Strona główna

Wstęp 7 Mityzacja pamięci zbiorowej a kultura polityczna 11


Pobieranie 34.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar34.85 Kb.
Wstęp 7

  1. Mityzacja pamięci zbiorowej a kultura polityczna 11

Eugeniusz Ponczek – Myśl polityczna – kultura polityczna – polityka pamięci (w kontekście imponderabiliów polskich 13

Jerzy Bartkowski – Lokalne podania historyczne jako wyraz aktywności mitotwórczej 31

Magdalena Rekś

– Mit wielkiej historii i jego rola w kształtowaniu tożsamości narodowej 63Michał M. Kobierecki – Ewolucja upolitycznienia i mityzacji nowoczesnego sportu. Od pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich do igrzysk w Berlinie 1936 roku 85

Paweł Dzieciński – Mit piątej kolumny i jego oddziaływanie na pamięć zbiorową 109

Artur K. Modliński – Mityzowanie w procesie tworzenia współczesnej marki i jej relacji z konsumentami 125

Przemysław Gasztold-Seń – Spory o pamięć. Władza, opozycja i polityka historyczna w ostatniej dekadzie PRL 139

Wojciech Lieder – Mity i rzeczywistość szwedzkiego modelu państwa dobrobytu 159

Anna Kobierecka – Mit państwa dobrobytu jako katalizator współczesnej imigracji do Szwecji 173

Izabella Penier – Rewizje historii w postkolonialnej literaturze karaibskiej. Ideologiczne i kulturotwórcze funkcje matrylinearnych mitów 193

Paweł Wiszniuk – Ludzie z zewnątrz. Mit obcego w Japonii 211

  1. Kulturowe uwarunkowania polityzacji przestrzeni publicznej 231

Andrzej Sepkowski – Imperialne marzenia. Ameryka w wyobrażeniach zbiorowych 233

Wojciech Stankiewicz – Powstawanie funkcjonowanie stereotypów oraz uprzedzeń w relacjach międzyludzkich 249

Sanja Miletić – Stereotypy między narodami byłej Jugosławii a uobecnianie się dowcipów etnicznych 271

Wojciech Szczepański – Dwa bratanki. Stosunki polsko-węgierskie w drugiej połowie lat 30. XX w. – czas potwierdzania pozytywnego stereotypu 285Bartosz Rydliński – „Seattle/N30” – mit założycielski ruchu alterglobalistycznego 299

Jarosław Owsiański – Antysemityzm wielkopolskiego futbolu 309

Aleksandra M. Różalska – Wizerunek mniejszości muzułmańskiej w polskiej prasie na przykładzie budowy Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie 317

Konrad Hennig – Wzorce organizacji życia społecznego zawarte w koncepcjach pedagogicznych romanitas, christianitas i czasów nowożytnych 331

Dominik Lubiński – Ideologie w polityce. Wizja życia politycznego w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI 351


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość