Strona główna

Wszyscy Wykonawcy post. 04/2011 dot


Pobieranie 11.15 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.15 Kb.


Giżycko, dnia 30..03.2011r.
Wszyscy Wykonawcy

post. 04/2011
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę busol, kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych (nr post.: 04/2011)
ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jednostka Wojskowa 3797 w Giżycku, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 133, poz. 759) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę busol, kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych o prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyborno najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Firma Handlowo Usługowa „FENIX” z siedzibą ul. Piastowska 40, 47-200 Kędzierzyn Koźle.

Wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz jego oferty przedstawiały najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę busol, kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:


Oferta

Nazwa firmy

Adres

Wykonawcy

Wartość


brutto PLN

Punktacja przyznana ofertą

Oferta I

Firma Handlowo Usługowa „FENIX”

ul. Piastowska 40,

47-200 Kędzierzyn Koźle87 760,50

100 pkt

Zamawiający na realizacje zamówienia przeznaczył kwotę 154 813,00 PLN.

Ponadto Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę busol, kompasów elektrycznych, krzywomierzy, dalmierze laserowe, wiatromierze (anemometr), lunety obserwacyjne, latarki taktyczne do broni, latarki taktyczne do hełmu, gogli taktycznych do Jednostki Wojskowej 3797 zostanie zawarta w terminie 31.03.2011r. (zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

.

DOWÓDCA


(-)gen. bryg. Piotr BŁAZEUSZ

Wyk. K.T. /335-322/0-87 429-43-22

29.03.2011r


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość