Strona główna

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla Gimnazjów -etap rejonowy


Pobieranie 40.48 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar40.48 Kb.
Kod ucznia …………………………………..…………………..

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego dla Gimnazjów -etap rejonowy

Rok szkolny 2011/2012


Drogi Uczniu!

Witaj w drugim etapie konkursu. Pamiętaj, aby rozwiązując zadania:

- uważnie czytać polecenia i teksty,

- poprawną odpowiedź wpisywać w wyznaczone miejsca czytelnie i wyraźnie,

- nie używać korektora,

- w razie omyłki jeden raz przekreślić błędną odpowiedz i nad nią napisać poprawną,

- sprawdzić wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
Na rozwiązanie testu masz 90 minut.

Powodzenia!


Motyw przewodni:

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość”


św. Paweł
„Kochanie to kalectwo, bo człek jest ślepy, świata za swoim kochaniem nie widzi (...)
A jednak, jeśli miłować ciężko, to nie miłować ciężej jeszcze, bo kogóż bez kochania nasyci rozkosz, sława, bogactwa, wonności lub klejnoty? (...) A przecież każdy chętnie by oddał życie za kochanie, tedy kochanie więcej warte od życia...”

H. Sienkiewicz Trylogia


1. Wyraź własnymi słowami, za pomocą jednego zdania złożonego z podrzędnym przydawkowym, myśl zawartą w słowach Ketlinga.(0-2)

..............................................................................................................................................


2. Podaj imię osoby, która jest miłością Ketlinga(0-1)
...............................................................................................................................................

3. Jaką rolę w tekście pełni pytanie retoryczne w wypowiedzi bohatera? (po co stosuje się pytania retoryczne)(0-1)

...............................................................................................................................................
4. Narysuj wykres podkreślonego zdania i nazwij jego rodzaj(0-2)

5. Przeczytaj uważnie każde zdanie i wyraź treść zawartą w każdym z nich własnym zdaniem w odpowiednim stylu językowym:(0-2)

a) I nie miłować ciężko, i miłować nędzna pociecha
styl potoczny

....................................................................................................................................


b) W miłości jeden ślepnie, drugi głupieje
styl naukowy
........................................................................................................................................

6. W 5 punktach planu wydarzeń opowiedz historię miłości Ketlinga (0-2)


1.

2.


3.

4.

5.


7. Przyporządkuj bohaterów do poszczególnych części Trylogii, wpisując w odpowiednie części tabeli (0-3)
Bogusław Radziwiłł , Azja Tuhaj-bejowicz, Jan Skrzetuski, Jerzy Michał Wołodyjowski, Helena Kurcewiczówna, Andrzej Kmicic, , Bohdan Chmielnicki, Hassling-Ketling of Elgini Jeremi Wiśniowiecki, Basia Wołodyjowska, Aleksandra Billewiczówna, Janusz Radziwiłł,Ogniem i mieczem


Potop

Pan Wołodyjowski
„Rozległ się huk samopałów, czerwone światła rozdarły ciemności. Tętent koni zmieszał się z szczękiem żelaza. Nowi jacyś jeźdźce wyrośli jakby spod ziemi na stepie. Rzekłbyś: burza zawrzała nagle w tej cichej, złowrogiej pustyni. Potem jęki ludzkie zawtórowały wrzaskom strasznym, wreszcie ucichło wszystko: walka była skończona. Widocznie rozegrywała się jedna ze zwykłych scen na Dzikich Polach.”

H. Sienkiewicz Trylogia
8. Przedstaw budowę słowotwórczą użytego w powyższym tekście słowa „samopały” i nazwij rodzaj powstałego związku słowotwórczego (0-2)

9. Wypisz z podanego wyżej fragmentu zdanie w trybie przypuszczającym(0-1)


...............................................................................................................................
10. Podaj prawidłową formę Msc.l.poj. wyrazu "tętent"(0-1)
..........................................................................................................

11. Wymień 4 cechy powieści historycznej(0-2)

a)................................................................................................

b)................................................................................................

c)..............................................................................................

d).................................................................................................

12. Wyjaśnij znaczenie aforyzmu:(0-1)
Miłość z miłości się rodzi.....................................................................................................

13. Podaj nazwę rośliny, która jest uniwersalnym symbolem miłości silniejszej niż śmierć występującym "Tristanie i Izoldzie"(0-1)

...................................................................................................................

14. Utwórz definicję słownikową pojęcia: chansone de geste (0-2)


15. Z podanego poniżej tekstu wypisz po jednym przykładzie następujących części zdania:

Okolicznik czasu

Okolicznik miejsca

Okolicznik przyczyny

Okolicznik warunku

Okolicznik przyzwolenia


"Ważniejszym jednak jest fakt, że ta niezwykła opowieść o miłości wcale nie odbiegała tak dalece, jak nam się wydaje, od oficjalnej wykładni tego uczucia. Czegóż bowiem dowiadywał się o miłości średniowieczny odbiorca? Że jest to uczucie potężne, nieokiełznane, które mimo poświęcenia przynosi jedynie cierpienia, nie może bowiem nigdy zostać zaspokojone na tym świecie z powodu słabości człowieka lub przeciwności losu. Dowiadywał się, że miłość to rozkosz straszliwa i męka bez końca, i śmierć! Historia pokazuje, że człowiek, jeżeli ma silna wolę, może pokonać wszystkie przeciwności zawistnego losu, okrutnych bogów czy obojętnej historii. Nie może pokonać jedynie samego siebie.”

Johan Huizing „Jesień średniowiecza”
16. Wypisz trzy cechy miłości średniowiecznej podane w powyższym tekście i do każdej podaj wydarzenie z "Tristana i Izoldy", które tę cechę potwierdza(0-2)

1. cecha:...........................................................................................................................

1. wydarzenie:..................................................................................................................

2. cecha:............................................................................................................................

2. wydarzenie...................................................................................................................

3. cecha:..............................................................................................................................

3. wydarzenie:...................................................................................................................
17.Kto mówi o swojej miłości w podanym fragmencie "Pana Tadeusza"?(0-1)
............................................................................................................................
Ja sam przed lat trzydziestu wielki afekt* miałem
Ku pannie Marcie, której serce pozyskałem;
Byliśmy zaręczeni; Bóg nie błogosławił
Związkowi temu i mnie sierotą zostawił,
Wziąwszy do chwały swojej nadobną* Wojszczankę,
Przyjaciela mojego córę, Hreczeszankę.

18.Wyjasnij archaizmy:(0-1)


mieć afekt ku komuś.............................................................................
nadobna................................................................................................
19. Z powyższego fragmentu "Pana Tadeusza" wypisz jeden fakt i jedną opinię:(0-2)
fakt..............................................................................................

opinia..........................................................................................


20. Nazwij układ i rodzaj rymów w podanym wyżej fragmencie "Pana Tadeusza":
układ.........................................................................
rodzaj rymów:

a)...........................................................................

b)..........................................................................

c).............................................................................


Nike


Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki,

o miłości nieuciszona!

Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem

jednakim

wyciągając odcięte ramiona...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Nike z Samotraki


21.Podaj dwa argumenty: dlaczego miłość została porównana do Nike z Samotraki (0-2)

1...........................................................................................................................................

2............................................................................................................................................


22. Podkreśl w wierszu "Nike" apostrofę (0-1)
23. Napisz kartkę z dziennika bohaterki lub bohatera "Świtezianki".

W tekście uwzględnij przynajmniej dwa najważniejsze wydarzenia i nazwij cztery towarzyszące bohaterowi (bohaterce) uczucia.Zakończ refleksją nt miłości w formie jakiegoś aforyzmu.(0-5)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość