Strona główna

Wave network & European Info Centre Against Violence


Pobieranie 61.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar61.6 Kb.

WAVE Network &

European Info Centre Against Violence

oraz


Fundacja Centrum Praw Kobiet

Ul. Wilcza 60 lok. 19,

00-679 Warszawa

Tel.: +48 (22) 652-01-17, fax: +48 (22) 622-25-17

e-mail: sekretariat@cpk.org.pl

XII Międzynarodowa Konferencja

Europejskiej Sieci Kobiet przeciwko Przemocy (WAVE)

Europa zjednoczona przeciwko przemocy wobec kobiet:

lepsze prawo, polityka i usługi dla ofiar

14-16 października 2010r., Warszawa

Centrum Konferencyjno-Kongresowe, ul. Bobrowieckia 9, Warszawa

Sala Audytorium Maximum (budynek E)Honorowy Patronat:

Pierwsza Dama RP Anna KomorowskaProgram konferencji

13 października, środa
Godzina 13:00

gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamierzamy umieścić tablicę poświęconą Izabeli Jarudze-Nowackiej - minister tego resortu, wicepremier, pełnomocniczce rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, wieloletniej posłance na Sejm gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamierzamy umieścić tablicę poświęconą Izabeli Jarudze-Nowackiej - minister tego resortu, wicepremier, pełnomocniczce rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, wieloletniej posłance na SejmCeremonia odsłonięcia tablicy, upamietniąjącej Izabelę Jarugę-Nowacką,

feministkę i polityczkę, charyzmatyczną kobietę polskiej lewicy, która zginęła

10 kwietnia 2010 w katastrofie smoleńskiej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa

19:00 – 21:00 Powitalny drink hotelu Centrum Konferencyjnego

przy ul. Bobrowieckiej 9

14 października, czwartek – Dzień otwarty

Moderatorki konferencji:Michaela Krenn, Centrum Interwencji w Sprawach Przemocy w Rodzinie Wiedeń, Austria, Katarzyna Bielawska, Fundacja Centrum Praw Kobiet

9.300 – 9:30 Rejestracja

09:30-10:00 Otwarcie konferencji

Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Polska

Rosa Logar, WAVE, Austria

Wprowadzenie:

Jolanta Kwaśniewska, Pierwsza Dama w latach 1995-2005, Fundatorka i Prezeska Fundacji Porozumienie bez Barier

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Christine Bergmann, Fundacja Fryderyka Eberta, Niemcy

Paweł Pawlak, Z-ca Burmistrza warszawskiej dzielnicy WOLA

Hanna Machińska, Dyrektorka Biura Informacji Rady Europy

10:00-11:00 Panel 1: Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i dzieci w polskim ustawodawstwie i polityceMagdalena Kochan, Posłanka na Sejm RP

Gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji

Prok. Krzysztof Lipiński, Prokuratura Generalna

Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w RodzinieNiebieska Linia“

Mirosław Starzyński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Elżbieta Lesiak – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

Ewa Urban, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, PZH
Prowadzenie: Sylwia Spurek, prawniczka, Polska

11:00-11:30 Przerwa na kawę

11:30-12:30 Panel 2: Rada Europy - Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowejHilary Fisher, przedstawicielka WAVE w Komisji Rady Europy ds. Zapobiegania i Zwalczania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej (CAHVIO)

Paula Krol, Rada Europy

José Mendez-Bota, deputowany do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Marie-José Jonczy, Europejskie Lobby Kobiet

Prowadzenie: Dagmara Baraniewska, niezależna ekspertka, Polska

12.30-13:30 Panel 3: Unia Europejska - strategia i rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Rosa Logar, WAVE, Austria i Špela Veselič, Stowarzyszenie Telefon Pomocowy SOS dla kobiet i dzieci – ofiar przemocy domowej, Słowenia

Renatas Mazeika, Dyrektoriat Generalny ds. Sprawiedliwości, Wolnośćci i Bezpieczeństwa/Departament Wsparcia Finansowego na rzecz Praw Podstawowych i Obywatelskich

Carmen Romero Lopez, deputowana do Parlamentu Europejskiego, Hiszpania, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Sprawozdawczyni Raportu „Europejski Nakaz Ochrony“

Joanna Senyszyn, deputowana do Parlamentu Europejskiego, Polska, Komisja Praw Kobiet oraz Równouprawnienia

Roman Wieruszewski, Instytut Praw Człowieka, Polska Akademia Nauk

Prowadzenie: Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet13:30-14:30 Przerwa na lunch

14:30-15:30 Panel 4: Schroniska i inne usługi dla kobiet ofiar przemocy.Jak zapewnić minimalne standardy?

Renate Augstein, Federalne Ministerstwo ds. Kobiet, Rodziny i Seniorów, Niemcy

Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet

Marina Pisklakova-Parker, ANNA - Rosyjska Federacja Centrów Interwencji Kryzysowej, Rosja

Tove Smaadahl, Sekretariat Ruchu Schronisk, Norwegia

Prowadzenie: Katarzyna Kądziela, niezależna ekspertka, Polska15:30-16:00 Przerwa na kawę

16:00-17:00 Panel 5: Położyć kres zabójstwom kobiet – likwidacja luk w systemie ochrony kobiet przed przemocąNicola Harwin, Pomoc Kobietom (Women’s Aid) , Wlk. Brytania

Gulsun Kanat Dinç, Mor çati – Fundacja Schronisk dla Kobiet, Turcja

Miguel Lorente, Komisja Specjalna ds. Przemocy ze względu na Płeć, Ministerstwo ds. Równouprawnienia, Hiszpania

Anna Pramstrahler, DiRe – sieć Kobiety Przeciwko Przemocy oraz Schroniska dla Kobiet, Bolonia, Włochy
Ute Rösemann, współpracowniczka projektu WAVE “PROTECT”, Niemcy

Prowadzenie: Regina Webhofer, WAVE, Austria

17:00-17:15 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet

19:00 Kolacja w Restauracji „Blue Cactus“, ul. Zajączkowska 11

(kolacja na koszt własny uczestniczek i uczestników konferencji)

15 października br. , piątek

część otwarta & wewnętrzna konferencja sieci WAVE

Przedpołudnie – część otwarta

Popołudnie – wewnętrzna konferencja dla sieci WAVE oraz dla organizacji pozarządowych09:00-10:15 Panel 6: Ochrona imigrantek, członkiń mniejszości i uchodźczyń, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, przebywających nielegalnie w krajach UE

Ilaria Boiano, Inna Kobieta/Differenza Donna, Uniwersytet Sant'Anna, Włochy

Eve Geddie, PICUM – Platforma Współpracy Międzynarodowej ds. Nielegalnych Migrantów, Belgia

Deniz Kemi, WAVE, Austria

Anna Lipowska-Teutsch, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków

Sumanta Roy i Marai Larasi - IMKAAN, Wlk. Brytania

Prowadzenie: Julia Girardi, WAVE, Austria

10:15-10:30 przerwa na kawę

10:30-12:00 Panel 7: Prawo dzieci do ochrony przed przemocą, a wspólne wykonywanie

władzy rodzicielskiej

Anita Heiliger, KOFRA – Centrum Komunikacji dla Kobiet, Niemcy

Marie Petterson, Schronisko dla Kobiet „Elinnor“, Szwecja

Marcella Pirrone, prawniczka, DiRe – Sieć Kobiety Przeciwko Przemocy oraz Schronisko dla Kobiet « Meran », Włochy

Maria Rösslhumer, Austriacka Sieć Schronisk, Austria

Petra Viegas i Sandra Paulos, AMCV – Stowarzyszenie Kobiet Przeciwko Przemocy, Portugalia

Prowadzenie: Patricia Schneider, Berlińskie Centrum Interwencji Kryzysowej Przeciwko Przemocy Domowej, Niemcy12:00-12:10 Podsumowanie części otwartej konferencji.

Maria Rösslhumer, Austriacka Sieć Schronisk, Austria

Urszula Nowakowska, Fundacja Centrum Praw Kobiet

12:10 – 13.00 Przerwa na lunchKonferencja sieci WAVE

Warsztaty

13:00-14:30 Sesja warsztatowa I (A, B, C)
15:00-16:30 Sesja warsztatowa II (D, E, F)

13:00 – 14:30 I sesja warsztatowa:Warsztat A: Strategie na rzecz podniesienia liczby i jakości usług dla kobiet ofiar przemocy w Europie


Shpresa Banja, Forum Kobiet Elbasan, Albania

Lily Greenan, Pomoc Kobietom Szkocji, Wielka Brytania

Nicola Harwin, Pomoch Kobietom Wielkiej Brytanii, Wlk. Brytania

Katarzyna Przyborowska, Stowarzyszenie OPTA i Magdalena Pietrowska – Centrum Praw Kobiet

Marina Pisklakowa-Parker, ANNA – Krajowe Centrum Zapobiegania Przemocy, Rosja

Tove Smaadahl, Sekretariat Ruchu Schronisk, Norwegia


Prowadzenie: Julia Girardi, WAVE, Austria
Sprawozdawczyni: Maja Sticker, Centrum Interwencji w Sprawach Przemocy w Rodzinie, Wiedeń, Austria


Warsztat B: Nowe rozwiązania w ustawodawstwie na rzecz zapobiegania przemocy wobec

kobietSue, Else, NNEDV – Krajowa Sieć na Rzecz Walki z Przemocą Domową, USA

Marie Glass, ROKS – Sieć Schronisk, Szwecja

Monica Kocaqi, Stowarzyszenie „Refleksione“, Albania

Marcella Pirrone, prawniczka, DiRe – Siec Kobiet Przeciwko Przemocy i Schronisk dla Kobiet „Meran“, Włochy

Prowadzenie: Andres Abad, Wydział ds. Prewencji Przemocy ze względu na Płeć oraz ds. Reformy Polityki Młodzieżowej, Hiszpania

Sprawozdawczyni: Klara Weiss, Centrum Interwencji w Sprawach Przemocy w Rodzinie, Wiedeń, Austria

Warsztat C: Jak przezwyciężyć uraz psychiczny, poprawić sytuację i wzmocnić psychicznie kobiety, które doświadczyły przemocy?


Dusana Karlovska, Fenestra, Słowacja

Katarzyna Miłoszewska, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Wrocław

Miljana Pekovic, SOS Hotline Niksic, Czarnogóra

Lilija Vasiliauskienė, Wileński Dom dla Kobiet, Litwa

Rossanka Venelinova, Fundacja NADJA , Bułgaria

Prowadzenie: Dola Twomey, Centrum Przeciwko Gwałtom, Irlandia

Sprawozdawczyni: Ute Rösemann, współpracowniczka WAVE w projekcie

„PROTECT“, Niemcy


14:30-15:00 Przerwa na kawę
15:00-16:30: II sesja warsztatowa


Warsztat D: Nowe modele wsparcia dla dzieci i młodzieży
Katinka Ingves, Schrosniko dla Kobiet Ellinor, Szwecja

Ida Jansson, ROKS- Sieć Schronisk, Szwecja

Maria Keller-Hamela, Fundacja “Dzieci Niczyje”, Polska

Emma Söderström i Carin Göransson, SKR – szwedzkie Stowarzyszenie Schronisk dla Kobiet i Centrów Wsparcia dla Kobiet, Szwecja

Petra Viegas, AMCV – Stowarzyszenie Kobiet Przeciwko Przemocy, Portugalia
Prowadzenie: Maria Rösslhumer, Austriacka Sieć Schronisk, Austria

Sprawozdawczyni: Sonja Plessl, WAVE, Austria


Warsztat E: Położyć kres bezkarności w przypadkach przemocy seksualnej wobec

kobietMary Crilly I Dola Twomey, Centrum Kryzysowe Przeciwko Gwałtom, Irlandia

Eileen Maitland, Centrum Kryzysowe Przeciwko Gwałtom, Wielka Brytania

Katarzyna Kądziela, niezależna ekspertka, Polska
Prowadzenie: Katarzyna Matuszewska, Fundacja Centrum Praw Kobiet

Sprawozdawczyni: Silvia Sinnmayer, WAVE, Austria


Warsztat F: Strategie przeciwdziałania ubóstwu i przemocy finansowej


Katarzyna Bielawska, Fundacja Centrum Praw Kobiet, Polska

Bosch Laura, Fundacja LOS, Holandia

Popinder Kaur, The Haven Wolverhampton, Wielka Brytania
Regina Webhofer, WAVE, Austria

Prowadzenie: Greenan Lily, Pomoc dla Kobiet Szkocji, Wlk. Brytania


Sprawozdawczyni: Kemik Deniz, WAVE, Austria

16:30-16:45 Przerwa na kawę

16:45-17:30 Podsumowanie warsztatów części I i plany na przyszłość
Prowadzenie: Julia Girardi, WAVE, Austria

18:00 Kolacja

20:00 "Annuszka znów rozlała olej! Magiczne Variettes"– wydarzenie przygotowane we

współpracy z PEDAGOGIUM w Warszawie przez uczestniczki grupy

terapeutyczno-teatralnej prowadzonej w ramach Kobiecego Ośrodka Teatralnego przy

Fundacji Centrum Praw Kobiet.16 października br. , sobota

Lokalizacja: Austriackie Forum Kultury


09:00-10:30 Podsumowanie warsztatów części II i plany na przyszłość
Prowadzenie: Julia Girardi, WAVE, Austria
10:30 – 10:45 Przerwa na kawę

10:45-11:00 Dyskusja nt. Światowej Konferencji Schronisk dla Kobiet i Globalnej SieciSchronisk
Sue, Else, NNEDV – Krajowa Sieć na Rzecz Walki z Przemocą Domową, USA
11:00-11:15 Prezentacja Europejskiej Sieci ds.Urazów Psychicznych (Traumy)

Mary Crilly i Dola Towney, Europejska Sieć ds.Urazów Psychicznych (Traumy) Centrum Przeciwko Gwałtom, Irlandia

11:15-12:15 Podsumowanie: cele i strategia WAVE w przyszłym roku, plany.

Roboczy Plan WAVE: cele, działania, obowiązki

Zaplanowanie miedzynarodowej konferencji WAVE 2011 i 2012

12:15 – 12:30 Przerwa na kawę
12:30-13:30 WAVE Focal Points i Coco meeting
13:30 Przerwa na lunch i spotkanie WAVE Troika” meeting

Lunch z organizatorkami konferencji 2011 i 2012
W trakcie trwania konferencji:


  • Stoiska z materiałami informacyjnymi


Sponsorzy:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość