Strona główna

Wstęp Rozdział Promocja w koncepcji marketingowej


Data19.06.2016
Rozmiar21 Kb.

Spis treściWstęp..........................................................................................................................................3

Rozdział 1. Promocja w koncepcji marketingowej...............................................................5

1.1. Charakterystyka marketingu................................................................................................5   1. Definicje marketingu..................................................................................................5

   2. Rodzaje i odmiany marketingu...................................................................................7

   3. Cele i funkcje marketingu...........................................................................................7

1.2. Promocja i jej definicje w świetle literatury........................................................................9

1.2.1. Charakterystyka narzędzi promocji...........................................................................12    1. Reklama........................................................................................................12

    2. Promocja sprzedaży......................................................................................15

    3. Sprzedaż osobista..........................................................................................17

    4. Public Relations............................................................................................19

    5. Sponsoring....................................................................................................20

1.3. Charakterystyka i znaczenie marketingu partyzanckiego..................................................22

   1. Definicje marketingu partyzanckiego.......................................................................22

   2. Rodzaje marketingu partyzanckiego.........................................................................23

    1. Marketing szeptany.......................................................................................23

    2. Marketing wirusowy.....................................................................................24

    3. Buzz – marketing..........................................................................................25

    4. Shockvertising...................................................................…........................26

1.3.3. Wykorzystane media w marketingu partyzanckim...................................................26

1.3.3.1. Ambient media..............................................................................................26

1.3.3.2. Internet..........................................................................................................27
Rozdział 2. Działania promocyjne firmy Deep....................................................................29

2.1. Charakterystyka firmy Deep..............................................................................................29   1. Historia firmy Deep..................................................................................................29

   2. Zakres działalności firmy Deep................................................................................29

   3. Rynek docelowy firmy Deep....................................................................................30

   4. Sytuacja rynkowa firmy Deep...................................................................................31

   5. Działania promocyjne firmy Deep – marketing partyzancki....................................33

  1. Otoczenie konkurencyjne firmy dla firmy Deep...............................................................37

   1. Działania promocyjne konkurencji...........................................................................40

  2. Wnioski..............................................................................................................................47


Rozdział 3. Projekt rozszerzenia działalności promocyjnej firmy „Deep” w oparciu o marketing partyzancki ..........................................................................................................49

3.1. Cele marketingowe............................................................................................................49

3.2. Grupa docelowa.................................................................................................................51

3.3. Strategia realizacji..............................................................................................................51

3.3.1 Projekt reklamy dla marki Deep „Garderoba Deep - Ubrania na każdą okazję.......55

3.4. Ocena skuteczności............................................................................................................56


Zakończenie.............................................................................................................................59

Bibliografia..............................................................................................................................61

Spis tabel..................................................................................................................................64

Spis rysunków..........................................................................................................................64

Wstęp
Coraz bardziej widoczna jest ekspansja marek odzieżowych na polski rynek. Idąc do centrum handlowego możemy przebierać w różnych stylach, markach i dostosować swoje zakupy do możliwości finansowych. Na podstawi badań socjologicznych można wywnioskować, że Polacy, nie lubią wyróżniać się strojem1 Najchętniej zakładamy wygodne i praktyczne, luźne i niezobowiązujące, nie rzucające się w oczy ubrania o dość stonowanej kolorystyce. W takim stylu ubiera się niemal dwóch na trzech Polaków w wieku powyżej 15 roku. Do pracy, gdzie mamy kontakt z innymi, staramy się jednak założyć bardziej eleganckie rzeczy. Stosunkowo wielu z nas preferuje luźne, niezobowiązujące style: weekendowy lub młodzieżowy. Ulubione przez nas kolory, podobnie jak sam styl, są stonowane wybieramy czernie, szarości oraz granaty i niebieskie odcienie. Ewentualnie nasz ubiór staramy się rozjaśniać innymi kolorami.

Jak napisano powyżej, dwóch na trzech Polaków woli szarość, nijakość, zaś ci postali pragną się wyróżnić z tłumu2. Do nich skierowana jest oferta firmy odzieżowej Deep, która przy projektowaniu swoich ubrań bawi się kontrastem, kolorami. Odzież firmy Deep powoduje, że się wyróżniamy z codziennej i otaczającej nas szarości.

Na początku swego istnienia, do niedawna o marce Deep się nie mówiło, nie istniały sklepy, salony firmowe, brak było reklam. Dla zaistnienia w świadomości młodych, energicznych i pomysłowych Polaków (i nie tylko) wykorzystywano narzędzia marketingu partyzanckiego, za pomocą którego odbywała się i nadal ma miejsce cały mechanizm promocji, reklama. W niniejszej pracy starano się i próbowano z różnym efektem końcowym, przybliżyć historie powstania marki odzieżowej Deep, jej początków, zasad na jakich odbywają się akcje promocyjne, czym się wyróżnia odzież i co ma do zaoferowania potencjalnemu klientowi.

Praca ma na celu przedstawić, poprzez dokładną charakterystykę zagadnień teoretycznych, promocję z perspektywy marketingu partyzanckiego. Ponadto, jej celem jest zaproponowanie działań promocyjnych dla firmy odzieżowej Deep. W pracy rozwija się tezę mówiącą, że dla firm odzieżowych działających na rynkach niszowych promocja w oparciu o marketing partyzancki może przyczynić się do ich rozwoju.

Praca pt. „Promocja firmy w marketingu partyzanckim na przykładzie firmy odzieżowej Deep”, to obszerna analiza podejmowanych i wykorzystywanych w praktyce działań promocyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Sektor ten nie zawsze posiada odpowiednie środki finansowe - kapitał, potrzebny na reklamę telewizyjną. Wtedy najbardziej i najchętniej sięgają po marketing partyzancki, który zdecydowanie jest jednym najtańszym narzędziem promocyjnym.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, które następnie zbudowane są z licznych podrozdziałów.

W pierwszej części pracy pr. „Promocja w koncepcji marketingowej”, opisano wszystko to, co jest ściśle powiązane z tym zagadnieniem tj. charakterystykę definicji promocji w oparciu o literaturę tematu, narzędzia promocji (reklamę, promocję sprzedaży, public relations, sprzedaż osobistą, sponsoring), znaczenie i rolę marketingu. Ponadto zawarto analizę znaczenia marketingu partyzanckiego. Opisano definicję i rodzaje marketingu partyzanckiego oraz wykorzystywane media tj. Ambient media, Internet, public relations, outdoor.

W drugim rozdziale pracy pt. „Działania promocyjne firmy odzieżowej Deep”, zawarto analizę i charakterystykę początków powstania firmy, zakres i profil działalności, segment do którego skierowana jest oferta rynkowa. Ponadto opisano podejmowane działania, formy i rodzaje promocji i reklamy przez Deep. W części tej scharakteryzowano także otoczenie konkurencyjne dla firmy Deep w Polsce, kroki jakie podejmują inne firmy odzieżowe o podobnym asortymencie i profilu dzielności.

Rozdział trzeci, to propozycja rozszerzenia dotychczasowej promocji opartej o cechy marketingu szeptanego. Opisano cele marketingowe jakie mogłyby być zrealizowane w przyszłości a opracowanie których może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i rozpoznawalności marki Deep wśród młodzieży i nie tylko.

Pracę kończy krótkie zakończenie i bibliografia, która jest alfabetycznym spisem wykorzystanej literatury i źródeł internetowych, pomocnych przy pisaniu niniejszej pracy.

Autorka swoją pracę opierała na modelu komunikacyjnym i jej zamierzeniem było przybliżenie i zainteresowanie potencjalnego czytelnika tematyką marketingu partyzanckiego. Metodą pracy była analiza danych zastanych. Niezwykle pomocna przy napisaniu drugiego rozdziału okazała się strona internetowa www.mediarun.pl i zamieszczone na niej artykuły z branży odzieżowej, strona firmowa firmy Semax – www.semax.com.pl, do której należy marka Deep, jak i oczywiście sama strona www.deep.com.pl.
1 Badania OBOP pt. "Polacy w życiu codziennym", Maj 2006

2 Ibidem


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość