Strona główna

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy


Pobieranie 68.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar68.34 Kb.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.
Część 1 - PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE ROZRUCHOWE (ASU-) sz. 1
 1. Oferujemy dostawę urządzenia

Producent /Marka …………………. rok …………….

 1. Oferujemy czas reakcji serwisu …………………..od zgłoszenia usterki/awarii
 1. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości :………………..
Opis


Minimalne wymagania Zamawiającego

Spełnienie wymagań Tak/Nie*


1.

1

Przeznaczenie


Uruchamianie lotniczych zespołów napędowych niżej wymienionych samolotów:

 1. A300, A310, A,318, A319, A320, A321,

 2. B 737-300/400/500,

 3. B 737-600/700/800/900,

 4. B757- 200/300,

 5. B 767-200/300/400,

 6. CRJ-100/200/700

 7. E170/175, E190/195

 8. MD11, MD80,
2.

Wymagania ogólne

  1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2015 r.  1. Możliwość pracy urządzenia w dwóch trybach:

 • uruchamianie silników samolotu

 • wentylacja kabiny  1. Umieszczone na dwuosiowej przyczepie (przednia oś skrętna)  1. Dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy),  1. Wyposażone w hamulec postojowy,  1. Obsługiwane przez jednego operatora,  1. Rama i obudowa urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie,  1. Urządzenie wyposażone w pulpit sterowniczy z niezbędnymi wskaźnikami do oceny prawidłowej pracy silnika i sprężarki,  1. Kompletne opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków , przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim,  1. j) Urządzenie zdolne do pracy w temperaturach otoczenia od -30˚C do +45˚C,  1. Wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji,3.

Spełniane normy i certyfikaty

a) Certyfikat CEb) Zgodnie z normą PN EN 12312-16, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1c) Zgodnie z IATAAHM – 976d) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane)4.

Gwarancja, serwis

 1. Minimalny okres gwarancji 24 miesięcy

 2. Czas reakcji serwisu max: 48 godzin, od daty zgłoszenia usterki/awarii .

 3. Cało dobowy kontakt telefoniczny z serwisem5.

Napęd- Silnik

 1. Silnik turbinowy wałowy o mocy gwarantującej utrzymane trwałej wydajności napędzanej sprężarki nie niższej niż 250 ppm. lub silnik tłokowy, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbodoładowaniem, o mocy gwarantującej utrzymane trwałej wydajności napędzanej sprężarki nie niższej niż 250 ppm., spełniający normę czystości spalin minimum EURO-4 1. N Niezależnie od rodzaju silnika napędowego ( turbinowego czy tłokowego) rozruch silnika i synchronizacja jego współpracy ze sprężarką i procedura wyłączenia w pełni zautomatyzowane 1. A Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od wymaganej wydajności sprężarki.d) Posiadający zabezpieczenia chroniące przed zbyt:

wysoką temperaturą głowic, • W wysoką temperaturą gazów na turbinie ( dla silnika turbinowego)

 • Z zbyt niskim ciśnieniem oleju,

 • P przekroczeniem dopuszczalnych obrotów6.

Sprężarka

  1. Sprężarka śrubowa z elektroniczną kontrolą przepływu powietrza max . wydajność w trybie pracy: co najmniej 250 ppm,  1. Automatycznie regulująca przepływ do potrzeb instalacji pneumatycznej samolotu i chroniąca przed zbyt wysokim ciśnieniem i temperaturą powietrza podawanego do instalacji samolotu,  1. Maksymalna robocza temperatura powietrza nie wyższa niż 220˚C,  1. Dwa przewody pneumatyczne do obsługi samolotu długości co najmniej 10 m zakończone złączem ISO 2026 lub równoważnym,  1. W pełni automatyczny cykl rozruchu zespołu napędowego samolotu przy użyciu urządzenia,f) Wyposażona w zawór omijający, umożliwiający skierowanie sprężanego powietrza w atmosferę,


 1. Wyposażona w zabezpieczenia chroniące przed uruchomieniem sprężarki przed osiągnięciem przez silnik odpowiedniej temperatury, 1. W pełni automatyczne wykrywanie zakończenia fazy rozruchu zespołu napędowego i przejście do biegu jałowego, 1. Zawór umożliwiający przeprowadzanie prób poprawnego działania urządzenia bez podłączania do instalacji samolotu, 1. Uad silnik sprężarka zamontowany na amortyzatorach tłumiących drgania,7.

Wyposażenie dodatkowe

  1. Gaśnica proszkowa o pojemności środka gaśniczego minimum 3 kg,  1. Ochronniki słuchu – 2 komplety,  1. Komplet kluczy i narzędzi specjalnych jeśli czynności obsługi bieżącej wymagają ich stosowania,8.

Inne

 1. Standard i kolor pokrycia lakierniczego: RAL 9016 1. Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego. 1. Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane). 1. Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika.
 1. Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego oraz źródło zasilania elektrycznego dla tego światła.
 1. Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne. 1. Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne.
 1. Wykonawca dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu9.

Warunki Dostawy


DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010


* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)

Miejscowość

i data

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość