Strona główna

Wg rozdzielnika informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Wycena pojedynczych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem


Pobieranie 26.04 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.04 Kb.


Opole, dnia 23 lutego 2011 r.

IM.PZP.II 3412-3/11
Wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot.: „Wycena pojedynczych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem. Wycena pojedynczych lokali adaptowanych ze strychów lub innych pomieszczeń z ustaleniem poniesionych nakładów na adaptację wraz z przynależnym gruntem. Wycena pojedynczych lokali użytkowych wraz z przynależnym gruntem. Wycena pojedynczych garaży wraz z przynależnym gruntem”
Zgodnie z art. 92 Prawa zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zawiadamiam Państwa, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrane zostały najkorzystniejsze oferty:
Na Zadanie I – „Wycena pojedynczych lokali mieszkalnych wraz z przynależnym gruntem. Wycena pojedynczych lokali adaptowanych ze strychów lub innych pomieszczeń z ustaleniem poniesionych nakładów na adaptację wraz z przynależnym gruntem”
Oferta nr 3

Rzeczoznawstwo Majątkowe Andrzej Kowal

ul. Bytnara 17/5

45-256 Opole

w cenie: 39 575,25 zł

Słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 25/100.


na Zadanie II – „Wycena pojedynczych lokali użytkowych wraz z przynależnym gruntem. Wycena pojedynczych garaży wraz z przynależnym gruntem”
Oferta nr 6

R-B-R Opole Biuro Projektowe i Wyceny Nieruchomości

Bogusław Rup

ul. Niedziałkowskiego 11-13/1a

45-085 Opole

w cenie: 13 500,00 zł

Słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z przyjętym kryterium (cena – 100%) oferta o najniższej cenie uzyskała najwyższą ilość punktów.
Informuję również, że w postępowaniu zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:


Lp

Nazwa wykonawcy

Adres

Punktacja ( cena 100%)


1.

Kancelaria Rzeczoznawstwa i Obsługi Budownictwa M-4 Agnieszka Mazur

ul. Marusarza 12

42-200 CzęstochowaZadanie I 39 575,25 : 59 025,00 = 0,67 x 100 = 67

Zadanie II ----------------


2.

Paweł Marek

LAND EXPERTul. Instalatorów 9/303

02-237 WarszawaZadanie I 39 575,25 : 119 410,00 = 0,33 x 100 = 33

Zadanie II 13 500,00 : 22 500,00 = 0,60 x 100 = 60


3.

Rzeczoznawstwo

Majątkowe Andrzej Kowalul. Bytnara 17/5

45-256 OpoleZadanie I 39 575,25 : 39 575,25 = 1 x 100 = 100

Zadanie II ---------------------


4.

Doradztwo Inwestycyjne

Jerzy Wiczkowskiul. Przyjaźni 38G

53-030 WrocławZadanie I 39 575,25 : 88 498,50 = 0,44 x 100 = 44

Zadanie II 13 500,00 : 15 559,50 = 0,86 x 100 = 86


5.

STANDARD BM

Bożena Matkowskaul. Wilcza 6a

45-471 OpoleZadanie I 39 575,25 : 50 663,70 = 0,78 x 100 = 78

Zadanie II 13 500,00 : 15 084,60 = 0,89 x 100 = 89


6.

R-B-R Opole Biuro Projektowe i Wyceny Nieruchomości

Bogusław Rupul. Niedziałkowskiego 11-13/1a

45-085 Opole

Zadanie I 39 575,25 : 48 094,60 = 0,82 x 100 = 82

Zadanie II 13 500,00 : 13 500,00 = 1 x 100 = 100


INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM TERMINIE PODPISANIA UMOWY
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 oraz pkt. 3a Prawa zamówień publicznych, w związku z nie odrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego Wykonawcy, umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt. 2 ww. ustawy.
Z up. Prezydenta Miasta

Krzysztof Kawałko

Z-ca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. M-4 Agnieszka Mazur

2. Paweł Marek LAND EXPERT

3. Rzeczoznawstwo Majątkowe Andrzej Kowal

4. Doradztwo Inwestycyjne Jerzy Wiczkowski

5. STANDARD BM Bożena Matkowska

6. R-B-R Opole Bogusław Rup

7. Wydział Gospodarki Nieruchomości

8. tablica ogłoszeń / BIP9. aa©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość