We Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 WrocławPobieranie 8.97 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.97 Kb.
U

NIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNYim. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
Kancelaria: (071) 733 12 00 Fax: (071)733 12 09

strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl


L. Dz. USK/DZP/PN-181/2013 Wrocław, 2014-01-15

Dotyczy: Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisowaniem aparatów; USK/DZP/PN-181/2013

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.  1. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 23, dotyczącym oznaczania genotypów HCV oferty składającej się z zestawu zarówno do amplifikacji jak i hybrydyzacji posiadających certyfikat CE, czy też tylko zestawu do hybrydyzacji prób?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do hybrydyzacji amplikonu (gen docelowy 5'UTR) uzyskanego w reakcji oznaczenia HCV-RNA w analizatorach CobasTaqMan,lub Cobas Amplicor-test jakościowy. Jak również posiadania certyfikatu CE na zaoferowany zestaw.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”: ftp -> zpfiles
zpfiles -> Uniwersytecki szpital kliniczny
zpfiles -> Uniwersytecki szpital kliniczny
zpfiles -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę leków onkologicznych dogrywka”
zpfiles -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) na „dostawę leków onkologicznych”
zpfiles -> Załącznik nr 3 Wykaz urządzeń pakiet 1
zpfiles -> Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
zpfiles -> Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
zpfiles -> Formularze cenowe załĄcznik nr 1 Pakiet nr 1
zpfiles -> Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
zpfiles -> Im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 – 556 Wrocław
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy