WPŁyw alkoholu na mózg młodego człowiekaPobieranie 37.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar37.42 Kb.
WPŁYW ALKOHOLU NA MÓZG MŁODEGO CZŁOWIEKA
KORA MÓZGO WA – ODBIERA INFORMACJE OD ZMYSŁÓ W

POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

1. Masz mniejsze hamulce psychiczne, ponieważ alkohol je osłabia. Mała ilość alkoholu może sprawić, że będziesz czuć się zrelaksowany i pewny siebie, ale już za chwilę możesz za dużo mówić, zachowywać się w sposób niekontrolowany i nieobliczalny, a Twoja zdolność oceny może być zachwiana.

2. Twoja kora mózgu działa wolniej.

3. Twoje widzenie może stać się zamazane, możesz też niewyraźnie mówić, gorzej słyszeć oraz mieć kłopoty z węchem i smakiem.

Ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy ) - wysyła sygnał do danej części ciała, gdy myślimy o czymś , co ma ono zrobić

POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

1. Masz spowolnione działanie układu nerwowego.

2. Wolniej myślisz, mówisz i wolniej się ruszasz.

Płaty czołowe – planowanie, formułowanie idei , podejmowanie decyzji , samokontrola

POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

1. Możesz mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji i popędów.

2. Możesz stać się agresywny lub działać bez zastanowienia.

3. Picie alkoholu przez dłuższy czas może spowodować nieodwracalne ich uszkodzenie.

Hipokamp - pamięć

POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

1. Możesz mieć trudności z zapamiętywaniem tego, czego właśnie się dowiedziałeś (np. czyjegoś imienia lub numeru telefonu).

Może się to zdarzyć już po jednym czy dwóch drinkach.

2. Szybkie picie dużych ilości alkoholu może spowodować zamroczenie – niezdolność do przypomnienia sobie całych zdarzeń, na przykład tego, co robiliśmy ostatniego wieczora.

3. Uszkodzenie hipokampu powoduje trudności w nauce oraz utrzymaniu stanu posiadanej wiedzy.

Móżdżek – koordynacja ruchowa

POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

1. Twoje ręce mogą być tak bardzo niezgrabne, że nie będziesz w stanie normalnie dotykać lub chwytać różnych przedmiotów.

2. Możesz stracić równowagę i upaść.

Podwzgórze – porządkuje działanie wielu części organizmu

POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

1. Wyższe ciśnienie krwi, wzmożone uczucie głodu, pragnienia oraz silniejsza potrzeba oddawania moczu.

2. Niższa temperatura ciała oraz tętno.

Rdzeń przedłużony – automatyczny pilot, dzięki któremu bije serce, oddychasz, masz właściwą temperaturę ciała

POD WPŁYWEM ALKOHOLU:

1. Spowolniony oddech oraz tętno.

2. Niższa temperatura ciała.

3. Picie dużych ilości alkoholu w krótkim czasie może spowodować zahamowanie działania rdzenia przedłużonego. Może to nawet doprowadzić do śpiączki.

Drogi rodzicu przeczytaj!


Ilość czasu do rzucenia palenia

Zmiany korzystne dla zdrowia

20 minut

Ciśnienie krwi i tętno powraca do normy.

8 godzin

Poziom nikotyny i tlenku węgla we krwi obniża sie o połowę. Poziom tlenu we krwi powraca do normy.

24 godziny

Tlenek węgla zostaje wydalony z organizmu. Płuca zaczynają oczyszczać się ze śluzu i pozostałych substancji nikotynowych.

48 godzin

Nie ma już nikotyny w organizmie. Zmysł powonienia i smaku znacznie się polepsza.

72 godziny

Oddychanie staje się łatwiejsze, ponieważ oskrzela rozkurczają

się i podnosi się poziom energii.2-12 tygodni

Krążenie poprawia się, a więc polepsza się kondycja fizyczna.

3-9 miesięcy

Kaszel, sapanie, problemy z oddychaniem ustępują, ponieważ czynność płuc polepsza się nawet o 10%.

5 lat

Ryzyko ataku serca jest mniejsze o ok. połowę, niż u palacza.

10 lat

Ryzyko raka płuc jest mniejsze o połowę, niż u osoby palącej. Ryzyko zawału serca jest takie samo jak u osoby, który nigdy nie paliła.

Poza tym:

Rzucenie palenia zwiększa szansę na zdrowe potomstwo. Były palacz zauważy poprawę wyglądu skóry i cery. Dodatkowo odniesiona korzyścią są: świeższy oddech, zapach włosów i ubrań.

Jak zorientować się, czy ktoś sięga po narkotyki?

Szczegółowe symptomy użycia poszczególnych narkotyków zostały przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania, podczas ich szczegółowego omawiania. Kontakt z narkotykiem objawia się przede wszystkim w obrębie zmian zachowania danej osoby. Jednak zmiany zachowania zależą tu od rodzaju substancji psychoaktywnej, jaka została zażyta i w przypadku narkotyków z różnych grup będą wyglądać rozmaicie. Natężenie zmian w zachowaniu jest ściśle związane z ilością przyjętego narkotyku i nie zawsze musi być wyraźnie widoczne. Najlepiej rozpoznać takie stany wtedy, gdy osoba jest nam znana i wiemy jak na ogół zachowuje się i jak reaguje. Możemy jednak spróbować uogólnić pewne wskazówki dotyczące zmian zachowania pod wpływem narkotyków.

W sytuacji zażycia narkotyków psychostymulujących (amfetamina, kokaina, crack), osoba będzie pobudzona motorycznie, nienaturalnie pewna siebie, niekiedy może być nerwowa, a nawet agresywna. Po pewnym czasie, kiedy ustaje działanie narkotyku – stan ten może zmienić się w ospałość, uczucie zmęczenia, przygnębienie i niechęć do czegokolwiek. Środki te zaburzają dobowy rytm snu, a więc stany pobudzenia i ospałości mogą przeplatać się dając różnorodny obraz zachowań.

Środki halucynogenne (LSD, grzyby halucynogenne) będą powodować silne zaburzenia zachowania objawiające się przede wszystkim w nieracjonalnych i dziwacznych wypowiedziach. Niekiedy, przy większych dawkach tych narkotyków, może dochodzić do zaburzeń koordynacji motorycznej.

Również zachowanie osoby będącej pod wpływem środków wziewnych (kleje i rozpuszczalniki) będzie dziwaczne, a przeżywane halucynacje zdecydują o skrajnie nieracjonalnych wypowiedziach, nie mających nic wspólnego z realną sytuacją.

W przypadkach używania środków z grupy opiatów (heroina, morfina) zachowanie charakteryzować będzie się nadmiernym uspokojeniem osoby, sennością (opadające powieki), przerwami w dłuższych wypowiedziach. Jednak gdy zaczynają się pojawiać objawy abstynencyjne – osoba będzie niespokojna i nerwowa.

Wiele podobieństw zauważymy również w przypadku, gdy osoba będzie pod wpływem środków uspokajających (benzodiazepiny) czy nasennych (barbiturany). Po krótkim okresie euforycznego pobudzenia zachowanie jej wyraźnie „przygaśnie” i nastąpi okres nienaturalnego uspokojenia lub w wyniku niemożności powstrzymania się od snu – osoba zapadnie w sen. W wypowiedziach osób będących pod wpływem tych środków wyraźnie dostrzeżemy problemy z artykułowaniem słów (bełkotliwa mowa).

Pod wpływem preparatów konopi (marihuana, haszysz) osoba może być nieco pobudzona, często nad wyraz gadatliwa i wesołkowata. Wypowiedzi mogą być chaotyczne i coraz bardziej oderwane od kontekstu rozmowy.

Trudniej natomiast rozpoznać działanie dwóch lub więcej użytych jednocześnie narkotyków o zupełnie innym działaniu, co jest rzeczą dość powszechną (np. równoczesne stosowanie amfetaminy i heroiny).

Działanie większości narkotyków można również identyfikować na podstawie wyglądu oczu oraz reakcji źrenic na światło. Po otwarciu oczu w jasno oświetlonym pomieszczeniu źrenice błyskawicznie zwężają się, a następnie powoli, przyzwyczajając się do natężenia światła, powiększają się. Większość substancji psychoaktywnych zaburza ten proces. Środki pobudzające i halucynogenne powodują zazwyczaj powiększenie źrenic. Działanie heroiny powoduje, że oczy są szkliste, a źrenice ekstremalnie zwężone. Po wypaleniu marihuany bądź haszyszu białka oczu mogą być przekrwione.

Do zażywania większości narkotyków służą specyficzne akcesoria, na podstawie których możemy próbować rozpoznawać, jaka substancja jest zażywana:

I tak do palenia marihuany służą zazwyczaj szklane lufki i fifki, różnych kształtów fajki drewniane lub gliniane (na ogół mniejsze niż te, w których palony jest tytoń). Do palenia haszyszu, który często mieszany jest z tytoniem potrzebne są bibułki i maszynki do robienia skrętów. Niekiedy, szczególnie podczas zbiorowego palenia preparatów konopi, używa się prymitywnych fajek wodnych zrobionych z plastikowych butelek.

Środki takie, jak amfetamina czy kokaina (niekiedy heroina) stosowane są poprzez tzw. snifowanie, czyli wciąganie do nosa i umożliwianie przedostawania się substancji psychoaktywnej do krwioobiegu przez śluzówkę. Tutaj najczęstszymi akcesoriami są różnego rodzaju rurki (np. krótko przycięte słomki). Gładką powierzchnię, na której usypywane są za pomocą żyletek lub kart telefonicznych „ścieżki” proszku stanowią np. lusterka.

Palenie brązowej wersji heroiny wymaga folii aluminiowej, na której narkotyk jest podgrzewany, a powstające opary wciągane przez usta.

Przyjmowanie narkotyków poprzez iniekcje (najczęściej „kompot”, brązowa heroina, amfetamina) wymaga posiadania nie tylko igieł i strzykawek, ale także innych przyborów: łyżki do rozpuszczania narkotyku z wodą (łyżka zwykle jest okopcona od podgrzewania); kwasku cytrynowego, który ułatwia rozpuszczanie; kawałka waty lub filtru papierosowego do odfiltrowania zanieczyszczeń.

Zażywanie środków wziewnych (kleje i rozpuszczalniki) odbywa się najczęściej z plastikowych woreczków lub kawałków nasączonych tymi substancjami szmatek.

Testy do wykrywania narkotyków

Najprostszą i najtańszą metodą wykrywania narkotyków w organizmie są testy do badania obecności narkotyków, a dokładnie ich metabolitów w moczu. Są one dostępne w wielu aptekach za stosunkowo niewielką kwotę (10–20 zł). Trudność polega na tym, że każdy z nich wykrywa jeden konkretny narkotyk bądź jedną grupę narkotyków. W związku z tym, kupując test w aptece, powinniśmy wiedzieć o użycie jakiego narkotyku osobę badaną podejrzewamy.

Z reguły opisywane testy wykrywają amfetaminę obecną w moczu w czasie do 2-3 dni od momentu użycia. Kokaina jest możliwa do wykrycia przez okres o wiele krótszy – do kilkunastu godzin po użyciu. Powodem jest szybki metabolizm tego narkotyku. Heroina obecna w moczu wykrywana jest do 3 dni od momentu jej użycia. Marihuana utrzymuje się na poziomie wykrywalnym najdłużej, bo przez 3-10 dni po jednorazowym zapaleniu – a to dzięki temu, że THC odkłada się w tkance tłuszczowej i potem powoli wraz z moczem opuszcza organizm. Przy długotrwałym używaniu marihuany lub innych preparatów konopi okres ten wzrasta nawet do kilkunastu tygodni.

Poza rodzajem substancji – długość okresu, kiedy narkotyki są wykrywalne w moczu zależy także od wielkości przyjętej dawki, czasu i częstości przyjmowania narkotyku, wieku, wagi ciała, a nawet stanu zdrowia.Źródło: www. narkomania.org.pl

OŚRODKI LECZENIA (stacjonarne) W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM

Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano”

Placówka stacjonarna

Województwo: świętokrzyskie
Chęciny, ul. Franciszkańska  10

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych NZOZ „Nadzieja Rodzinie”
Placówka stacjonarna

Województwo: świętokrzyskie

Pałęgi, ul. Pałęgi  80
NZOZ „Monar” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Placówka stacjonarna

Województwo: świętokrzyskie

Stąporków Luta

tel: 423432505

Telefon Zaufania Narkomanii

801 - 199 - 990 godz. 16 - 21

Uzależnienia behawioralne

801 - 889 - 880 godz. 17 – 22©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy