Strona główna

Wolontariat, filantropia I 1 – raport z badań 2005 Marta Gumkowska


Pobieranie 0.71 Mb.
Strona1/13
Data19.06.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


WOLONTARIAT, FILANTROPIA I 1%

RAPORT Z BADAŃ 2005
Marta Gumkowska
Raport z badania Omnibus wykonanego przez firmę
SMG/KRC A Millward Brown Company
w dniach 7- 10 listopada 2005
na losowej reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków

Badanie zrealizowane na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor - w ramach Programu Trzeci Sektor finansowanego przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe i Fundację im. Stefana Batorego - i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie dzięki wsparciu firmy Commercial Union Polska „Opiekuna wolontariatu w Polsce”.


Opracowanie danych: Stowarzyszenie Klon/Jawor


SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

SŁOWNICZEK 3

PODSTAWOWE FAKTY 2005 5

I.Wolontariat, filantropia i 1% w 2004 roku 7

1. WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 7

2. DAROWIZNY NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 9

3. MOTYWACJE I SPOSOBY PODEJMOWANIA DECYZJI O PRZEKAZANIU DAROWIZNY I POŚWIĘCENIU CZASU 12

4. DLACZEGO POLACY NIE ANGAŻUJĄ SIĘ W DZIAŁANIA SPOŁECZNE ? 14

5. CZŁONKOSTWO 14

6. KIM SĄ WOLONTARIUSZE, DARCZYŃCY I CZŁONKOWIE ORGANIZACJI – społeczno-demograficzne uwarunkowanie zaangażowania społecznego Polaków 16

7. WOLONTARIAT W EUROPIE 19

8. SKŁONNOŚĆ POLAKÓW DO ALOKACJI 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 20

9. INNE DZIAŁANIA OBYWATELSKIE 22

II. Opinie o organizacjach pozarządowych, aktywności społecznej Polaków i ich gotowości do pomocy innym 24

1. ZNAJOMOŚĆ I KORZYSTANIE Z USŁUG ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 24

2. OPINIE POLAKÓW O ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 26

3. ZAUFANIE I GOTOWOŚĆ DO POMOCY INNYM 28

4. ZAUFANIE DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 32

UWAGI METODOLOGICZNE 34WSTĘP

Broszurka, którą przekazujemy w Państwa ręce, jest szóstą w serii „Warto Wiedzieć Więcej – Badania organizacji pozarządowych” (dotychczas ukazały się trzy broszury prezentujące wyniki badań wolontariatu, filantropii i skłonności do przekazania 1% podatku z 2002, 2003 i 2004 roku, a także dwa raporty z badań organizacji pozarządowych – „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych” z 2002 i 2004 roku). Przedstawiamy w niej wyniki badania wolontariatu, filantropii i członkostwa Polaków w organizacjach pozarządowych, a także deklarowanej gotowości przekazywania 1% podatków na rzecz organizacji.Badanie, którego wyniki są tu prezentowane zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1006 Polaków w dniach 7-10 listopada 2005 roku przez firmę SMG/KRC A Millward Brown Company (w ramach badania typu Omnibus) na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor - w ramach Programu Trzeci Sektor finansowanego przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe i Fundację im. Stefana Batorego - i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie dzięki wsparciu firmy Commercial Union Polska „Opiekuna wolontariatu w Polsce”.
Badanie wolontariatu i filantropii zostało przeprowadzone w 2005 roku po raz piąty. Raporty z poprzednich badań, realizowanych jesienią 2001, 2002, 2003 i 2004 roku, znajdują się na stronie www.badania.ngo.pl. Regularność prowadzenia badań realizowanych w oparciu o podobną metodologię pozwala obserwować zmiany zaangażowania społecznego Polaków.
Z danych uzyskanych w badaniu wyłania się obraz wolontariatu i filantropii w Polsce 2005 roku. Raport odpowiada na podstawowe pytania, takie, jak: „ilu Polaków przekazało pieniądze lub poświęciło swój czas na działania społeczne w ciągu ostatniego roku?”, „jakie organizacje lub ruchy społeczne i religijne Polacy wsparli?”, „jaką sumę pieniędzy przekazali, aby im pomóc?”, „ile czasu poświęcili na pracę wolontarystyczną?” itd. Omówione zostały w nim również deklarowane przez Polaków motywacje zaangażowania w pracę społeczną, jak też powody nie angażowania się w wolontariat i filantropię. Badanie samego wolontariatu i filantropii jak co roku uzupełnione zostało pytaniami o opinie o organizacjach pozarządowych i ich roli w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych oraz o przynależność członkowską. Ważnym elementem raportu jest też analiza funkcjonowania wprowadzonego w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mechanizmu umożliwiającego przekazanie jednego procentu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dorośli Polacy zostali spytani o znajomość tego rozwiązania i o to, czy skorzystali z niego w 2005 roku, a także poproszeni zostali o deklarację, czy są gotowi przekazać 1% w 2006 roku.
Jednak wolontariat, filantropia, członkostwo w organizacjach czy skłonność do przekazania na ich rzecz 1% podatku to nie jedyne aspekty szeroko rozumianej „obywatelskości”, którymi zajmujemy się w raporcie. Ciekawe wnioski płyną z badań międzynarodowych, przede wszystkim European Social Survey z roku 2005 i 2002 (dane o różnych formach społecznego zaangażowania, a także poziomie zaufania do innych) oraz międzynarodowych badań zaufania do instytucji publicznych także z roku 2005 (koordynowanych przez GlobalScan Incorporated). Są one istotnym uzupełnieniem wyników badania realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie i SMG/KRC, nie tylko ze względu na rozszerzenie zakresu badanych postaw obywatelskich, ale także z powodu ich porównawczego, międzynarodowego charakteru.


SŁOWNICZEK* Wolontariat - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu sformułowało definicję wolontariatu, której podstawą były kilkuletnie doświadczenia w pracy z wolontariuszami oraz liczne kontakty z organizacjami europejskimi i amerykańskimi. Według niej „wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno–koleżeńsko–przyjacielskie”.
Obecnie „wolontariat” i „wolontariusz”, dzięki nowej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003, są już pojęciami prawnymi. Ustawa definiuje „wolontariusza” jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. Praca wolontarystyczna bywa używana wymiennie ze sformułowaniem praca społeczna, ochotnicza.
W prezentowanym tu badaniu wolontariat to nieodpłatne, dobrowolne poświęcenie czasu na pracę społeczną w organizacjach pozarządowych, ruchach społecznych i religijnych. Tak więc idea dobrowolności i nieodpłatności pracy są zgodne z obydwoma przedstawionymi wyżej definicjami, natomiast grupa instytucji, na rzecz których można pracować wolontarystycznie, nie pokrywa się w badaniu z tymi wymienionymi w ustawie. Nie pytaliśmy respondentów o ich nieodpłatne zaangażowanie w instytucjach państwowych, zaś na liście organizacji pozarządowych – oprócz takich rozumianych w myśl ustawy, znalazły się dodatkowo ruchy religijne, wspólnoty parafialne i misje, ruchy polityczne (inne niż zarejestrowane partie polityczne) oraz ruchy społeczne, akcje o powszechnym zasięgu i kampanie. W raporcie wolontariuszami nazywani są wszyscy, który w ciągu ostatniego roku poświęcili nieodpłatnie czas na pracę w organizacji społecznej.
* Filantropia to działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym. Filantropia bywa używana wymiennie ze sformułowaniem dobroczynność lub działalność charytatywna.

Filantropami lub darczyńcami są w raporcie nazywani wszyscy, którzy w ciągu ostatniego roku dobrowolne przekazali pieniądze lub dary rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowych, ruchów społecznych lub religijnych.
* Alokacja 1% podatków - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość