Strona główna

Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych


Pobieranie 4.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar4.25 Kb.
Białystok, 2 stycznia 2003 r.

Starosta Powiatowy

w Białymstoku

wnioskodawca: Jan Nowak

zam. Białystok

ul. Nowicka 15Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych

Uprzejmie proszę o:

wyznaczenie geodety do dokonania czynności ustalenia przebiegu granic i rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Nowickiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 444 oraz nieruchomości Andrzeja Kowala, zamieszkałego w Białymstoku, ul. Kowalska 5 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 445.

Uzasadnienie

Tak ja jak i Andrzej Kowal, jesteśmy właścicielami wskazanych nieruchomości. Z uwagi na brak oznaczeń granicznych, przebieg granicy nie wzbudza naszego zaufania. Sami nie jesteśmy w stanie ustalić przebiegu granicy. Powoduje to powstanie sporu granicznego, który jedynie geodeta jest w stanie zażegnać i urząd swoją powagą zatwierdzić.Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. Jednocześnie pragnę nadmienić, że moja prośba jest uzasadniona na gruncie art. 30 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Jan Nowak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość