Strona główna

Wniosek dot kodu eic typu z dla punktu wejścia/wyjścia


Pobieranie 132.7 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar132.7 Kb.Wniosek dot. kodu EIC typu Z

dla punktu wejścia/wyjścia
Zaznacz właściwą opcję:

 o nadanie kodu EIC typu Z

 o aktualizację danych w ramach kodu EIC typu Z

 o dezaktywację kodu EIC typu Z* Pole wymagane

Kod EIC typu X podmiotu wnioskującego*

5

3

X

Kod EIC typu Z dla punktu*

Wypełnić tylko w przypadku aktualizacji danych lub wniosku o dezaktywację.

5

3

Z

Pełna nazwa punktu*

Maksymalna ilość znaków: 70. Dopuszczalne znaki: wielkie i małe litery, znaki diaktryczne (np.: ą, ś, ń), cyfry (od 0 do 9), spacje, znaki interpunkcyjne (przecinek, kropka), apostrof (‘), znaki: plus (+) i minus (-).

Nazwa wyświetlana punktu (propozycja)*

Maksymalna ilość znaków: 16. Niedopuszczalne znaki: spacja ( ), kropka (.). Dopuszczalne znaki: wielkie litery od A do Z (alfabet angielski), cyfry (od 0 do 9), znaki: plus (+) i minus (-), podkreślenie (_).

Osoba do kontaktu*Telefon Faks

Adres e-mail*Typ punktu*

Zaznacz właściwą opcję:

 Accounting Point

 Metering Point

 Connection Point

 Virtual Interconnection Points (VIP)

 Virtual Trading Points (VTP)Nazwa operatora 1*Kod EIC identyfikacyjny operatora 1*Nazwa operatora 2Kod EIC identyfikacyjny operatora 2Wnioskujący oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w dokumencie The Energy Identification Coding Scheme (EIC). Reference Manual i zobowiązuje się do ich respektowania.

Uczestnik rynku gazu, który złożył Wniosek o nadanie kodu EIC lub otrzymał kod EIC jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Lokalne Biuro Kodów EIC o jakichkolwiek zmianach zaistniałych w danych zawartych we wniosku poprzez złożenie wniosku o zmianę danych lub dezaktywację kodu.
........................................................

........................................................

imię i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentowania Podmiotu wnioskującego

podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Podmiotu wnioskującego

Data wniosku*:

--W
Strona z


niosek o nadanie kodu EIC typu Z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość