Strona główna

Ważne wydarzenie dla przyszłości europejskich przedsiębiorstw społecznych


Pobieranie 15.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.38 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 15 stycznia 2014 r.Ważne wydarzenie dla przyszłości europejskich przedsiębiorstw społecznych

Gospodarka społeczna w Europie generuje ok. 10 proc. PKB i stanowi ważną część gospodarki. W przedsiębiorstwach społecznych zatrudnionych jest ponad 11 mln pracowników, czyli 4,5 proc. czynnych zawodowo mieszkańców Unii. Co roku jedna czwarta nowo powstałych przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa społeczne, a we Francji, Finlandii i Belgii ich udział jest jeszcze większy i wynosi jedną trzecią.

Przedsiębiorcy społeczni dążą do wywierania wpływu na społeczeństwo, a nie tylko do przysparzania zysku właścicielom i udziałowcom. Zapewniają oni na przykład miejsca pracy osobom z grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, ułatwiając tym samym ich włączenie społeczne oraz podnosząc stopień solidarności w gospodarce. Przedsiębiorcy ci muszą jednak stawiać czoła trudnym wyzwaniom i nierównym szansom.

Dlatego też 16 i 17 stycznia 2014 r. odbędzie się zorganizowane przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i miasto Strasburg interaktywne spotkanie europejskie na temat przedsiębiorczości społecznej i gospodarki społecznej. To dwudniowe wydarzenie będzie przebiegało na zasadach współpracy i aktywnego udziału. To uczestnicy zdecydują, jakie zagadnienia poruszone zostaną w debacie i określą kierunek przyszłych działań w sektorze przedsiębiorstw społecznych.

Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Największe wyzwania, przed jakimi obecnie stoimy, to zapewnienie wzrostu i zatrudnienia. Jestem przekonany, że gospodarka nie może na dłuższą metę sprawnie funkcjonować bez spójności społecznej. Gospodarka społeczna jest nieodłączną częścią tworzonego przez nas nowego modelu wzrostu, sprzyjającemu włączeniu społecznemu i bardziej przyjaznemu dla środowiska. W związku z przyświecającymi im hasłami przedsiębiorcy społeczni bacznie obserwują realia społeczne i środowiskowe i są w stanie dobrze się do nich dostosować. Przedsiębiorstwa społeczne są innowacyjne, dynamiczne i tworzą miejsca pracy. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im warunki stymulujące rozwój. Taki jest cel konferencji w Strasburgu”.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do tworzenia w Unii społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności, są one również motorem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Swoją wartość udowodniły one podczas kryzysu, wykazując dużą odporność na jego skutki. Potrzebujemy ich teraz bardziej niż kiedykolwiek, ze względu na ich potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy”.

László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, stwierdził: „Przedsiębiorstwa społeczne dostarczają nam niezliczonych przykładów na to, jak ulepszyć model biznesu w Europie, by skupić się bardziej na poprawie dobrobytu obywateli, a mniej na osiąganiu jak największych zysków. Gospodarka społeczna zachowuje swą zdolność do tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy nawet w trudnej sytuacji ekonomicznej i bez wątpienia zasługuje na wsparcie ze strony UE, by mogła się rozwijać i rozprzestrzeniać”.

Henri Malosse, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, powiedział: „Europa nie może już pozwolić sobie na nieosiągnięcie wyznaczonego celu. Podstawą jej działalności jest — powinna być — aktywna solidarność i stabilna wspólna polityka w dziedzinie przemysłu, energii i przedsiębiorczości, zwłaszcza przedsiębiorczości społecznej”.

Udział w dyskusji potwierdzili: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, premier Grecji Antonis Samaras i przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Henri Malosse.

Trzej komisarze unijni, wiceprzewodniczący Antonio Tajani oraz komisarze Michel Barnier i László Andor, wezmą udział w bezpośrednich debatach z przedsiębiorcami społecznymi.

Wśród uczestników konferencji znajdą się między innymi przedsiębiorcy społeczni, naukowcy, decydenci, podmioty finansujące i działacze społeczni.

Wydarzeniu temu przyświecają następujące cele:

podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i wdrożenie inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, przyjętej w październiku 2011 r. (zob. IP/11/1238 oraz MEMO/11/735);

określenie priorytetów przyszłych działań;

skłonienie zainteresowanych stron do przyjęcia sprzyjającego innowacyjnym rozwiązaniom i opartego na aktywnym udziale podejścia do prac nad kształtowaniem agendy europejskiej na najbliższe 3-5 lat;

zacieśnienie współpracy między zainteresowanymi stronami służące wspieraniu powstawania nowych i rozszerzenia zakresu istniejących inicjatyw oraz wymianie najlepszych praktyk;

uzyskanie większego zaangażowania ze strony podmiotów instytucjonalnych i zwiększenie wśród ich przedstawicieli świadomości znaczenia gospodarki społecznej.

Kontekst

W 2011 r., w ramach strategii „Europa 2020”, UE przedstawiła inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości społecznej stanowiącą plan działania w celu poprawy ram prawnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej poprzez ułatwienie dostępu do finansowania, zwiększanie widoczności tego sektora i podnoszenie wśród decydentów świadomości potrzeb przedsiębiorców społecznych. W ramach kontynuacji tych działań w Strasburgu określone zostaną priorytety na przyszłość.Dodatkowe informacje

Zob. również MEMO/14/11

Program imprezy i zgłaszanie uczestnictwa: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Lista uczestników dostępna jest na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Konferencja będzie transmitowana przez internet na następujących stronach:

sala Erasme (oba dni)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114
sala Schweitzer (16 stycznia)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114
Gospodarka społecznaInnowacje społeczne

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Kontakt dla obywateli: serwis Europe Direct, dostępny pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu

IP/14/20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość