora nadzwyczajnego – referuje Dziekan, dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK

 18. Wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. Marii Szupryczyńskiej – referuje prof. dr hab. Maciej Grochowski

 19. Wniosek o zatrudnienie dr. hab. Stefana Grzybowskiego, prof. UMK w IFS – referuje dr hab. Iwona Rzepnikowska

 20. Wniosek komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w IFS – referuje prof. dr hab. Irena Sawicka

 21. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia w KFA – referuje dr hab. Mirosława Buchholtz, prof. UMK

 22. Wniosek komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w KFG – referuje dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK

 23. Wniosek o zatrudnienie mgr. Ferdynanda Pugli w ZI – referuje dr hab. Cezary Bronowski, prof. UMK

 24. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Alfreda Majewicza w PJiKJ – referuje dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UMK

 25. Wniosek o odwołanie dotychczasowego kierownika Niestacjonarnego Studium Filologii Angielskiej i powołanie nowego kierownika – referuje dr hab. Mirosława Buchholtz, prof. UMK

 26. Opinia w sprawie przyznania urlopu naukowego nauczycielom akademickim – referuje Dziekan, dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK

 27. Opinia w sprawie przyznania stypendium naukowego nauczycielom akademickim – referuje Dziekan, dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK

 28. Wniosek o powierzenie prowadzenia seminariów dyplomowych, wykładów
  i egzaminowania adiunktom ze stopniem doktora – referuje Prodziekan, dr hab. Mirosław Strzyżewski, prof. UMK

 29. Wolne wnioski

Punkty dodatkowe


w porządku obrad Rady Wydziału Filologicznego UMK

24.06.2008 r.

9 a. Wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych


mgr Elżbiecie Wilczyńskiej – referuje dr hab. Jacek Fabiszak
21 a. Wniosek o zatrudnienie dr hab. Hanny Pulaczewskiej w KFA – referuje dr hab. Mirosława Buchholtz, prof. UMK

28 a Wniosek o wprowadzenie zmian w planach studiów – referuje Prodziekan, dr hab. Mirosław Strzyżewski, prof. UMK


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość