Strona główna

Warsztaty „ochrona przed pem” imp łÓDŹ 2013


Pobieranie 41.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar41.95 Kb.
PROGRAM

WARSZTATY „OCHRONA PRZED PEM” IMP ŁÓDŹ 2013

ŚRODA - 16 PAŹDZIERNIKA 2013


8:30 – 9:30

Rejestracja uczestników – Hall przed Aulą (I piętro)

9:30 – 10:00

OTWARCIE WARSZTATÓW – AULA


prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, Dyrektor Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

WYKŁADY PLENARNE


PRZEGLĄD URZĄDZEŃ NOWYCH TECHNOLOGII

przewodniczący: dr Halina Aniołczyk, IMP Łódź10:00 – 11:00

Wszechświat radiowy – naturalna emisja radiowa w przyrodzie

- Andrzej Kus, Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

11:00 – 11:30

Cyfryzacja w Polsce i jej konsekwencje dla środowiska elektromagnetycznego

- Fryderyk Lewicki, Telekomunikacja Polska, Korpo TP, Centrum Badawczo - Rozwojowe, Wrocław11:30 – 11.45

Kawa

DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA W KRAJU I UE

W ZAKRESIE PODSTAW I ZASAD OCENY EKSPOZYCJI NA PEM

przewodniczący: dr hab. Marek Zmyślony, prof. IMP11:45 – 12:00

Pola Elektromagnetyczne” - międzynarodowy program WHO. Przegląd aktualności.

- Stefan Różycki, Ministerstwo Środowisko, Warszawa12:00 – 13:00

Europejski system ochrony pracowników przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz wymagania dyrektywy 2013/35/UE

- Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, CIOP-IB, Warszawa13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:30

Możliwości wykorzystania zapisów zawartych w dokumencie PN-EN 50492:2013 „Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych” do określania najwyższych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacji ruchomej.

- Stefan Różycki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki


i Telekomunikacji, Politechnika Warszawska, Warszawa

POMIARY I OCENA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ NA PEM W ŚWIETLE AKTUALNYCH REGULACJI KRAJOWYCH A DOŚWIADCZENIA LABORATORIÓW

POMIAROWO – BADAWCZYCH

przewodniczący: dr inż. Jarosław Kieliszek, WIHE, Warszawa


14:30 – 14:50

Poziomy pól elektromagnetycznych w otoczeniu radiowo-telewizyjnych centrów nadawczych po zmianie emisji programów telewizyjnych z analogowej na cyfrową.

- Stefan Różycki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki


i Telekomunikacji, Politechnika Warszawska, Warszawa

14:50 – 15:10

Ocena ekspozycji pracownika na PEM o złożonym widmie.

– Jarosław Kieliszek, Jaromir Sobiech, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa15:10 – 15:30

Ocena ekspozycji personelu obsługującego urządzenia wytwarzające PEM o działaniu miejscowym.

Robert Puta, Jarosław Kieliszek, Jaromir Sobiech, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa15:30 – 16:00

Ocena ekspozycji zawodowej na PEM przy urządzeniach pracujących w zakresie częstotliwości 0.3 – 3000 MHz

- Halina Aniołczyk, Paweł Mamrot, Magda Mariańska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź16:00 – 16:30

Kawa

16:30 – 17:30

OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU:

A/. Stan i ocena funkcjonowania Krajowego Systemu Kontroli Ekspozycji na PEM;

B/ Przepisy krajowe oczami inwestorów i użytkowników źródeł PEM)

Moderator: Marek Zmyślony, Instytut Medycyny Pracy, Łódź20:00

KOKTAJL (KOLACJA POWITALNA) – Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18

CZWARTEK– 17 PAŹDZIERNIKA 2013


TEORIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W PRAKTYCE OCHRONY PRZED PEM

przewodniczący: mgr inż. Stefan Różycki, Politechnika Warszawska, Warszawa9:00 – 9:30

Pole elektromagnetyczne częstotliwości 50 Hz

- Jarosław Galoch,- Politechnika Łódzka, Łódź9:30 – 10:00

Specyfika oceny narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne małej i średniej częstotliwości zgodnie
z wymaganiami polskich przepisów prawa pracy i normy

PN-T-06580:2002

- Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, CIOP-IB, Warszawa


10:00 – 10:30

Pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

– Jarosław Kieliszek, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa10:30 – 10:50

Kawa

SEMINARIA I ĆWICZENIA

WYMAGANIA W ZAKRESIE APARATURY KONTROLNO – POMIAROWEJ DO OCENY EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ I ŚRODOWISKOWEJ NA PEM 0 Hz – 300 GHz

przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr10:50 – 11:10

Rozszerzone charakterystyki metrologiczne mierników PEM

– Paweł Bieńkowski, Bartłomiej Zubrzak, Paweł Cała, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław11:10 – 11:30

Wpływ osoby wykonującej pomiary natężenia PEM w zakresie wysokich częstotliwości na wyniki pomiarów

– Jarosław Kieliszek, Robert Puta, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii11:30 – 11:50

Pomiary PEM w otoczeniu aparatury elektrochirurgicznej. Cięcie czy koagulacja?

- Michał Rokossowski, LAB-TOP Laboratorium Badań Czynników Fizycznych, Poznań11:50 – 12:10

Szacowanie niepewności przy pomiarach niestacjonarnego pola elektromagnetycznego

– Jaromir Sobiech, Jarosław Kieliszek, Robert Puta, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa12:10 – 12:30

Informacja o usługach kalibracyjnych oferowanych przez Nardę

- Kazimierz Kuś, CommTest Kazimierz Kuś, Kiełpin12:30 – 12:50

Pomiar pól impulsowych nową wersją miernika Maschek ESM 100 FFT

- Szymon Stępa, ASTAT, Poznań12:50 – 13:00

Prezentacja miernika NHT 310 po modernizacji

- Marek Kwecko, Ekohigiena Aparatura Ryszard Putyra Sp.J. Środa Śląska13:00 – 13:30

Obiad

13:30 – 16:00/18:00

WYCIECZKA DO MUZEUM CZTERECH KULTUR

18:30 – 22:00

BANKIET (WSPÓLNA KOLACJA) – Dom Grohmana, Łódź, ul. Tylna 9/11PIĄTEK – 18 PAŹDZIERNIKA 2013


WYKŁADY I SEMINARIA

przewodniczący: dr inż. Krzysztof Gryz, CIOP-BP Warszawa8:30 – 9:30

Dobra praktyka pomiarowa. Ćwiczenia praktyczne dla wybranych przypadków

- Piotr Politański, Instytut Medycyny Pracy, Łódź9:30 – 9:50

Pola elektromagnetyczne w środowisku współczesnego człowieka na przykładzie miasta Łodzi


- Halina Aniołczyk, Magda Mariańska, Paweł Mamrot, Instytut Medycyny Pracy, Łódź

9:50 – 10:10

Analiza ekspozycji na PEM w praktyce. Studium wybranych przypadków.

- Piotr Politański, Instytut Medycyny Pracy, Łódź10:10– 10:30


Potrzeby i możliwości pomiarów pola elektromagnetycznego bardzo wielkich częstotliwości (powyżej 60 GHz)

- Paweł Bieńkowski, Bartłomiej Zubrzak, Paweł Cała, Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław10:30 –11:00


Porównania międzylaboratoryjne - ocena za 2012 rok.

– Paweł Bieńkowski, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrocławska, Wrocław11:00 – 11:30

POCZĘSTUNEK I ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

11:30 – 17:30

PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE

1) W ZAKRESIE 50 Hz (PODSTACJA TRAFO + LWN, RPZ ŻUBARDŹ, odległość1600 m od IMP, czas dojścia 20 min)2) W ZAKRESIE 1,76 MHz (SYMULATOR DIATERMII ELEKTROCHIRURGICZNEJ teren IMP)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość