Wspólne spotkanie dla „starychPobieranie 18.08 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar18.08 Kb.
Nasze pokolenie - dobre czy złe?”Czas trwania: 1,5 godz.
Cele:

- zastanowienie się jaka jest współczesna młodzież?

- ocena naszego pokolenia;

- refleksja nad swoimi postawami;

- uświadomienie mocnych stron młodych ludzi;

- aktywizacja uczestników grupy;


Potrzebne materiały:

-duże arkusze papieru,

- markery, flamastry,

- kartki na wizytówki do drugiej części spotkania,

- film KSM „Pomysł na życie”


 1. Modlitwa

 2. Powitanie uczestników, przedstawienie siebie i grupy jeśli są jakieś nowe osoby

 3. Integracja

A) Witanie się – Mówisz uczestnikom, że na początku spotkania wypada się ładnie przywitać. My przywitamy się dziś wyjątkowo. Na początku niech każdy każdemu poda rękę. Potem witamy się dotknięciem łokcia. Kolejną rundą jest powitanie kolanem. Każdy każdego dotyka lekko kolanem w kolano. Inne opcje to: głowami, barkami, kciukami.
B)Twister

Zabawa oparta na zasadach twistera, z tą różnicą, że nie dysponujemy makietą kolorów.

Jedyne czego potrzebujemy to jakiś długopis, czy marker. Wszyscy stają w kręgu. Jeśli grupa spotyka się po raz pierwszy każdy z uczestników mówi swoje imię. Prowadzący rozpoczyna zabawę. Rzuca mazak w środek koła mówiąc imię wybranej osoby, Ta osoba ma za zadanie postawić nogę w miejsce mazaka, podnieść go, rzucić w inne miejsce mówiąc imię dowolnej osoby, jednocześnie pozostając w swojej pozycji. Kontynuujemy zabawę aż wszyscy poplączą swoje nogi. Jeśli uczestników jest mniej, można dodać drugą nogę, potem ręce.
C) Bez słów


 1. Zadaniem uczestników jest nie używając słów ustawić się w rządku wg dat urodzin - od stycznia do grudnia. Mogą stosować dowolne techniki, ale nie można im mówić.

 2. Kolejną rundą jest dobranie się w podgrupki wg numerów buta.

 3. Uczestnicy dobierają się w grupki wg ilości rodzeństwa. Obowiązuje zakaz mówienia.


Inne możliwości:

 1. Wg koloru oczu

 2. Wg znaku zodiaku

 3. Wg koloru włosów
  1. Kto tak samo jak ja?

Krzesła ustawione w kole na zewnątrz; jedno mniej krzesło w stosunku do liczby uczestników. Polecenie osoby mniemającej miejsca: „Ci którzy mają okulary” wstają, chodzą dookoła do momentu klaśnięcia os. Dającej wcześniejszą komendę; Kto nie znajduje miejsca podaje następną komendę

2. Dobre i złe strony

Prowadzący zapowiada temat spotkania, którym będzie osądzenie dzisiejszego, naszego pokolenia, czyli młodych osób.

Spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie jaka ta młodzież jest…
Prowadzący dzieli uczestników na dwie grupy (można odliczyć do dwóch). Po czym przydziela zadania:

1 gr.- ma za zadanie znaleźć wszystkie cechy, które świadczą o tym, że młodzież nie jest dobra. Ma zebrać przykłady negatywnych zachowań.

2 gr.- ma zadanie odwrotne. Wypisuje wszystkie cechy, które pozytywnie mówią o młodzieży, wszystko co jest dobre w młodych ludziach.
Punkty, które grupy mogą wziąć pod uwagę: 1. Zainteresowania, hobby, spędzanie czasu;

 2. Moda, sposób ubierania się, wygląd;

 3. Sposób zabawy, rozrywki;

 4. Stosunek do rodziny;

 5. Marzenia, dążenia;

 6. Stosunek do szkoły;

 7. Postrzeganie przez dorosłych;

 8. Język, wychowanie;

 9. Zasady moralne, wiara, wartości;

 10. Inne pomysły.

Grupy mają około 15 minut na to zadanie. Prowadzący czuwa, podpowiada.
 1. Sąd

Wypracowane punkty posłużą do kolejnego zadania. Grupy nie przedstawiają ich na forum, aby nie ułatwić zadania sobie nawzajem!

Prowadzący wprowadza w kolejny punkt spotkania - będzie to sąd. Razem spróbujemy osądzić nasze pokolenie.

Grupa 1- ma za zadanie wybrać ze swojego grona ich przedstawiciela, czyli oskarżyciela.

Reszta członków gr. 1 staje się świadkami ze strony oskarżenia.Grupa 2- wybiera ze swojego grona przedstawiciela, który będzie adwokatem. Reszta członków to świadkowie ze strony obrony.
Prowadzący może wejść w rolę wysokiego sądu, lub wybrać do tego kogoś z grupy.
Przygotowane wcześniej punkty mają posłużyć za argumenty dla świadków obrony i oskarżenia.

Dajemy grupom kolejne 10 minut alby przygotowały sobie hasła obrony, a oskarżyciel akt oskarżenia. Prowadzący może w tym pomóc. Chodzi o oskarżenie naszego pokolenia o to, że marnuje czas, jest złe, nie ma przyszłości, perspektyw, do niczego się nie nadaje.


Sąd wszystkim rozporządza, udziela głosu i pilnuje porządku obrad. Uczestnicy mogą wcześniej sobie przygotować plakietki z funkcjami i postawić na stolikach, albo przykleić do ubrania.

Nikt nie ma obowiązku się wypowiadać, głos zabierają tylko ci, którzy chcą.


Przed rozpoczęciem rozprawy można pokazać film „pomysł na życie”, który pokazuje zarówno złe jak i dobre strony młodzieży. Może być pomocą.
Kiedy zostaną poruszone wszystkie kwestie, oskarżyciel i adwokat wygłaszają mowę końcową i podają proponowany wymiar kary.
Sąd przedstawia wyrok. Może być w jakiejś humorystycznej formie. Zależy od tego jak przebiegnie rozprawa.
Zakończenie
Prowadzący podsumowuje, że spotkanie nam pokazało, że młodzież może być i dobra i zła, ale to zależy tylko od niej samej. My też możemy marnować swoją młodość, ale możemy nad nią pracować i pokazywać, że nie jesteśmy źli i jednocześnie dobrze żyć!

Dla nas miejscem ocalania młodości jest właśnie KSM.Prowadzący powinien zapowiedzieć krótko co w najbliższym czasie dzieje się w KSM, przypomnieć termin kolejnego spotkani, zaprosić na nie nowe osoby, serdecznie podziękować za przyjście i udział w spotkaniu, wymienić się numerami telefonów z nowymi osobami.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy