Strona główna

Ćwiczenie 3 Metoda izolacji limfocytów w gradiencie gęstości


Pobieranie 8.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.2 Kb.
Ćwiczenie 3

Metoda izolacji limfocytów w gradiencie gęstości

  • Do dużej 10 ml probówki dodaj ok. 3 ml Gradisolu L (ok. 1/3 probówki)

  • Następie nanieś za pomocą pipety krew pełną pacjenta pobraną na EDTA do probówki z Gradisolem nachylonej pod kątem 45 C

  • Probówkę odwiruj - 15 min przy 1700 rpm

  • Ściągnij za pomocą pipety uzyskany kożuszek limfocytów i przenieś do czystej probówki

Zilustruj uzyskany wynik w probówce po zwirowaniu:

łącznik prostoliniowy 39łącznik prostoliniowy 40

dowolny kształt 22

Test rozetkowy

Zasada testu:  • Test rozetkowy E –  • Test rozetkowy EA –
  • Test rozetkowy EAC –

Oceń preparat i zilustruj dodatni wynik testu rozetkowego:prostokąt 1

Zastosowanie-Test immunfluorescencji bezpośreniej

Zasada testu

Zastosowanie

Limfocyty T - ………%

Limfocyty Th - ………..%

Limfocyty Tc - ………..%

Limfocyty B - …………..%

Stosunek Th/Tc - …………..Cytometria przepływa

Zasada testu:

Zastosowanie:

Test transformacji blastycznej:

Zasada testu:

Oceń preparat i zilustruj dodatni wynik testu transformacji blastycznej

prostokąt 2

Zastosowanie:Test MIF

Zasada testu:Zastosowanie:

Ćwiczenie 4

Test lizy

  • Do małej 5 ml probówki dodaj za pomocą pipety 2 krople krwi pełnej baraniej, 4 krople amboceptora (przeciwciała królicze) i 8 kropli dopełniacza

  • Probówkę ogrzej 1-2 min. w dłoni

Zastosowanie


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość