Strona główna

Wsparcie merytoryczne Ministerstwo Infrastruktury


Pobieranie 37.18 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar37.18 Kb.

Wsparcie merytoryczne


Ministerstwo Infrastruktury


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ:

Wdrażanie dyrektywy 2002/91/we Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z dn. 16 grudnia 2002r. w sprawie certyfikacji energetycznej budynków

DATA: 9 czerwca 2008 r.

MIEJSCE: Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8


GODZINA: 10.00 – 15.30
TEMATYKA:
Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku
i opłacalność przedsięwzięć.         

Na ogrzewanie pomieszczeń przypada ok. 80% zapotrzebowania na energię potrzebną do zasilenia budynku, pozostałe 20% to ciepła woda i energia elektryczna.


Podstawowy wpływ na taki stan ma stare, niezmodernizowane budownictwo. Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, coraz większe zagrożenie zmianami klimatycznymi oraz ograniczone zasoby surowców energetycznych, wymuszają wprowadzenie efektywnych
i oszczędnych technologii energetycznych. Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym w 2009 roku wchodzi obowiązek certyfikacji energetycznej budynków. Dyrektywy 2002 /91/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje kraje członkowskie do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty.

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK

9 czerwca 2008
9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.15

Natalia Matyba

Członek Zarządu ESISOtwarcie konferencji


10.15-10.40Olgierd Dziekoński

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo InfrastrukturyRozwój eko-budownictwa w Polsce. Omówienie Dyrektywy 2002/91/WE oraz jej wdrażanie

10.40 – 11.00

Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu EuropejskiegoDyrektywa w sprawie certyfikacji energetycznej budynków w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej

11.00 – 11.15

Michał Wojtczak

Wice Przewodniczący Senackiej Komisji Ochrony ŚrodowiskaZmiany klimatyczne zgodnie z rezolucją Zielonej Księgi

11.15 – 11.30

Przedstawiciel Głównego Inspektora Nadzoru BudowlanegoWdrażanie Dyrektywy 2002/91/WE oraz obowiązki odbiorców w jej zastosowaniu

11.30 – 11.45

Mazowiecka Grupa Doradztwa EnergetycznegoRealne zyski dla producentów OZE w przypadku zastosowania czystej energii

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa


12.00 – 12.20

Anna Żyła

Bank Ochrony Środowiska, Główny Ekolog Banku, Zastępca dyr. Departamentu Projektów EkologicznychMożliwość finansowania działań inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem OZE w zakresie oszczędności energetycznej

12.20 – 12.40


Prelekcja – Schüco International Polska

12.40 – 13.00

Ambasada Danii


Duński rynek energii na bazie przykładów wdrożeniowych w modernizacji budynków istniejących i wykorzystania OZE

13.00 – 13.20

Prelekcja
13.20 – 14.00

Panel dyskusyjny

Jacek Bielecki


Polski Związek Firm Deweloperskich

Igor Lisowski


Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów

Zbigniew Grzegorzewski


Polska Izba Gospodarcza (Ekorozwój)

Izabela Binkowska

CIRIUS


Certyfikat energetyczny a audyt energetyczny – koszty inwestycji i zarządzania budynkami

14.00 – 14.20


Prelekcja
14.20 – 14.40

Prelekcja
14.40 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencjiDaniel Zawadzki

Prezes ESIS


15.00


Lunch

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość