Strona główna

WÓjt gminy osieck


Pobieranie 6.79 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.79 Kb.

WÓJT GMINY OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

(025) 685-70-26(96); fax. (025)685-70-90; e-mail: gminaosieck@wp.pl

Osieck, dnia 11.03.2010 r

0717-21-2/10

Pan Tadeusz Boruta

Dyrektor

Oddziału Rejonowego


Centrum Poczty

w Siedlcach ul. Piłsudskiego 2

08-110 Siedlce
W związku z informacjami uzyskanymi od Pana Dyrektora (pismo znak: CPORJ/SZ-410-14/2010 z 8 marca 2010 roku) w sprawie zmiany w organizacji pracy Urzędu Pocztowego w Osiecku – niniejszym potwierdzam, że wprowadzone zmiany przyniosły znaczne pogorszenie warunków korzystania przez mieszkańców z usług pocztowych.

Przede wszystkim jest to efektem ograniczenia zatrudnienia listonoszy


z jednoczesnym zwiększeniem zakresu obowiązków i uciążliwości ich pracy.

Korespondencję do 13 miejscowości Gminy Osieck roznosi obecnie tylko


2 listonoszy, którzy dodatkowo dwukrotnie w ciągu każdego dnia pracy dojeżdżają do Urzędu Pocztowego w Pilawie (po korespondencję i z rozliczeniem korespondencji), a jednocześnie ambulans pocztowy jak dotychczas codziennie przejeżdża przez Osieck.

W pracy Urzędu Gminy skutki zmian w organizacji pracy Poczty odczuliśmy od razu – codzienna korespondencja zamiast rano – jest dostarczana w godz. 15.00 – 16.00. Są w tym listy polecone, faktury i wiele spraw pilnych i terminowych. Z kolei nadawane przez Urząd przesyłki dla adresatów zamieszkałych na terenie Gminy Osieck wędrują przez Pilawę – Garwolin – Pilawę i dopiero trafiają do adresata.

Nie rozumiemy sensu zmian wprowadzonych przez Pocztę na naszym terenie.

Ze strony klientów Poczty wygląda to na celowe działanie obliczone na wymuszoną likwidacje Urzędu pocztowego w Osiecku.

Agencja pocztowa nie zastąpi pracy Urzędu Pocztowego, gdyż nie dostarczy adresatom korespondencji, nie wypłaci emerytur, przekazów pocztowych itp…

Ze względu na dobro mieszkańców Gminy Osieck Samorząd nie może tego zaakceptować. Przy przekształceniach Poczty zostało jednak zagwarantowane pozostawienie przynajmniej jednego Urzędu Pocztowego w każdej gminie.

Proszę o wyjaśnienie jaki jest sens psucia czegoś, co dotychczas funkcjonowało dobrze?

Z poważaniemWójt Gminy Osieck

(-) mgr Marek Lasocki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość