Who are the cultural travelers? Kim są kulturalni podróŻnicyPobieranie 12.56 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.56 Kb.
WHO ARE THE CULTURAL TRAVELERS?

KIM SĄ KULTURALNI PODRÓŻNICY

Welcome Young Traveler!

If you are visiting this website it means you are ready for an ADVENTURE!

Together we´re going to take a journey to one of the most fascinating places in the world! We are going to climb the highest mountains of the Andes, travel through the jungle to look for the source of the longest river in the world, discover the mysteries of the Incas and search for their hidden treasures! Peru will have no secrets from you!

Witaj Młody Podróżniku!


To nie przypadek, że znalazłeś się na tej stronie. A to znaczy, że jesteś gotów na PRZYGODĘ!
Zabieramy Cię w podróż do jednego z najbardziej fascynujących zakątków świata!
Z nami zdobędziesz wysokie szczyty Andów, popłyniesz w poszukiwaniu źródeł najdłuższej rzeki świata, odkryjesz tajemnice Inków i weźmiesz udział w poszukiwaniu ich ukrytych skarbów! Peru stoi przed Tobą otworem!

To become a real Viajero and join the team of Cultural Travelers you should be prepared for a difficult journey. Amazing adventures and hard tasks are waiting for you! A Llama will be your guide in Peru…..It will help you overcome all challenges on your way! Ready? Let´s go!


THE GAME STARTS HERE!

Jednak by zostać prawdziwym Viajero i dołączyć do drużyny Kulturalnych Podróżników musisz się przygotować na trudy wędrówki. Na trasie czekają Cię niesamowite przygody, ale i trudne zadania! Twoim przewodnikiem po peruwiańskim szlaku będzie Lama …... Z jej pomocą na pewno uda Ci się pokonać wszelkie wyzwania.


Gotowa? Gotowy! A więc w drogę!
START GRY!

ABOUT THE PROJECT


INFORMACJE O PROJEKCIE

Viajeros- Cultural Travelers is an innovative proposal of the Papaya Foundation to implement intercultural education among children and teenagers. Our basic tool is an internet educational game, available on an interactive platform with multimedia content which helps the children explore the world cultures. Thanks to modern communications technologies both the game and the platform are available on mobile phones, owned and used widely by children today.


Viajeros – kulturalni podróżnicy to nowatorska propozycja Fundacji Papaya dla prowadzenia edukacji międzykulturowej wśród dzieci i młodzieży. Podstawowym narzędziem jest tu internetowa gra edukacyjna osadzona w interaktywnej platformie, zawierającej materiały multimedialne, przybliżające dzieciom kultury świata. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, gra i platforma są dostępne w wersji mobilnej (telefony komórkowe, z których korzysta już niemal każde dziecko).

Children and teenagers will be able to generate the content for the platform and share their own experience of exploring the foreign culture as well as their own. Thanks to the access to mobile phones and to the Internet they can contribute to the project by adding their own pictures and videos, thus showing the world seen through the eyes of a child from a cell phone perspective.

Dzieci i młodzież będą też mogły współtworzyć platformę, dzieląc się własnym doświadczeniem spotkania z kulturą swoją i obcą. Dzięki powszechnej dostępności telefonów komórkowych i dostępowi do Internetu, będą mogły wzbogacać zasoby platformy o własne zdjęcia, filmy – czyli pokazywać świat widziany z ich perspektywy przez pryzmat telefonu komórkowego.

The game, based on the content of the platform, will allow the children to travel around the world (Africa, South America and Asia), learn about different cultures, traditions and their peers’ lifestyle.


Thanks to our collaboration with the Early Stage School of English, an English version of the game will be created, providing the children with an innovative tool for both intercultural and language education.

Gra opracowana na bazie materiałów zawartych na platformie pozwoli dzieciom podróżować po różnych zakątkach świata (Afryka, Ameryka Pd., Azja), poznawać ich kulturę, tradycje, sposób życia rówieśników. The main advantage of the project is that it enables the young users to constantly develop the platform and as a result, allows them to create new games and tools based on the initial content.

Dzięki współpracy ze szkołą języka angielskiego Early Stage, gra powstanie też w wersji angielskiej, stanowiąc nowatorskie narzędzie edukacji nie tylko międzykulturowej, ale i językowej. Ogromną zaletą projektu jest możliwość stałego rozwoju platformy (z udziałem dzieci i młodzieży), co w perspektywie umożliwi tworzenie kolejnych gier i narzędzi bazujących na jej zawartości.

The project has been implemented within the framework of the Orange Academy Program
The content is available under a Creative Commons license Attribution 3.0 Poland.

Projekt został zrealizowany w ramach programu Akademia Orange.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

-About the project

-Who are the Cultural Travellers?

-Travel postcards

-Travel videos

- The traveler’s zone

- Go off on a journey!

- Informacje o projekcie
- Kim są Kulturalni Podróżnicy?
- Pocztówki z podróży
- Filmy z podróży
- Panel podróżnika
- Wyrusz w podróż!

The project has been implemented by:

Our partners:

Projekt zrealizowany przez:Partnerzy :
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy