Strona główna

Ćwiczenia. Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym. Test chi-kwadrat. Zadanie 1


Pobieranie 17.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.25 Kb.
Ćwiczenia. Badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym. Test chi-kwadrat.
Zadanie 1. W przechowalni są niesegregowane jabłka. Pakuje się je w torebki po trzy sztuki. Wybrano losowo 64 torebki i sprawdzono, ile jabłek należy zakwalifikować do gatunku II. Wyniki zamieszczono w tabeli:

Liczba jabłek gat. II w torebce

0

1

2

3

Suma

Liczba torebek

24

27

7

6

64

Na poziomie istotności 0,05 (0,01) zweryfikuj hipotezę, że liczba jabłek w torebce ma rozkład dwumianowy z parametrem p = 0,25.
Zadanie 2. W doświadczeniu z nową odmianą pomidora klasyfikowano poszczególne owoce: R – regularne kuliste, S – spłaszczone , E – eliptyczne, N – nieregularne. Wśród 220 wylosowanych sztuk stwierdzono następujące liczebności:

Kształt owocu

R

S

E

N

Suma

Liczebność empiryczna

163

29

10

18

220

Czy ta próba przeczy hipotezie, że badana odmiana wytwarza owoce w proporcji 16:2:1:1? Przyjmij poziom istotności 0,05 (0,01).
Zadanie 3. Badając króliki w drugim pokoleniu uzyskano potomstwo czarne – C, brązowe – B, i albinotyczne - A. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej.

Barwa

C

B

A

Suma

Liczebność empiryczna

32

10

10

52

Czy ta próba przeczy hipotezie, że potomstwo występuje w stosunku 9:3:4? Przyjmij poziom istotności 0,05 (0,01).
Zadanie 4. Przed sprzedażą klasyfikowano owoce gruszy jako wybór I, II, III i poza wyborem (P). Wyniki zamieszczono w tabeli:

Klasa jakości

I

II

III

P

Liczba owoców

240

78

32

18

Na poziomie istotności 0,05 (0,01) zweryfikuj hipotezę, że klasy jakości są w proporcji 35:10:4:1.
Zadanie 5. Rozkład płci u potomstwa na fermie hodowlanej krów wynosi 720 byczków i 780 jałówek. Na poziomie istotności 0,05 (0,01) zweryfikuj hipotezę, że rozkład płci wynosi 1:1.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość