Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencieStrona1/12
Data20.06.2016
Rozmiar1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

WSPIERANIE NAUCZYCIELI W KSZTAŁCENIU SKONCENTROWANYM NA STUDENCIE

(opracowane przez Zita Baužienė, Nicholas Daniels, Andrew Gołębiowski, Jenny Hughes, Virginija Kairienė, Indre Knyviene, Monika Krawczak, Gerard Paweł Maj, Irena Marinko, Jurij Marinko, Dalia Perkumienė, Angela Reese)


Abstrakt

Badanie to ma na celu zmotywowanie i zachęcenie nauczycieli, jednostek edukacyjnych, studentów oraz ministerstw edukacji do nauczania w podejściu skoncentrowanym na studencie (SCL), a także zaproponowanie sposobów dalszego rozwijania tego rodzaju podejścia w szkolnictwie wyższym.

Celem badania ,,Uprawnienia nauczycieli akademickich w podejściu skoncentrowanym na studentach" jest analiza najnowszych wyników badań w nauczaniu skoncentrowanym na studencie oraz opracowanie badań empirycznych
dotyczacych i metod nauczycieli w szkolnictwie wyższym użyć tej pedagogiczne podejście, jak starają personalizację uczenia się i jakie są główne wyzwania stojące przed nauczycielami. Badanie
Metodologia obejmuje krytyczny przegląd literatury współczesnej na studenta i
nauka i analiza kwestionariuszy wypełnianych przez wykładowców uniwersyteckich

Badanie literatury pierwsza omawia podstawowe koncepcje teoretyczne: interpretację wypowiedzi


»Nauczycieli uprawniającej do studencie podejścia«, krótki zarys historyczny z
Rozwój nauki studencie, definicja studentów skupione-ustawicznego,
Pozytywne wyniki i niektóre krytyka obecnej teorii i zastosowanie studentcentred
learning.The druga część przeglądu literatury oferuje krytyczną ocenę
współczesna literatura na temat uczenia się na studenta. Omawia proces uczenia się,
najbardziej popularne modele uczenia się na studenta i znaczenie dając
Odpowiedź na studentów. Badania stwierdzi, że kształcenie studenta i wprowadza w
różnych dziedzin zawodowych, różnych obszarach geograficznych i praktykowany także w dużym
Klasy. Podczas gdy nauczyciele i uczniowie zapoznają się z nauką studencie Do
Pewien stopień, oni potrzebują więcej wskazówek, wiedzy i zrozumienia
dotyczące jej stosowania i praktyki. Trzecia część badań teoretycznych omawia
2
Rola nauczyciela w realizacji SCL w szkolnictwie wyższym. Podkreśla znaczenie rozwiązań
System boloński w rozwoju nauki na studenta, omawia koncepcję
badania i przeprowadza analizę dokumentów i literatury naukowej na studenta
w celu określenia kryteriów oceny roli nauczyciela w studencie
badania.
Empiryczna część badań przedstawiono analizę danych z kwestionariuszy odpowiedzieć
przez 187 nauczycieli z 24 uczelniach wyższych w 3 krajach europejskich. Z analizy wynika
że SCL lub niektórych jego aspektów co najmniej, są dobrze znane nauczycieli i że są świadomi
pozytywnych efektów uczenia się na studenta na osiągnięcia studentów i motywacji.
Końcowa część badań empirycznych zawiera analizę porównawczą SCL praktyce
w 3 krajach europejskich. Z badania wynika, udzielając wskazówek do dalszego
rozwój SCL w szkolnictwie wyższym.

Słowa kluczowe: nauki studenta i badawczych, nauczyciele, szkolnictwo wyższeCZĘŚĆ 1 : BADANIE LITERATURY

    1. Podstawowe pojęcia teoretyczne

Przegląd literatury obejmuje okres od 1990 do dnia dzisiejszego i jest oparty na wzajemnej weryfikacji artykułów i książek publikowanych na całym świecie. Nie obejmuje to bez numeru referencyjnego pracy i / lub blogi instytucjonalnych lub inny nośnik społecznej w żaden znaczący sposób. Mimo że są bogatym źródłem informacji i opinii, w szczególności w kwestiach dotyczących wpływu technologii na życie, są w dużej mierze poza zakresem tej recenzji.
Ten rozdział omawia koncepcje teoretyczne, termin "Uprawnienie nauczycieli do podejścia skoncentrowanego na studentach", jego historycznego rozwoju, różne opinie dotyczące tego, co stanowi SCL podejście i plusy i minusy dla uczenia się na studenta.
Nauki studenta i opiera się w ramach konstruktywizmu i / lub poznawczych paradygmatu. Kognitywizm kładzie nacisk na procesy myślowe w zakresie rozwoju człowieka w kategoriach postępowych etapach rozwoju poznawczego. Konstruktywiści wierzą, że wszyscy ludzie mają zdolność do konstruowania wiedzy w ich własnych umysłach poprzez proces odkrywania i rozwiązywania problemów. Typowe dla konstruktywistycznego nauczania jest aktywny udział uczniów w klasie, gdy budują wiedzę o sobie i przesuwa punkt ciężkości z nauczania skoncentrowanego na nauczycielu do nauki opartej na studentach. W ramach konstruktywistycznego podejścia uczniowie mają do czynienia z problemami, które są dla nich istotne; Koncepcje są skonstruowane z całości części, punkty widzenia uczniów i studentów są wyceniane w kontekście uczenia ocenia się autentyczne i zadań (Brooks Brooks, 1993 w Yuen i Hau, 2006).

Typowe dla konstruktywistycznego nauczania jest według Baeten et al. (Baeten, Dochy i Struyven, 2013), metoda nauczania uczenia się opartych na sprawach, które charakteryzują się czterema cechami:

(1) Aktywny udział uczniów, który pomaga zbudować wiedzę o sobie (Kirschner, Sweller, & Clark, 2006;. Struyven i inni, 2008), interpretowania i stosowania informacji w celu rozwiązania zadania (Struyven et al. , 2008);

(2) nauczyciel jest ułatwieniem w nauce, a nie nadajnikiem wiedzy (Beijaard, Vermunt, i Verloop, 2000);

(3) wykorzystanie autentycznych zadań (Elen, Clarebout, L'eonard, i Lowyck, 2007; Kirschnera i inni, 2006;. Loyens, Rikers, i Schmidt, 2007;. Struyven et al, 2008); i

(4) uczenie się we współpracy z innymi studentami (Loyens i wsp., 2007).

Struyven et al. (2010) wskazuje, że konstruktywistyczna teoria nauczania przyniosła szereg nowych metod nauczania w edukacji. Podczas wykładów powinny być ograniczone do minimum aktywne metody nauczania, jak powinno się wprowadzić na bazie zadań problemowych, umowy nauczania, zadań związanych z daną sprawą i wspólnych zadań. Według Struyven, trzy cechy są niezbędne w podejściu skoncentrowanym nastudentach:
1) Uczenie się przez odkrycie w grupach lub indywidualnie

2) Autentyczny assignmenst

3) jest wspierany przez nauczyciela coachingu.

Yuen i Hau (2006, 288) twierdzi, że nauczanie konstruktywistyczne zrodziło większe sukcesy niż nauczanie skoncentrowane na nauczycielu. Wyniki pokazały, że studenci nabyli i zatrzymali więcej wiedzy. Konstruktywistyczne nauczanie daje studentom więcej czasu na budowę wiedzy poprzez pracę zespołową. Konstruktywistyczna wiedza umożliwiła budowę wiedzy twórczej oraz aktywowanie uprzedniej wiedzy.


Z drugiej strony, konstruktywistyczne nauczanie zwykle nie obejmują wszystkich tematów i nauczyciele obawiają się, że studenci będą uczyć się mniej. Badanie Lea et al. (2003) wykazały, że uczniowie sami byli zaniepokojeni. Badanie Struyven et al. (2006) wskazało, że studenci, nawet zaproponowali, aby połączyć środowisko nauczania z wykładami, w celu zapewnienia wsparcia zorganizowanego.

Baeten et al. twierdzi, że uczniowie regularnie napotykają trudności, dyskomfort i odporność podczas pierwszego przejścia z tradycyjnego podejścia (np, wykłady) do nowego opartego na studentach (Choi, Lee, i Kang, 2009; Rycerz, Fülöp, M'arquez- Maga~na, i Tanner 2008 w Baeten, 2012). W nowym środowisku, uczniowie mogą doświadczyć uczucia niepewności co do swoich ról i obowiązków (Choi i wsp., 2009, 2012 w Baeten). Co więcej, mogą nie mieć samodzielnej umiejętności uczenia się, aby odnieść sukces w tym ustawieniu (Hung, 2009 w Baeten, 2012).


Wyrażenie »wzmocnienie podejścia skoncentrowanego na studencie« jest używane w znaczeniu motywowania nauczycieli do korzystania z naukiskoncentrowanej na studencie (SCL). Badanie to ma na celu zapewnić nauczycielom przegląd współczesnej literatury na SCL, zapoznanie ich z nowoczesnymi strategiami, które mogą jeszcze nie znać, a także zachęcać do dalszego szkolenia nauczycieli.

Termin »uprawnienie nauczycieli do nauczania opartego na studencie« można rozumieć także w bardziej abstrakcyjnym i opisowym znaczeniu, a nie konkretnie i nakazowo. Liczba pisarzy sprawdzało teorię i dostarczyło modele i komentarze próbując zasugerować powody, dla których nauczyciele powinni mieć uprawnienia do zapewnienia podejścia lub SCL i skontrastowane SCL w porównaniu z bardziej tradycyjnymi podejściami lub uznane zalety i wady lub konsekwencje. Te teorie i modele są krótko wspomniano, ale nie są one głównym punktem badań.


W przeglądzie literatury były problemy, na przykład pogodzenia różne definicje kształcenia na studenta lub różnicowania SCL z tematów pokrewnych, takich jak zindywidualizowanego nauczania.

O'Sullivan (2002) twierdzi, że pojęcie SCL może być dopisywane do Hayward się już w 1905 roku i później, do pracy w 1956 r Deweya w jej wielu formach i wcieleń, SCL, lub aspektów nim również wystąpić w prace Piageta i Wygotskiego, Bruner, Ferriere, Rousseau, Freinet, Gardner, Rodari, Ciari, Montessori i innych, którzy zgłosili się na korzyści empirycznej, praktyczne, studenta i nauki (Çubukçu, 2012, 50). Maria Montessori, prekursorem SCL, przyczyniły się do teorii i praktyki poprzez wdrożenie programu nauczania zorganizowanego aby zachęcić dzieci do nauki poprzez samodzielną interakcji z wcześniej prezentowanych działań. Carla Rogersa pomysły o utworzeniu jednostki również przyczyniły się do teorii i zbiór prac, które zostały poinformowane współczesnych pomysłów na naukę na studenta. Rogers napisał "tylko naukę, która znacząco wpływa na zachowanie [i edukacja] jest samo odkryta", Kraft (1994). Jednak każda prawdziwa zmiana paradygmatu w kierunku SCL w obecnej formie ma miejsce w ostatnich dekadach 20 wieku. To przejście od nauczania z naciskiem na nauki oznacza, że ​​nastąpiło przesunięcie równoległe z dala od władzy nauczyciela do ucznia, (Barr 1995). Simon (1999) kredytów SCL w systemie szkolnym, jak jest pod silnym wpływem twórczości Froebel i idei, że nauczyciel nie powinien kolidować z »... w procesie dojrzewania, ale działają jako przewodnik.« Podczas gdy SCL jest potwierdzone w Większość systemów kształcenia bycia godnym lub korzystne, pojawia się coraz więcej przykładów, gdzie został przyjęty w szczególności w całym sektorze szkolnictwa wyższego pod wpływem systemu bolońskiego. Możliwe teorie i wyjaśnienia dla tego są podane w dalszej części recenzji.

Wielu badaczy i praktyków już zaczęło dyskutować o różnorodności opinii dotyczących tego, co stanowi SCL podejście. Choć istnieje wyraźna zbieżność w powszechnej opinii są też rosnące obawy, co do pozornie błędnej interpretacji "składnikach" SCL i co SCL rzeczywiście "wygląda" jak w praktyce. »Klasa nie jest miejscem, gdzie uczniowie decydują, co chcą się uczyć i co chcą zrobić. Jest to miejsce, w którym bierzemy pod uwagę potrzeby uczniów, jako grupa i jako jednostki, i zachęcić ich do wzięcia udziału w procesie uczenia się przez cały czas, Jones «(2007). Lea i inni (2003) stwierdzili, że różni się także interpretacja SCL oznaczało, że wiele instytucji »lub nauczyciele twierdzą, że wprowadzenie studenta i nauki w praktyce, ale w rzeczywistości tak nie jest. Każdy pomysł lub« teorię, która jest otwarta na interpretację jest związana, przynajmniej częściowo, być interpretowane niepoprawnie. Interpretacja Prywatny może spowodować teoria być stosowane zbyt ubogo, zbyt ogólnie lub tylko niewłaściwie z powodu braku właściwego zrozumienia podstawowych dogmatów i osiągnąć pożądane efekty.


Wyrażenie ,,wzmocnienie pozycji nauczycieli w podejściu skoncentrowanym na studentach’’ jest używane w znaczeniu motywowanie nauczycieli do korzystania z nauki na studencie (SCL). Badanie to ma na celu zapewnić nauczycielom przegląd współczesnej literatury na SCL, zapoznanie ich z nowoczesnymi strategiami, które mogą jeszcze nie znać, a także zachęcać do dalszego szkolenia nauczycieli. Termin »uprawnienie nauczycieli do podejścia skoncentrowanego na studentach« można rozumieć także w bardziej abstrakcyjny i opisowy sposób, a nie konkretnie i nakazowo. Liczba pisarzy sprawdzała teorię i dostarczyła modele i komentarze próbując zasugerować powody, dla których nauczyciele powinni mieć uprawnienia do zapewnienia podejścia lub SCL i skontrastowane SCL w porównaniu z bardziej tradycyjnymi podejściami lub uznane zalety i wady lub konsekwencje. Te teorie i modele są krótko wspomniane, ale nie są one głównym punktem badań.

W przeglądzie literatury były problemy, na przykład pogodzenia różnych definicje kształcenia na studenta lub różnicowania SCL z tematów pokrewnych, takich jak zindywidualizowane nauczanie

O'Sullivan (2002) twierdzi, że pojęcie SCL może być dopisywane do Hayward się już w 1905 roku i później, do pracy w 1956 r Deweya w jej wielu formach i wcieleń, SCL, lub aspektów nim również wystąpić w prace Piageta i Wygotskiego, Bruner, Ferriere, Rousseau, Freinet, Gardner, Rodari, Ciari, Montessori i innych, którzy zgłosili się na korzyści empirycznej, praktyczne, studenta i nauki (Çubukçu, 2012, 50). Maria Montessori, prekursorem SCL, przyczyniły się do teorii i praktyki poprzez wdrożenie programu nauczania zorganizowany aby zachęcić dzieci do nauki poprzez samodzielne samodzielnej interakcji z wcześniej prezentowanych działań. Carla Rogersa pomysły o utworzeniu jednostki również przyczyniły się do teorii i zbiór prac, które zostały poinformowane współczesnych pomysłów na naukę na studenta. Rogers napisał "tylko naukę, która znacząco wpływa na zachowanie [i edukacja] jest samo odkrył", Kraft (1994). Jednak każda prawdziwa zmiana paradygmatu w kierunku SCL w obecnej formie ma miejsce w ostatnich dekadach 20 wieku. To przejście od nauczania z naciskiem na nauki oznacza, że ​​nastąpiło przesunięcie równoległe z dala od władzy nauczyciela do ucznia, (Barr 1995). Simon (1999) kredytów SCL w systemie szkolnym, jak jest pod silnym wpływem twórczości Froebel i idei, że nauczyciel nie powinien kolidować z »... w procesie dojrzewania, ale działają jako przewodnikiem.« Podczas gdy SCL jest potwierdzone w Większość systemów kształcenia bycia godnym lub korzystne, pojawia się coraz więcej przykładów, gdzie został przyjęty w szczególności w całym sektorze szkolnictwa wyższego pod wpływem systemu bolońskiego. Możliwe teorie i wyjaśnienia dla tego są podane w dalszej części recenzji.

Wielu badaczy i praktyków już zaczęli dyskutować o różnorodności opinii dotyczących tego, co stanowi SCL podejście. Choć istnieje wyraźna zbieżność w powszechnej opinii są też rosnące obawy, co do pozornego błędnej interpretacji "składnikach" SCL i co SCL rzeczywiście "wygląda" jak w praktyce. »A studencie klasie nie jest miejsce, gdzie uczniowie decydują, co chcą się uczyć i co chcą zrobić. Jest to miejsce, w którym bierzemy pod uwagę potrzeby uczniów, jako grupa i jako jednostki, i zachęcić ich do wzięcia udziału w procesie uczenia się przez cały czas, Jones «(2007). Lea i inni (2003) stwierdzili, że różni się także interpretacja SCL oznaczało, że wiele instytucji »lub nauczyciele twierdzą, że wprowadzenie studenta i nauki w praktyce, ale w rzeczywistości tak nie jest. Każdy pomysł lub« teorię, która jest otwarta na interpretacja jest związana, przynajmniej częściowo, być interpretowane niepoprawnie. Interpretacja Prywatny może spowodować teoria być stosowane zbyt ubogo, zbyt ogólnie lub tylko niewłaściwie z powodu braku właściwego zrozumienia podstawowych dogmatów i osiągnąć pożądane efekty.

O'Neill (2005) przytacza, że ​​zakres pojęcia używane do opisania SCL doprowadziło do zamieszania wokół jej realizacji. Jest również prawdopodobne, że liczba synonimami wzrasta o tych sława poszukujących twórcę nowej koncepcji, kiedy frazy /, w rzeczywistości, to, co oni opisują to albo mutacja oryginału lub hybryda dwóch wcześniej istniejących pomysłów. Praktyki te mogą być normą dla teoretyków i badaczy, ale dla praktyków i nauczycieli w klasie jest mało prawdopodobne, aby być pomocne w zapewnieniu przejrzystości i, ostatecznie, spójność i wyższość praktyce.

Chociaż istnieją różnice w interpretacji tego, co SCL jest, istnieje również szerokie i spójne podobieństwa do zidentyfikowania aspektów SCL. Te aspekty i zasady mogą być szeroko interpretowany jako skierowanych do określonych potrzeb i deficytów wiedzy, korzystanie z metod, które dostosowane studentów stylów uczenia się, maksymalizujące zaangażowanie studentów i zapewniających trafności w treści kursu. Argument może być również wykonany na włączenie dostępu, co oznacza, że ​​studenci powinni mieć coś do powiedzenia lub kontroli, w jaki sposób mają dostęp do ich uczenia się (online, małe grupy, sesje jeden do jednego z opiekunów) i gdy są one dostępne do nauki ( wygodne dzień i godzinę, a wokół innych zobowiązań). Ale elastyczność w możliwości dostępu do kształcenia nie może samo w sobie być uważane za przykład SCL, ponieważ nie zawsze wpływają na treść kursu lub metod nauczania i ma na celu jedynie odpowiedzieć logistyczne lub rozkładów potrzeb uczniów, a nie ich potrzeby edukacyjne lub braków wiedzy.


Badania, które zaleca przyjęcie SCL nad innych, bardziej tradycyjnych metod przekonuje w dowodach. Prince (2004) odkryli, że istnieje roku na roku wzrost rekrutacji i retencji programów nauczania na kursach, które praktykowane aktywnego uczenia się w porównaniu do tych samych pól, gdzie uczniowie podlegały tradycyjnej wykładów. Również Wyniki Stanford zapewnienia niezależnego dowodu, że głębsze strategie uczenia i praktyk studenta i zwiększyć osiągnięcia w nauce. Stanford Centrum Polityki szans w edukacji (zakres) przyjrzał się uważnie czterech szkół osiągnięcia pozytywnych rezultatów, a okazało się, że byli zaangażowani i rozwijanie wysokiego poziomu znajomości języka dla uczniów uczących się języka angielskiego, kolor i studentów o niskim dochodzie na poziomie, który znacznie przekroczył tradycyjne szkoły służąc podobne studentów, Friedlaender (2014). Swan (2007) stwierdzili, że uczył matematyki odzyskać studentów wykazały, że przy użyciu SCL uczenia wzrosła zarówno liczba działań stosowanych i stopnia, w którym nauczanie było zgłaszane przez studentów) (jak na ucznia." Jednakże, » Nauka były skromne zyski, co odzwierciedla trudności algebraicznych koncepcji dla tych studentów. «Co ciekawe, badania wykazały, że nie tylko były skromne, ale zyski naukowe Studenckie zaufania», motywacji i niepokój pozostał bez większych zmian, w przeciwieństwie do grupy kontrolnej, gdzie więcej podejścia opartego na transmisji wiązało się z niewielkim spadkiem w tych aspektach. «Ustalenia takie jak te są sprzeczne jedne z najbardziej cenionych przekonań tych, które mistrz przyczynę SCL, powołując zwiększona motywacja, entuzjazm i pewność siebie jako kluczowych korzyści płynących z SCL podejścia ,


 
W przeciwieństwie do tego, Felder i wsp (1996) zgłosił sprzeciw ze studentów: »Niektórzy studenci zobaczyć podejście jako zagrożenie lub jako rodzaj gry, a niektóre mogą stać się ponury lub wrogie, gdy dowiadują się, że nie mają wyboru, grając« Oni. okazało się, że uczniowie w ten, który zawsze był rączkę w środowisku nauczania może być szczególnie odporne ze względu na przekonanie »... że płacą czesne - lub ich rodzice płacą podatki - do nauczania, a nie uczyć się« , Może to sugerować, że istnieje istotna przeszkoda do pokonania przy realizacji SCL. Przesuwając ciężar od nauczyciela do ucznia, duża część odpowiedzialności musi być przeniesione, które nie mogą być do gustu studentów lub, o to chodzi, nauczyciele.

Chociaż istnieje wiele przykładów i sugestie dotyczące strategii, które sprawiają, SCL możliwe, te same w sobie nie mogą być wystarczające dla zapewnienia spójności rozwiązań. Wydaje się, że to jest dość istotne, że praktycy zrozumieć teorię oraz zapoznaniu się z przykładami i case studies działalności SC w akcji. Gill (2008) zauważył, że »... uczenia się studenta i nie jest techniką, ale postawa.« Który będzie wspierać ideę, że głębokie zrozumienie SCL jest wymagane, aby skutecznie wprowadzić go w życie. Sugeruje również, że nauczyciele muszą przejść zmianę paradygmatu w ich sposób myślenia, planowania, nauczania i oceniania. Ich codzienne praktyki będą musiały ewoluować i zmieniać w celu dostosowania się do nowej postawy i nowe podejście. Sugeruje również, że nowe podejście będzie mieć trwały wpływ na każdy aspekt ich praktyki i SCL nie jest coś, co mogą "zrobić" od czasu do czasu


Choć niektórzy mogą zobaczyć SCL za coś takiego jak panaceum na wszystkie konteksty uczenia się, inni uważają, że jest to system, który można umieścić niezwykły obciążenie poznawcze na ucznia. Jest również oczywiste, że znacząca część badań stwierdzono, że wyraźne korzyści stosując SCL przeprowadzono mniejszych grup uczących. Rzeczywiście, nawet możliwość stosowania podejścia podskórnie dużych grup może być nawet nieodłącznie problemy. »Nauczanie oparte na studentach, gdzie w klasie jest ponad trzydziestu studentów ,może nie być łatwo osiągnąć, praktyczne, a nawet możliwe w środowisku uniwersyteckim,« Sparrow (2000). Wnioski z tego badania również wykazały, że nawet w małej kontekście grupy, »kompromisów i różnice w nacisku pomiędzy ucznia nauczyciel koncentruje środku i wynegocjowaną i strategie włączenia niezbywalne zawartości elastycznych sposobów dostarczania może być sposób do przodu.« To zaprzecza idei, że SCL wymaga nauczyciela przejść w trwałą zmianę praktyk dydaktycznych, ale zamiast tego wynika, że ​​najpewniejszym sposobem na umożliwienie nauczycielom poprzez zrozumienie teorii SCL byłoby, aby pomóc im zrozumieć, że SCL nie zawsze może być najbardziej odpowiednie podejście - że powinny one korzystać z ich własnych opinii przy podejmowaniu decyzji o najbardziej odpowiednich technik nauczania.


Ale to nie znaczy, że nie jest SCL dokonywania inwazji; strategie, takie jak oceny za nauczanie różnicowania i wspólnego uczenia się są wszystkie części lub pochodne ogólnym "idei" za SCL i wszystkie są stosowane powszechnie we wszystkich sektorach nauczania.


 
Aby SCL wzmocnienie pozycji nauczycieli będą one wymagać jasnego zrozumienia, co SCL jest, jak to wygląda w praktyce i jakie są korzyści. Będą one również muszą zrozumieć, w jaki sposób mogą ocenić ich (i ich uczniów ") postępy przy pomocy jasnych i strukturyzowanych kryteriów sukcesu. Prezentowania udanych studiów przypadków i dowodów empirycznych byłoby również korzystne w zachęcając ich do realizacji SCL i będzie również działać przewodnik do rozwiązywania problemów w miarę oddalania się od tradycyjnych metod nauczania. Projekty takie jak czas na nowe zmiany paradygmatu w dziedzinie kształcenia: Nauczania skoncentrowanego na studencie,, Attard Centred i inni, (2010), rozpoczęły proces normalizacyjny SCL planowania, praktyki i oceny poprzez tworzenie list kontrolnych i krok SCL po kroku strategii diagnostycznych dla kształtowanie i wdrażanie polityki. Praca obejmuje wszystkie aspekty wdrożenia i doradztwo dla wszystkich zainteresowanych stron na tworzenie i utrzymanie spójnego SCL środowiska.

Byłoby to niemożliwe, aby nie powiedzieć słowa na temat roli, jaką musi odegrać w rozwoju i wdrażaniu nowych teorii lub strategii edukacyjnej. Nawet w ciągu zaledwie kilku lat od publikacji większości gazet i artykułów przeczytanych w trakcie pisania tej opinii, rozwój technologii w edukacji była fenomenalna. Technologia ma wpływ na każdy aspekt nauczania, uczenia się i życia uczniów, w związku z tym, jeśli mamy zamiar na wprowadzenie studentów w centrum nauki jesteśmy domyślnie, stawiając w centrum za technologię. Podczas gdy korzyści wynikające z zastosowania technologii mogą być obfite, literaturze fachowej i badania w dziedzinie technologii i SCL jest nieco mniej. Blogi i innych źródeł online, choć nie o którym mowa w tej pracy, może być bogatym źródłem "nowych" myśli i coraz więcej dowodów. Blogi i strony internetowe są również doskonałe do odkrywania "nastrój" wśród nauczycieli i ich rzeczywistych doświadczeń w zakresie danego przedmiotu lub tematu - w tym SCL.


SCL potrzebuje bardziej spójnego i solidną tożsamość i nauczyciele muszą ogólnie uzgodniony model SCL, że jest lepiej zdefiniowany, oparty na połączeniu teorii, praktyce i dowodów. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na naprawdę upoważnić nauczycieli w wykorzystaniu nauki studencie.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy